ožu.
28
Uto
2017
Siguran rad u laboratoriju
ožu. 28 cjelodnevni

Termin: 28. ožujka 2017.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavači:

dr. sc. Dražen Marijan

Robert Vuk, dipl. ing.

O seminaru

UVOD

Svakodnevnim radom u laboratoriju izlažemo se različitim izvorima opasnosti. One su prisutne neovisno o tome kojim se metodama koristimo ili u kojoj vrsti laboratorija radimo. Izvori opasnosti prouzročuju nezgode koje mogu dovesti do ozljeda s lakšim ili težim posljedicama, profesionalnih bolesti i materijalnih gubitaka. Većina nezgoda nastaje zbog nečije pogreške, tj. kada netko ne zna sigurno raditi, ne može sigurno raditi ili ne želi sigurno raditi. Upravo zato svima nam je dužnost naučiti raditi na siguran način. Usvajanjem pravila sigurnoga rada znat ćemo na vrijeme prepoznati opasnosti, ukloniti ih ili ih svesti na prihvatljivu razinu.

Na seminaru ćemo prikazati pravila zaštite na radu s primjerima njihove primjene u laboratorijskoj praksi. Pokazat ćemo siguran rad tijekom cijeloga životnog ciklusa uzorka u laboratoriju i to od nabave, zaprimanja, skladištenja, analize ili sinteze pa do njegova upućivanja na konačno zbrinjavanje.

CILJEVI SU SEMINARA:

Ovladati osnovnim pojmovima u zaštiti na radu (ZNR):

 • provedba zaštite na radu
 • zakonska i podzakonska regulativa
 • pravila zaštite na radu
 • vrste opasnosti i
 • načela ZNR-a.

Prikazati primjenu pravila zaštite na radu u svakodnevnoj laboratorijskoj praksi:

 • opskrbljenost radne opreme zaštitnim napravama
 • zaštita od udara električne struje
 • zaštita od statičkoga elektriciteta
 • sprečavanje nastanka požara i eksplozije
 • osiguranje potrebne radne površine, putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju
 • osposobljavanje i
 • poslovi s posebnim uvjetima rada

Objasniti i prikazati postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju:

 • razvrstavanje i obilježavanje opasnih kemikalija
 • štetni učinci na zdravlje
 • strategija zaštite od opasnih kemikalija
 • ispitivanje uvjeta u radnome okolišu
 • primjeri sigurnoga postupanja s opasnim kemikalijama uključujući njihovu

– nabavu

– skladištenje

– uzorkovanje

– analizu/sintezu

– proglašenje otpadom.

Primijeniti osobna zaštitna sredstva u laboratoriju:

 • kada i kako se njima ispravno koristiti
 • primjeri dobroga i lošega odabira osobnoga zaštitnog sredstva

Prikazati ergonomska načela rada u laboratoriju:

 • opasnosti pri kretanja prostorijama
 • siguran rad na računalu
 • ručno rukovanje teretima i
 • siguran rad sa staklenom opremom

Opisati postupanje u kriznim stanjima, evakuaciju i spašavanje iz laboratorija:

 • primjer plana za krizna stanja, evakuaciju i spašavanje
 • primjer vježbe i spašavanja te
 • prva pomoć ozlijeđenima.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN;

 • zaposlenicima i rukovoditeljima laboratorija
 • nastavnicima u sustavu obrazovanja
 • zaposlenicima odgovornim za nadzor nad radom laboratorijske opreme
 • zaposlenicima koji održavaju laboratorijske prostore ispravnima
 • ocjeniteljima i auditorima te
 • svim ostalim koje zanima ova tema.

 

PROGRAM

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA
9.00 – 10.30  

Osnovni pojmovi u zaštiti na radu

Primjena pravila zaštite na radu u svakodnevnoj laboratorijskoj praksi

10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju
12.30 – 13.30 Ručak
13.30 – 15.00 Postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju (nastavak)

Korištenje osobnim zaštitnim sredstvima

Prikaz ergonomskih načela rada u laboratoriju

15.00 – 15.30 Stanka
15.30 – 17.00 Krizna stanja, evakuacija i spašavanje iz laboratorija

Raspravljaonica

 

O PREDAVAČIMA

Dražen Marijan diplomirao je na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije, a magistrirao i doktorirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. Izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika. Zaposlen je u Plivi Hrvatska d.o.o. na radnome mjestu eksperta za zaštitu na radu i zaštitu okoliša. Odgovoran je za unapređenje sustava upravljanja zaštitom na radu i zaštitom okoliša te za nadzor i stručnu pomoć pri njihovoj primjeni u procesima Plivina istraživanja i razvoja generičkih proizvoda te kvalitete Zagreb.

 

Robert Vuk diplomirao je na Visokoj školi za sigurnost. Zaposlen je u Plivi Hrvatska d.o.o. Dugogodišnje iskustvo stekao je u različitim odjelima i na različitim radnim mjestima u kemijskoj i farmaceutskoj proizvodnji na poslovima provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara. Trenutačno radi na radnome mjestu eksperta za zaštitu na radu, u stručnoj službi Zaštita na radu i zaštita okoliša, zadužen je za stručnu pomoć u provedbi i unapređenju zaštite na radu, za unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te praćenje i analizu uzroka sigurnosnih nezgoda.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Broj je polaznika ograničen.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Siguran rad u laboratoriju

 

Verifikacija

tra.
6
Čet
2017
Klipne pipete – pravilno rukovanje i provjera rezultata @ Zagreb
tra. 6 cjelodnevni

Termin: 6. travnja 2017.

Mjesto održavanja: METROTEKA, Zagreb, Ulica Kreše Golika 3

Suorganizator: METROTEKA d.o.o.

 

Predavači:

Marija Pavlović, mag. ing. tech. tex.

Mirna Fakin, struč. spec. ing. aedif.

