stu.
28
Uto
2017
Mjerenje količina i protoka plina @ I hotel
stu. 28 cjelodnevni

Termin: 28. studenoga 2017.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavači:

dr. sc. Berislav Pavlović

Mirko Vuković, dipl. ing.

Kresimir Vrgoč, dipl. ing.

Dubravko Duvančić, dipl. ing.

 

O seminaru

UVOD

Točno i pouzdano mjerenje količine plina veoma je važno i za dobavljača i distributera i za samog potrošača. Republika Hrvatska ulaskom u EU postala je dio sustava distribucije i transporta plina pa je morala uskladiti (a i nadalje će usklađivati) zakonska i tehnička pravila koja se odnose na mjerenje plina. Radi uspostave povjerenja između prodavača i kupca te praćenja sustava distribucije u svrhu racionalizacije i uštede energije nuždan je sustavni pristup toj problematici. Uvođenje novih tehnologija a posebice intencija na široj primjeni plinomjera s mikrotermalnim mjerenjem otvara niz pitanja povezanih sa stavljanjem na tržište, uporabom, ovjeravanjem i ispitivanjem. Sudionici seminara dobit će uvid u problematiku, dvojbe i način rješavanja problema.

TEME SEMINARA

 • Pregled temeljnih metoda i sustava za mjerenje količine i protoka plina te mjerenja energije
 • Primjena kromatografske analize u sustavu mjerenja plina
 • Metode ispitivanja, umjeravanja i ovjeravanja mjerila protoka plina
 • Mjerna nesigurnost i pogreške mjerenja
 • Sigurnost unutrašnjih plinskih instalacija, redoviti pregledi mjerila i sustava u radu
 • Tehnički propisi, norme i drugi normativni dokumenti u području mjerenja plina

CILJEVI SU SEMINARA

 • Dati prikaz fizikalnih načela mjernih metoda i konstrukcijskih značajka mjerila i mjernih sustava za mjerenje protoka plina
 • Dati prikaz pravila za odabir, instalaciju i puštanje u rad sustava za mjerenje protoka plina
 • Dati polaznicima prikaz osnovnih metoda ovjeravanja, umjeravanja i ispitivanja sustava za mjernje protoka plina, izvorima mjernih pogrešaka, zakonski dopuštenim mjernim pogješkama i mjernim nesigurnostima
 • Dati polaznicima prikaz tehničkih propisa, norma i drugih normativnih dokumenata koji se primjenjuju pri projektiranju proizvodnji, instaliranju, odobravanju i ovjeravanju sustava za mjerenje protoka plina

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 • Korisnicima mjerila i sustava za mjerenje protoka plina
 • Stručnjacima distributera plina u čijemu je djelokrugu nabava mjerila i sustava za mjerenje protoka plina, upravljanje tim sustavima i njihovo održavanje
 • Projektantima i izvođačima sustava za mjerenje protoka plina
 • Tvrtkama koje se bave servisiranjem, pripremom za ovjeravanje i ovjeravanjem sustava za mjerenje protoka plina

PROGRAM

8.30 – 9.00REGISTRACIJA
9.00 – 9.15Uvod u seminar, Mladen Jakovčić
9.15 – 10.30Pregled temeljnih metoda i sustava za mjerenje količine i protoka plina te mjerenja energije, Berislav Pavlović
10.30 – 11.00Stanka
11.00 – 12.30Primjena kromatografske analize u sustavu mjerenja plina, Krešimir Vrgoč

Metode ispitivanja, umjeravanja i ovjeravanja mjerila protoka plina, Berislav Pavlović

Mjerna nesigurnost i pogreške mjerenja, Berislav Pavlović

12.30 – 13.30Ručak
13.30 – 15.00Sigurnost unutrašnjih plinskih instalacija, redoviti pregledi mjerila i sustava u radu, Dubravko Duvančić
15.00 – 15.30Stanka
15.30 – 17.00Tehnički propisi, norme i drugi normativni dokumenti u području mjerenja plina, Mirko Vuković

Raspravljaonica

 