 

O seminaru

UVOD

Sudionici radionice upoznat će se s različitim vrstama klipnih mjerila obujama, kako ih pravilno odabrati i koristiti. Detaljno će biti prikazani svi funkcionalni dijelovi mjerila, ispravan način rukovanja i postupak provjere točnosti mjerenja. Definirat će se pojmovi kao što su osiguravanje kvalitete rezultata, umjeravanje, interna provjera, mjerna nesigurnost, akreditacija i ostalo. Kroz praktičan rad sudionici će imati priliku sami provesti provjeru, a na raspolaganju će imati svu potrebnu opremu i dokumente.

 

TEME SEMINARA

UPOZNAVANJE S VRSTAMA KLIPNIH MJERILA OBUJMA

 • Vrste klipnih mjerila obujma.
 • Njihovi funkcionalni dijelovi.
 • Za što se koriste?
 • Ispravan način rukovanja.

 

POJMOVI U MJERITELJSTVU

 • Što je to osiguravanje kvalitete?
 • Čemu sluči umjeravanje?
 • Zašto akreditacija?
 • Utjecaji na mjernu nesigurnost.
 • Koliko često umjeravati?
 • Što je to interna provjera?

 

MJERENJE PREMA NORMI HRN EN ISO 8655-6

 • Osiguravanje kvalitete rezultata mjerenja.
 • Kako odrediti mjernu pogrešku?
 • Pojašnjenje zahtjeva ISO normi za klipna mjerila obujma.

 

PRAKTIČAN RAD (u grupama)

 • Kako se pripremiti za mjerenje?
 • Postupak mjerenja.
 • Računska vježba.
 • Iskazivanje faktora uspješnosti.

 

KOME JE NAMIJENJEN OVAJ SEMINAR?

Radionica je namjenjena svima koji se u svakodnevnome radu susreću s ovom vrstom mjerila.

 

O PREDAVAČIMA

Marija Pavlović, mag. ing. tech. tex. je voditeljica umjernog laboratorija u Metroteka d.o.o., akreditiranog prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za 33 metode umjeravanja, a već pet godina radi kao mjeritelj u području mjerenja temperature, relativne vlažnosti, gustoće, kemijskih veličina (pH i provodnost) i obujma. Sudjelovala je na raznim konferencijama i simpozijima.

Mirna Fakin, struč. spec. ing. aedif. je voditeljica kvalitete u Metroteka d.o.o. te se brine o održanju razine kvalitete usluge koje tvrtka pruža, sudjeluje na projektima poboljšanja te pet godina radi kao mjeritelj u području obujma i duljine. Također sudjeluje na konferencijama i simpozijima te je konzultant u području mjeriteljstva.

 

 

PROGRAM

Vrijeme Predavač Tema
8.30 – 9.00 Prijava sudionika
9.00 – 10.30 Marija Pavlović Vrste klipnih mjerila
10.30 – 10.45 Stanka
10.45 – 12.15  Mirna Fakin Pojmovi u mjeriteljstvu
12.15 – 13.15 Stanka za ručak
13.15 – 14.15  Marija Pavlović Mjerenje prema HRN EN ISO 8655-6 normi
14.15 – 14.30 Stanka
14.30 – 16.00  Marija Pavlović, Mirna Fakin Praktični rad – mjerenje i izračun

 

 

.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena bez popusta iznosi 1490,00 kn + PDV

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 • „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju popust od 10 %.
 • „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da biste ostvarili taj popust, potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za najmanje TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 • „Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Zadnji je dan za prijavu 5. travnja 2017.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Prijava za seminar - Klipne pipete – pravilno rukovanje i provjera rezultata

 

Verifikacija

tra.
11
Uto
2017
Iskustva akreditiranoga laboratorija u mikrobiologiji hrane @ Zagreb
tra. 11 cjelodnevni

Termin: 11. 4. 2017.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavači:

Dr. sc. Ivančica Kovaček, dr. med. , spec. med. mikrob. s parasit.

Sonja Žinić, dipl. sanit. ing.

Zdenko Mlinar, dipl. sanit. ing.


Uvod

Mikrobiološki laboratoriji odlikuju se specifičnim zahtjevima jer analiziraju živa bića koja se hrane, rastu i razmnožavaju i/ili ugibaju ovisno o mediju u kojemu se nalaze. Također, za većinu metoda nije propisan postupak validacije, pa se laboratoriji služe postupcima koje su propisale druge struke. Na ovome seminaru iznijet će se iskustva u akreditaciji laboratorija koji se bavi mikrobiološkom analizom hrane. Polaznike se upoznaje s izazovima koje je laboratorij imao tijekom 13-godišnjega iskustva u akreditaciji. Prikazat će se rješenja iz prakse i omogućiti neposredna komunikacija polaznika i predavača.

 

Ciljevi

Nakon seminara polaznici će:

 • steći informacije kako se snaći u uvjetima kad svi postupci nisu propisani
 • moći organizirati sustav upravljanja prema svojim specifičnim zahtjevima
 • moći odrediti koje zahtjeve norme moraju poštivati u svojem sustavu upravljanja
 • moći odlučiti koje metode akreditirati
 • znati kako pojednostavniti opsežnu dokumentaciju.

 

Ciljna skupina polaznika

Tehnički voditelji laboratorija i osobe odgovorne za sustav upravljanja kvalitetom u laboratoriju

Osoblje laboratorija koje rutinski provodi ispitivanja i izvještava o svakodnevnim kontrolama

 

O predavačima:

Dr. sc. Ivančica Kovaček, dr. med., specijalistica medicinske mikrobiologije s parazitologijom, voditeljica je Odjela za mikrobiološke analize hrane i predmeta opće uporabe Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, koji je akreditiran od 2003. godine. Doktorirala je na Prehrambeno-biotehničkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području biotehničkih znanosti, grana nutricionizam. Od 2008. godine predsjednica je Sekcije za mikrobiologiju hrane Hrvatskoga mikrobiološkog društva. Članica je znanstvenoga Odbora za biološke opasnosti Hrvatske agencije za hranu.

Sonja Žinić, dip. sanit. ing., voditeljica je Laboratorija za mikrobiološke analize predmeta opće uporabe i predstavnica za kvalitetu na Odjelu za mikrobiološke analize hrane i predmeta opće uporabe Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“. Sudjeluje u uvođenu akreditacije, validaciji i verifikaciji novih metoda i to posebno onih za izolaciju ili brojenje mikroorganizama iz kozmetičkih proizvoda. Sudjeluje u radu tehničkih odbora pri HZN-u i to kao predsjednica TO 568 – Analiza hrane – horizontalne metode te kao članica TO – 217 – Kozmetika i TO – 539 – Kemijski dezinficijensi i antiseptici.

Zdenko Mlinar, dipl. sanit. ing., zamjenik je voditelja Laboratorija za mikrobiološke analize hrane i zamjenik predstavnice za kvalitetu Odjela za mikrobiološke analize hrane i predmeta opće uporabe Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Sudjeluje u razvoju i poboljšanju sustava kvalitete primjenom vođenja elektroničke dokumentacije. Vodio je akreditaciju uzorkovanja hrane u svrhu mikrobioloških ispitivanja. Sudjeluje u razvoju molekularnih metoda za dokazivanje patogenih mikroorganizama, detekciju i kvantifikaciju alergena te dokazivanje prisutnosti mesa različitih životinjskih vrsta. Od 2009. godine radi na izvještavanju rezultata monitoringa mikrobioloških pokazatelja u službenim uzorcima za HAH, odnosno EFSA-u.

 

8.30 – 9.00

REGISTRACIJA

9.00 – 10.30 Ivančica Kovaček: Uvod. Cilj i program seminara – Kako započeti akreditaciju. Organizacija akreditiranoga laboratorija
10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Sonja Žinić: Iskustva u validaciji metoda; Učestalost provedbe međulaboratorijskih usporedbi
12.30 – 13.30 Ručak
13.30 – 15.00 Ivančica Kovaček: Kontrola hranjivih podloga
15.00 – 15.30 Stanka
15.30 – 17.00 Zdenko Mlinar: Osiguranje kvalitete rada laboratorija implementacijom mreže elektroničkih zapisa

Zaključak


Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Iskustva akreditiranoga laboratorija u mikrobiologiji hrane

 

Verifikacija

svi.
9
Uto
2017
Kako ispuniti mjeriteljske zahtjeve u sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom (prema zahtjevima norma ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001)? @ Hotel I
svi. 9 cjelodnevni

9. svibnja 2017.

„Hotel I“, Zagreb, Ive Robića 2

 

Uvod

 

Mjerenja služe za dobivanje objektivnih podataka na temelju kojih se donose različite odluke te se stoga sva mjerenja moraju ispravno provoditi kako bi se osigurala njihova vjerodostojnost. Da bi mjerenje bilo ispravno, potrebno je osigurati njegovu sljedivost odnosno vezu između mjernoga rezultata i vrijednosti odgovarajućega etalona neprekinutim lancem umjeravanja sve do etalona najviše mjeriteljske razine (fizičkoga ostvarenja mjerne jedinice), pri čemu svaka karika u tome lancu mora imati utvrđenu nesigurnost. Tako se i normama o sustavima upravljanja (ISO 9001 ISO 14001, ISO 50001), kojima je normirana najbolja suvremena praksa upravljanja organizacijom, zahtijeva da organizacija mora odrediti i osigurati sredstva potrebna za dobivanje valjanih i pouzdanih rezultata u postupcima mjerenja, ispitivanja i provjere sukladnosti proizvoda i usluga s utvrđenim zahtjevima. Prikladnost tih sredstava mora se trajno održavati o čemu organizacija mora čuvati odgovarajuće dokumentirane dokaze. Stoga je mjernu i ispitnu opremu potrebno redovito umjeravati i po potrebi ugađati te održavati zapise koji pokazuju da je umjeravanje sljedivo prema odgovarajućim etalonima te da je ona prikladna za odgovarajuću uporabu.

 

Ciljevi seminara

 

Pružiti temeljne informacije o organizaciji i ispravnom održavanju sustava upravljanja mjerenjem kako bi se zadovoljili zahtjevi utvrđeni u odgovarajućim normama o sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem i energetskom učinkovitošću (prema normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001), osiguranju sljedivosti mjerne i ispitne opreme, potrebnim umjeravanjima i ovjeravanjima, procjeni intervala umjeravanja te provedbi popravnih mjera u slučaju nesukladnosti.

 

Teme seminara

 

Temeljni pojmovi iz sustava upravljanja (kvalitetom, okolišem, energetskom učinkovitoću); normirani zahtjevi i upute za primjenu sustava upravljanja mjerenjem; odgovornost uprave; definiranje mjeriteljske službe; mjerna oprema i upravljanje mjernom opremom; definiranje i dokumentiranje odgovornosti mjeriteljskog osoblja; osiguranje sposobnosti i školovanje mjeriteljskog osoblja; vanjski pružatelji usluga mjerenja i umjeravanja; mjeriteljsko potvrđivanje i ovjeravanje mjernoga procesa; određivanje razdoblja umjeravanja; mjerna nesigurnost i sljedivost; analiza i poboljšavanje sustava upravljanja mjerenjem te karakteristični primjeri mjerenja iz različitih područja mjeriteljstva.

 

Kome je namijenjen seminar?

 

Seminar je namijenjen svim organizacijama koje imaju uspostavljen sustav upravljanja (kakvoćom, okolišem, energetskom učinkovitošću) ili planiraju uspostaviti takav sustav, tijelima koja provode certificiranje sustava upravljanja, prijavljenim tijelima koja provode ocjenu sukladnosti prema modulima koji sadržavaju elemente sustava upravljanja kakvoćom te svim profesionalnim mjeriteljima u industriji, umjernim laboratorijima, potvrdbenim organizacijama, tvrtkama koje se bave komunalnim mjerenjima (energije, energenata i vode) i drugim organizacijama koje u svojem radu provode mjerenja ili ispitivanja.