O PREDAVAČIMA

Dr. sc. Berislav Pavlović

Diplomirani inženjer strojarstva, dr. tehničkih znanosti. Od kolovoza 1989. do prosinca 1990. radio je u Elektrotehničkome institutu tvrtke Končar, a od prosinca 1990. do danas zaposlen je u Gradskoj plinari Zagreb. Od 1991. godine radi u odjelu Mjerenje u ispitnom laboratoriju, u kojemu trenutačno obnaša dužnost voditelja. U travnju 2002. godine magistrirao je s temom Eksperimentalno određivanje hidrodinamičkih značajki regulatora tlaka plina. Doktorirao u siječnju 2011. s temom Razvoj etalonskog mjernog sustava za male protoke plina. Autor je 25 stručnih i znanstvenih radova iz područja mjeriteljstva i plinske tehnike. Od 2001. godine radi na uvođenju sustava umjeravanja etalona protoka u Ispitnom laboratoriju Gradske plinare Zagreb. Član je tehničkog odbora TC 513 Mjerni instrumenti Hrvatskoga zavoda za norme. Član je hrvatskog mjeriteljskog društva i Hrvatske stručne udruge za plin.

Krešimir Vrgoč

Diplomirani inženjer strojarstva. Načelnik Sektora za mjeriteljstvo i plemenite kovine u Državnomu zavodu za mjeriteljstvo. Diplomirani inženjer strojarstva. Zaposlenik Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Načelnik Sektora za mjeriteljstvo i plemenite kovine. Samostalni konstruktor i projektant s višegodišnjim iskustvom na konstrukciji peći i kotlova na plin i kruta goriva te sustava toplinskih podstanica, komprimiranog zraka, klimatizacije, grijanja i hlađenja. Aktivno sudjelovao na izradbi pravilnika kojima su u nacionalno zakonodavstvo transponirane Direktiva za neautomatske vage (NAWI) te Direktiva za mjerne instrumente (MID) te druge direktive iz područja mjeriteljstva koje se temelje na starome pristupu. Sudjelovao u izradi više nacionalnih pravilnika i naputaka koji se odnose na područje zakonskog mjeriteljstva. Sudjeluje u radu radnih grupa u okviru WELMEC-a (WG8 i WG10). Sudjelovao u radu HAA kao član Akreditacijskog vijeća te u radu tehničkog odbora HZN-a za mjerne instrumente.

Mirko Vuković

Diplomirani inženjer elektrotehnike u mirovini. Projektant s višegodišnjim iskustvom na projektiranju sustava mjerenja i upravljanja u procesnoj industriji, industriji nafte i plina i energetici. Kao zaposlenik DZNM-a te zatim ravnatelj DZM-a i HZN-a aktivno je sudjelovao na svim područjima uspostavljanja infrastrukture kvalitete: na izradbi okvirnih zakona iz područja normizacije, sigurnosti proizvoda i mjeriteljstva te izradbi tehničkih propisa za provedbu tih zakona, uspostavljanja sustava normizacije, mjeriteljstva i certificiranja te posebno na njegovu usklađivanju s odgovarajućom infrastrukturom Europske unije. Kao nacionalni predstavnik je aktivno sudjelovao u radu različitih tijela europskih i međunarodnih normizacijskih i mjeriteljskih organizacija (CEN, CENELEC, ISO, IEC, WELMEC, EURAMET, BIPM, OIML). U pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom u području slobode kretanja roba sudjelovao je kao jedan od koordinatora od početka od završetka pregovora.

Dubravko Duvančić

Rođen je u Zagrebu, gdje je i završio osnovnu i srednju školu (matematičko-informatičkoga smjera). Upisuje Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, na kojemu je i diplomirao 2000. godine, smjer strojarskih konstrukcija. Iste godine zapošljava se u Gradskoj plinari Zagreb.  Radi u Službi tehničke podrške GPZ-a kao rukovoditelj Službe, na poslovima ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija, ugradnje i zamjene plinomjera te na izradi pravilnika i propisa povezanih s plinskom strukom.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili taj popust potrebno je pri prijavi navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za najmanje TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednom seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednom seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika  iz iste tvrtke na jednom seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Broj je polaznika ograničen.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.danijela@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Mjerenje količina i protoka plina

 

Verifikacija

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Detaljnij…

Državni zavod za mjeriteljstvo

LogoDZM