 

Raspored:

 

Vrijeme Predavač Naslov
9:00 – 10:30 I. Liščić Uvod u sustave upravljanja ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001
10:30 – 11:00 Stanka
11:00 – 12:30 M. Vuković  Mjeriteljska sljedivost, umjeravanje, hijerarhija umjeravanja, mjerna nesigurnost, akreditacija, aspekti zakonskog mjeriteljstva
12.30 – 13:30 stanka za ručak
13:30 – 14:00 M. Vuković  Mjeriteljska sljedivost, umjeravanje, hijerarhija umjeravanja, mjerna nesigurnost, akreditacija, aspekti zakonskog mjeriteljstva (nastavak)
14:00 – 15:00 M. Vuković, I. Liščić Sustavi upravljanja mjerenjem u organizaciji prema normi ISO 10012
15:00 – 15:30 stanka
15:30 – 17:00  I. Liščić, M. Vuković Primjeri, rasprava

 

Predavači:

 

Mirko Vuković – Diplomirani inženjer elektrotehnike. Projektant s dugogodišnjim iskustvom na projektiranju najsloženijih sustava mjerenja i upravljanja u procesnoj industriji i energetici. Kao zaposlenik DZNM-a aktivno sudjelovao na svim područjima uspostavljanja nacionalne infrastrukture kvalitete: sustava mjeriteljstva, normizacije i certificiranja te posebno na njihovu usklađivanju s odgovarajućom infrastrukturom Europske unije (izradba starategije usklađivanja, okvirnih zakona i najvažnijih propisa iz područja mjeriteljstva itd.). Obavljao dužnost ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo i ravnatelja Hrvatskog zavoda na norme. U pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom u području slobode kretanja roba sudjelovao kao jedan od koordinatora za područje infrastrukture kvalitete od početka do završetka pregovora. Autor je velikoga broja stručnih članaka iz područja infrastrukture kvalitete.

 

Igor Liščić – Diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ima dugogodišnje iskustvo u vođenju umjernih laboratorija (Pliva, Ravnoteža d.o.o.). Posljednjih osam godina zaposlen je u Raiffeisen banci kao voditelj upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijske sigurnosti. Ujedno je i vodeći ocjenitelj za normu ISO 9001 (kao vanjski suradnik certifikacijske kuće TÜV Croatia).

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - KAKO ISPUNITI MJERITELJSKE ZAHTJEVE U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I ENERGIJOM

 

Verifikacija

svi.
10
Sri
2017
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025
svi. 10 – svi. 12 cjelodnevni
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025 @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 10. – 12. 5. 2017.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavači:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.
dr. sc. Berislav Iharoš, dipl. ing.


O seminaru


Uvod

Na ovome se trodnevnom seminaru potanko razmatraju zahtjevi ove norme koji su ujedno i kriteriji za dobivanje akreditacije. Polaznike se osposobljava za primjenu postavljenih zahtjeva i to pojašnjenjem smisla pojedinih zahtjeva (tj. objašnjenjem razloga zašto je uopće stručna zajednica postavila taj zahtjev), prikazom mogućih rješenja i primjera iz stvarnoga života, sudjelovanjem u skupnom radu i omogućivanjem neposredne komunikacije s predavačima i ostalim polaznicima. Potiče ih se da prilagode “normu sebi, a ne sebe normi”. Usmjerava ih se da izgrade sustav koji je optimalan za način i vrstu poslovanja njihove organizacije te za njezinu veličinu. Seminar je posuvremenjen s novoobjavljenim zahtjevima i tumačenjima Hrvatske akreditacijske agencije te uputama međunarodnih organizacija (ILAC, EA, IUPAC i dr.).

Ciljevi seminara

Nakon završetka ovoga seminara polaznici će:

 • razumjeti značenje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • moći odrediti koje zahtjeve smiju izostaviti u svojemu sustavu upravljanja
 • dobiti praktične upute kako izgraditi sustav upravljanja uzimajući u obzir vlastite potrebe
 • znati koje je dodatne zahtjeve za akreditaciju laboratorija propisala Hrvatska akreditacijska agencija
 • dobiti informacije o korisnim međunarodnim dokumentima (ILAC, EA, IUPAC, Eurolab itd.)
 • naučiti kako pravilno pisati rezultate umjeravanja/ispitivanja.

Kome je seminar namijenjen

Svima kojima je zadaća primijeniti zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 u svojemu poslovanju:

 • osobama koje je uprava imenovala za brigu o sustavu upravljanja u laboratoriju (voditelji za kvalitetu)
 • tehničkim voditeljima
 • ocjeniteljima laboratorija
 • odgovornima za pripremu laboratorija za akreditaciju
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Program

1. dan 9.00 – 17.00 Uvod
– Ciljevi i program seminara
O akreditaciji
– što je akreditacija i najčešće s njom povezane zablude
– priprema za akreditaciju
– iskustva akreditiranoga laboratorija
Zahtjevi za organizaciju
2. dan 9.00 – 17.00 Zahtjevi za upravljanje i kako ih dokumentirati
3. dan 9.00 – 17.00 Tehnička osposobljenost (osoblje, okoliš, metode, mjerna nesigurnost, oprema, sljedivost i dr.)

O predavačima

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

Dr. sc. Berislav Iharoš, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored formalnog školovanja, dr. Iharoš je završio  mnoge tečajeve: TÜV Akademie izobrazba za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001); AMOS (Akkreditierung und Zertifizierung für Mittel- und Osteuropäische Staaten) tečaj u trajanju od šest tjedana nakon kojeg je stekao tzv. „Tutorenpass“, potvrdu osposobljenosti za predavača na području akreditacije i certifikacije; kao i mnoge druge kraće edukacije u području  sustava kvalitete, za auditora za certifikaciju sustava kvalitete te za ocjenitelja u akreditaciji laboratorija, inspekcijskih tijela i tijela za certifikaciju sustava kvalitete. Ocjenitelj je Hrvatske akreditacijske agencije, vodeći auditor pri certifikaciji sustava kvalitete, vanjski suradnik Hrvatske gospodarske komore za ocjenjivanje Hrvatska kvaliteta – Izvorno hrvatsko te predavač na seminarima Hrvatskoga mjeriteljskog društva o akreditaciji laboratorija te inspekcijskih tijela.

Prijave i pristojbe:
Cijena seminara iznosi 3 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.
Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručkove, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave:

S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice(pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).


Odjava seminara:

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka, zaračunavamo 25% administrativnih troškova.
U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave, naplaćujemo punu pristojbu.

Dodatne obavijesti:
Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

Smještaj / rezervacija hotela:

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15,
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025

 

Verifikacija

Zaokružite točan ili najpotpuniji odgovor.

1. Akreditacija je:
a) prijenos ovlasti
b) postupak kojim mjerodavno tijelo formalno priznaje da je ustanova ili osoba sposobna za obavljanje određenih zadataka
c) pismeno jamstvo “treće strane” da nečiji sustav kakvoće zadovoljava sve zahtjeve norme ISO 9000

2. Norma HRN EN ISO/IEC 17025:
a) usklađena je s načelima norme ISO 9001:2008 te zadovoljava njegovim odnosnim zahtjevima
b) nije usklađena je s načelima norme ISO 9001:2008 te ne zadovoljava njegovim odnosnim zahtjevima

3. Laboratorij mora uspostaviti, provoditi i održavati sustav upravljanja:
a) prikladan području svojih djelatnosti u sukladnosti s normom HRN EN ISO/IEC 17025
b) prema zahtjevu zakonodavca
c) prema zahtjevu svojih naručitelja

4. Sustav upravljanja u laboratoriju obuhvaća:
a) planiranje, nadzor, osiguravanje i poboljšavanje djelatnosti laboratorija
b) ono što odredi naručitelj
c) ono što je odredio zakonodavac

5.U sustavu upravljanja akreditiranoga laboratorija upravljanje dokumentima obuhvaća:
a) sve dokumente koji nastaju u laboratoriju ili su iz vanjskih izvora, a zahtijevaju se u pripremi, provođenju i nadzoru djelatnosti laboratorija
b) samo dokumente naručitelja
c) samo zakonsku regulativu

6. Upravljanje dokumentima obuhvaća:
a) spremanje na sigurno mjesto
b) zaštitu od požara
c) određivanje odgovorne osobe za: izradu, kontrolu, odobravanje, raspodjelu, izmjenu, povlačenje, čuvanje i arhiviranje

7. Ocjena naručiteljevog zahtjeva obuhvaća:
a) Ocjenu može li laboratorij izvršiti uslugu uz najmanje troškove
b) Ocjenu može li naručitelj platiti uslugu u dogovorenome terminu
c) Ocjenu jesu li naručiteljevi zahtjevi jasno definirani i dokumentirani, odabrane metode prikladne za tu svrhu te laboratorij ima potrebne resurse kako bi zadovoljio svim postavljenim zahtjevima

8. Laboratorij mora ocjenjivati:
a) sve svoje dobavljače
b) dobavljače onih roba i usluga koji utječu na rezultat ispitivanja/umjeravanja
c) dobavljače koji nisu zadovoljili kriterije odabira

9. Akreditirani laboratorij u odnosu na naručitelja:
a) mora mu bezuvjetno omogućiti prisustvovanje ispitivanju/umjeravanju
b) može mu omogućiti pristup prostorima gdje se izvode ispitivanja/umjeravanja
c) ne smije mu omogućiti pristup prostorima gdje se izvode ispitivanja/umjeravanja

10. Akreditirani će laboratorij pritužbu naručitelja:
a) predati nadležnome sudu
b) rješavati na temelju politike i postupka za rješavanje pritužbe na obostrani interes,
c) akreditirani laboratorij ne smije imati pritužbi naručitelja

11. U slučaju pojave nesukladnoga rada tijekom ispitivanja/umjeravanja laboratorij će:
a) nastaviti rad, a nesukladnost ukloniti prvom slobodnom prilikom
b) obavijestiti naručitelja i tražiti suglasnost za nastavak ispitivanja/umjeravanja
c) ocijeniti značaj, nesukladnost odmah ukloniti te donijeti odluku je li nesukladni rad prihvatljiv, po potrebi, opozvati rad te obavijestiti naručitelja

12. Popravne su radnje:
a) radnje poduzete prije utvrđivanja nesukladnosti
b) radnje poduzete nakon utvrđivanja nesukladnosti
c) rad s neispravnim/neumjerenim mjerilom

13. Preventivne su radnje:
a) otklanjanje uzroka mogućih nesukladnosti
b) svakodnevne radnje za ispravno odvijanje ispitivana/umjeravanja
c) otklanjanje uzroka nastalih nesukladnosti

14. Upravljanje zapisima obuhvaća postupke za prepoznavanje, prikupljanje, indeksiranje, pristup, popunjavanje, pohranjivanje, održavanje i uklanjanje:
a) zapisa o kvaliteti i tehničkih zapisa
b) samo tehničkih zapisa
c) samo zapisa koje zahtijeva naručitelj

15. Akreditirani laboratorij provodi unutrašnje neovisne ocjene:
a) svakodnevno
b) prema utvrđenom Planu
c) samo prije dolaska ocjenitelja HAA

16. Unutrašnje neovisne ocjene (interni audit) u laboratoriju provodi:
a) samo voditelj laboratorija
b) samo vanjski suradnik
c) osposobljeni djelatnik s odgovarajućom izobrazbom koji nije odgovoran za posao koji se ocjenjuje

17. Akreditirani laboratorij provodi upravine ocjene:
a) kada zatraži voditelj laboratorija
b) neposredno prije dolaska ocjenitelja HAA
c) najmanje jednom godišnje prema unaprijed utvrđenome planu provedbe

18. Laboratorij :
a) ne smije u svojemu radu koristiti vježbenike
b) smije u svojemu radu koristiti vježbenike, ali mora primjereno nadzirati njihov rad
c) smije u svojemu radu koristiti vježbenike, ali samo u području za koji nije akreditiran

19. Uprava mora ovlastiti osoblje :
a) koje provodi posebna uzorkovanja, provodi ispitivanja/umjeravanja, izdaje ispitne izvještaje ili umjernice, daje mišljenja i tumačenja, radi s posebnim vrstama opreme
b) s kojim nema sklopljen ugovor o radu
c) koje nema dovoljnu školsku spremu i iskustvo koji se traže opisom posla

20. Laboratorij
a) ne smije provoditi ispitivanja/umjeravanja na terenu jer ne može regulirati okolišne uvjete
b) mora regulirati sve okolišne uvjete koji mogu utjecati na rezultat
c) mora zaustaviti provedbu ispitivanja/umjeravanja kada okolišni uvjeti narušavaju rezultate

21. Ulazak u prostorije laboratorija koja utječu na kakvoću ispitivanja i/ili umjeravanja
a) je zabranjen tijekom ispitivanja/umjeravanja
b) laboratorij mora urediti sukladno svojim posebnim uvjetima
c) dozvoljen je naručitelju ispitivanja/umjeravanja u bilo kojem trenutku

22. Laboratorij:
a) mora primjenjivati isključivo normirane metode
b) mora primijeniti metodu koju je predložio naručitelj
c) smije upotrijebiti nenormiranu metodu uz suglasnost naručitelja te dokaz da je metoda validirana

23. Iskazivanje mjerne nesigurnosti rezultata u ispitnom je izvještaju:
a) obavezno uz svaki rezultat u akreditiranome području
b) obavezno samo u slučajevima kada je to bitno za primjenu ispitnih rezultata, kada to traži naručitelj i kada ona utječe na zadovoljavanje koje granične vrijednosti
c) nije propisano

24. Laboratorij mora osigurati da su računalni programi (softver) koje koristi za prikupljanje, obradbu, bilježenje, izvješćivanje, pohranjivanje i pronalaženje podataka o ispitivanju i umjeravanju validirani:
a) Laboratorij ne smije sam validirati računalne programe koje upotrebljava. Validaciju provode isključivo vanjske tvrtke.
b) Upisivanje formule u Excel tablicu smatra se modifikacijom komercijalnog programa (Excel) i potrebna je validacija.

25. Laboratorij
a) mora imati na raspolaganju svu potrebnu opremu u opsegu akreditacije
b) može dobiti akreditaciju ako nema na raspolaganju svu potrebnu opremu u opsegu ovlaštenja, pod uvjetom da mu ispitivanja/umjeravanja koja on ne može napraviti radi drugi akreditirani laboratorij
c) može se akreditirati ako mu nedostaje manje važna oprema

26. Samo je jedna tvrdnja točna:
a) Laboratoriji, čija mjerna oprema značajno doprinosi mjernoj nesigurnosti, dokazuju mjeriteljsku sljedivost svojih rezultata provedbom umjeravanja svoje mjerne opreme u akreditiranim laboratorijima prikladnih mjernih sposobnosti u skladu u unaprijed utvrđenom programu umjeravanja.
b) Oprema akreditiranih laboratorija mora biti ovjerena kod Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
c) Ispitni laboratoriji dokazuju mjeriteljsku sljedivost svojih rezultata provedbom validacije svojih metoda.

27. Kada u laboratorij dođe uzorak/ili mjerilo na umjeravanje koje nije prikladno za dogovoreno ispitivanje/umjeravanje, ili ne odgovara danom opisu:
a) Laboratorij mora provesti disciplinski postupak protiv osobe koja je taj uzorak/mjerilo zaprimila
b) Laboratorij provodi ispitivanje/umjeravanje te uz rezultat obavještava naručitelja u kakvom je stanju zaprimljen uzorak
c) Laboratorij se savjetuje s naručiteljem o daljnjem postupanju i taj razgovor zabilježi.

28. Mjere osiguranja kavalitete rezultata
a) traže se samo za znanstvene laboratorije
b) određuje ih ispitivač/mjeritelj na licu mjesta ovisno o metodi
c) moraju se planirati, a njihova prikladnost mora se ocijeniti

29. Kada laboratorij iskazuje rezultate koje je dobio od podugovaratelja
a) on to nigdje ne navodi i prikazuje ih kao svoje jer ionako on jamči za njih
b) u ispitnome izvještaju jasno naznačuje koje je rezultate dobio od podugovaratelja
c) dozvoljena su oba prikazana načina.

30. Ispitni izvještaj/umjernicu može potpisati:
a) bilo tko iz laboratorija
b) direktor tvrtke čiji je laboratorij dio
c) ovlaštena osoba

svi.
18
Čet
2017
Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020, 1. savjetovanje @ Opatija
svi. 18 @ 9:00 – 17:00

Savjetovanje Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020

 

 „Grand Hotel Adriatic“, Opatija, 18. svibnja 2017.

 

Inspekcijska su tijela važna sastavnica infrastrukture kvalitete. Oni imaju važnu ulogu u međunarodnoj trgovini, u provjeri kvalitete i kvantitete proizvoda, osiguravanju sigurnosti i ispravnosti proizvoda, procesa ili instalacija i sl. U današnjemu natjecateljskom okružju sve se više traži da neko neovisno akreditacijsko tijelo potvrdi kako je inspekcijsko tijelo osposobljeno za obavljanje određenih zadaća, da ima za to potrebne resurse te da je zadovoljavajuće neovisno i nepristrano. Akreditacija je za mnoga inspekcijska tijela nužnost da bi mogli obavljati neke poslove, zadobiti povjerenje svojih kupaca pa čak i opstati na tržištu. Temeljni kriteriji za njezino dobivanje propisani su u normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Opći zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju.

 

Hrvatsko mjeriteljsko društvo organizira 1. savjetovanje Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020. Namjera je na jednome mjestu okupiti sve zainteresirane strane radi razmjene iskustava: inspekcijska tijela, predstavnike akreditacijskoga tijela te predstavnike tijela državne uprave koja ovlašćuju pravne osobe za potrebe provedbe propisa iz svojega djelokruga. To bi savjetovanje trebalo pridonijeti podizanju svijesti o nužnosti primjene norme za inspekcijska tijela, lakšem pristupu njezinoj primjeni te načinu udovoljavanja međunarodnim kriterijima.

 

Pozivamo vas da se uključite u rad ovoga savjetovanja kao autor, sponzor ili sudionik. Ovo će vas savjetovanje potaknuti da proširite vidike, jasnije sagledate pojedine zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17020, nađete djelotvornija rješenja, povećate njihovu učinkovitost te će pridonijeti uspostavi izvrsnosti u poslovanju.

Pozivamo vas na učenje i druženje te nesputanu razmjenu iskustava!

Prvi poziv autorima

Informacije za podnošenje sažetaka

Sažetke dužine do 350 riječi (oko pola stranice A4) dostaviti  na e-adresu: savjetovanje2017@hmd.hr u formatu Microsoft Word. Sažetak treba biti napisan na hrvatskome i jasno prikazati  sadržaj rada. Pored kratkoga sadržaja, sažetak treba sadržavati i naslov rada, ime (imena) autora te ime organizacije.

Radovi moraju odgovarati svrsi ovoga savjetovanja i ne smiju biti komercijalnoga karaktera.

Rok je za slanje sažetaka 1. veljače 2017. godine.

 

Predaja rada

Konačni se tekst rada mora predati najkasnije do 1. travnja 2017. godine. Autori koji se ne budu pridržavali toga roka neće moći ostvariti ponuđeni popust za autore.

Najbolji rad po izboru sudionika savjetovanja bit će objavljen u časopisu Svijet po mjeri.

 

Obavijest o prijavi

 

Pristojbe

Sudionici: 1300,00 kn + PDV

Članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva: 1 170,00 kn + PDV (-10 %)

Autori (samo prvi autor): 1 040,00 kn + PDV (-20 %)

 

Dodatni popusti:

 „Nagrada za vjernost“ – sudionici koji su sudjelovali na seminaru Hrvatskoga mjeriteljskog društva Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020 dobivaju dodatnih 5 % popusta. Da biste ostvarili taj popust, potrebno je kod prijave navesti broj potvrde o sudjelovanju.

„Grupni popust“ – za TRI sudionika na savjetovanju iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI sudionika iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET sudionika iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

„Posebna ponuda“ – za sudionike 1. savjetovanja Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020 te 12. konferencije o mjeriteljstvu i akreditaciji (19. svibnja) povlaštena cijena za oba skupa iznosi 1500,00 kn (+ PDV) bez mogućnosti dodatnih popusta.

 

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

Za prijavu na 1. savjetovanje Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020 i 12. konferenciju o mjeriteljstvu i akreditaciji (posebna ponuda: 1500,00 kn), molimo da koristite zajedničku e-prijavnicu (Savjetovanje 17020 + 12 konferencija).

 

Odjava

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka savjetovanja, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na savjetovanje bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu savjetovanje2017@hmd.hr

 

Mjesto održavanja i rezervacija smještaja

Savjetovanje će se održati u hotelu „Grand Hotel Adriatic“ u Opatiji.

Organizator je za sudionike savjetovanja dogovorio posebnu ponudu za smještaj.

Adriatic II (***)

 • Jednokrevetna soba: noćenje s doručkom 532,00 kn; polupansion 647,00 kn
 • Dvokrevetna soba (1/2): noćenje s doručkom 357,00 kn; polupansion 472,00 kn

Adriatic II (****)

 • Jednokrevetna soba: noćenje s doručkom 578,00 kn; polupansion 693,00 kn
 • Dvokrevetna soba (1/2): noćenje s doručkom 384,00 kn; polupansion 499,00 kn

Upiti i rezervacije na:

info@hotel-adriatic.hr

Tel: 051 71 90 10

 

Prijava - Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO IEC 17020, 1. savjetovanje, Opatija

 

Fieldset

   

  Verifikacija

  svi.
  19
  Pet
  2017
  12. konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji @ Opatija
  svi. 19 cjelodnevni

  Povodom obilježavanja Svjetskoga dana mjeriteljstva (moto „Mjeriteljstvo i transport“) i Svjetskoga dana akreditacije (moto: „Akreditacija: stvaranje povjerenja u gradnji i izgrađenom okolišu“)

  Hrvatsko mjeriteljsko društvo organizira

   12. konferenciju o mjeriteljstvu i akreditaciji

   „Grand Hotel Adriatic“, Opatija, 19. svibnja 2017.

   

  Obilježavanje Svjetskoga dana mjeriteljstva i Svjetskoga dana akreditacije prilika je saznati novosti u području infrastrukture kvalitete od protekle konferencije jer je poznavanje novih norma, zakona i podzakonskih akata od presudne važnosti za današnje poslovanje. Imat ćete priliku postavljati pitanja o svemu što vas zanima, ponajviše u području zakonskoga mjeriteljstva i akreditacije.

  Dan ranije (18. svibnja) na istome mjestu održava se  prvo savjetovanje Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020. Iskoristite posebnu cijenu za sudjelovanje na oba skupa.

   

  Dosada potvrđena pokroviteljstva

  Državni zavod za mjeriteljstvo

  Hrvatski mjeriteljski institut

  Hrvatski zavod za norme

   

  Mjesto održavanja i rezervacija smještaja

  Konferencija će se održati u hotelu „Grand Hotel Adriatic“ u Opatiji.

  Organizator je za sudionike konferencije dogovorio posebnu ponudu za smještaj.

  Adriatic II (***)

  • Jednokrevetna soba: noćenje s doručkom 532,00 kn; polupansion 647,00 kn
  • Dvokrevetna soba (1/2): noćenje s doručkom 357,00 kn; polupansion 472,00 kn

  Adriatic II (****)

  • Jednokrevetna soba: noćenje s doručkom 578,00 kn; polupansion 693,00 kn
  • Dvokrevetna soba (1/2): noćenje s doručkom 384,00 kn; polupansion 499,00 kn

  Upiti i rezervacije na:

  info@hotel-adriatic.hr

  Tel: 051 71 90 10

   

  Obavijest o prijavi

  Pristojba za konferenciju

  Cijena je pristojbe 1300,00 kn. Na iskazanu cijenu dodaje se porez na dodanu vrijednost od 25%.

   

  Dodatni popusti:

  • „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
  • „Nagrada za vjernost“ – sudionici koji su sudjelovali na najmanje tri konferencije o mjeriteljstvu i akreditaciji dobivaju dodatnih 5 % popusta. Da bi ostvarili ovaj popust, potrebno je kod prijave navesti broj potvrde o sudjelovanju.
  • „Grupni popust“ – za TRI sudionika iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI sudionika iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET sudionika iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

  „Posebna ponuda“ – za sudionike  konferencije koji će sudjelovati i na 1. savjetovanju Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020 ukupna cijena za oba skupa iznosi 1500,00 kn (+ PDV) bez dodatnih popusta.

   

  Organizator konferencije:

  Hrvatsko mjeriteljsko društvo

  Berislavićeva 8

  10000 Zagreb

  tel.: 01 48 72 485

  faks: 01 48 72 487

  e-adresa: hmd@hmd.hr

   

  Izvršni organizator:

  European Centre for Laboratory Excellence

  Berislavićeva 8

  10000 Zagreb

  tel.: 01 48 72 485

  faks: 01 48 72 487

  Prijava - 12. konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji

   

  Fieldset

    

   Verifikacija

    

   svi.
   23
   Uto
   2017
   Informacijska sigurnost u laboratorijima i inspekcijskim tijelima
   svi. 23 @ 9:00 – 17:00

   Termin: 23. svibnja 2017.
   Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

    

   Predavači

   mr. sc. Igor Liščić, dipl. ing.

   Snježana Grgić, dipl.ing.

    

   Uvod

   Danas je u svakome laboratoriju uporaba računala nužna potreba i gotovo je nemoguće zamisliti uspješan laboratorij bez učinkovite informacijske infrastrukture. U posljednje vrijeme gotovo je sva mjerna i ispitna oprema povezana s računalom. Neovisno o kojoj je vrsti umjeravanja ili ispitivanja riječ, konačni je proizvod koji svaki laboratorij isporučuje klijentu informacija, koja se danas sve češće isporučuje u elektroničkome obliku. Havarija informacijske infrastrukture može rezultirati nestankom laboratorija s tržišta, stoga je bitno na vrijeme postaviti pitanje – na kojoj je razini moja informacijska sigurnost?

   Informacijska infrastruktura mora osigurati da svi podatci (izmjereni, izračunati, komercijalni itd.) budu zaštićeni od vanjskih (virusi, hakeri…) i unutrašnjih opasnosti (HW/SW kvarovi, nenamjerne/namjerne pogreške operatera,…) kako bi im se osigurala povjerljivost, cjelovitost i dostupnost.

   Različiti zakoni određuju načine za postupanje s informacijama koje se odnose na klijente laboratorija. Ako je riječ o fizičkim osobama, riječ je o Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Kod pravnih osoba riječ je o Zakonu o informacijskoj sigurnosti kad je riječ o tijelima s javnim ovlastima (ovlašteni laboratoriji), Zakonu o obveznim odnosima (naknada štete zbog gubitka informacije) ili čak Kaznenome zakonu (odavanje povjerljivih podataka).Ako je riječ o laboratoriju koji je akreditiran ili to namjerava postati, norme ISO 15189 i ISO 17025 (a posebno novo izdanje ISO 17025 koje je u pripremi) imaju posebne zahtjeve koji se odnose na povjerljivost informacija.

   Namjena je ovog seminara upoznati djelatnike laboratorija s rizicima povezanim sa sigurnošću informacija te ih obavijestiti o tome kako ispuniti zahtjeve na optimalan način. Tema će biti obrađena kombiniranjem predavanja i radionica s primjerima iz prakse.

    

   Ciljevi seminara

   Dati polaznicima praktična znanja i vještine s pomoću kojih će moći smanjiti rizike korištenja informacijskoga sustava, odnosno dovesti informacijsku sigurnost na optimalnu razinu bez većih financijskih ulaganja.

    

   Ciljna skupina polaznika:

   • Članovi uprave, tehnički voditelji i voditelji kvalitete te izvršni djelatnici u ispitnim i umjernim laboratorijima, ovlaštenim laboratorijima i inspekcijskim tijelima
   • Ocjenitelji i auditori iz certifikacijskih, akreditacijskih i inspekcijskih tijela
   • Svi ostali koje zanima ova tema.

    

   Teme o kojima će se govoriti na seminaru:

   • Osnovni pojmovi vezani za informacijsku sigurnost
   • Ključni pojmovi informatičke tehnologije bitni za krajnjega korisnika
   • Zakonski i drugi (međunarodne norme) zahtjevi koji se odnose na informacijsku sigurnost u laboratorijima
   • Pregled zahtjeva norme ISO 27001 – Upravljanje informacijskom sigurnošću
   • Procjena rizika informacijskih sustava u laboratoriju
   • Metode osiguranja cjelovitosti, povjerljivosti i raspoloživosti informacija u laboratoriju.

    

   O predavačima

   Igor Liščić, magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ima dugogodišnje iskustvo u vođenju umjernih laboratorija (Pliva, Ravnoteža d.o.o.). Posljednjih osam godina zaposlen je u Raiffeisen banci kao voditelj upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijske sigurnosti. Ujedno je i vodeći ocjenitelj za normu ISO 9001 (kao vanjski suradnik certifikacijske kuće TÜV Croatia).

   Snježana Grgić, diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Radila je kao projektant u Siemensu. Od 2007. do 2010. godine bila je IT ekspert INTERPOL-ove komisije za kontrolu dokumenata. Danas je vodeći auditor za ISO 27001, ISO 22301 i ISO 20000 norme te radi kao vanjski suradnik za TÜV NORD certifikacijsku kuću. Zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga kao voditelj odjela za informatičko-komunikacijsku tehnologiju. Autorica je više stručnih radova iz područja zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti te predavač na niz međunarodnih konferencija.

   Program

   Vrijeme Predavač Tema
   9.00 – 9.10 Liščić, Grgić Uvod u seminar; Ciljevi i program seminara
   9.10 – 10.30 Grgić, Liščić Osnovni pojmovi informacijske sigurnosti: informacijska imovina, svojstva informacije, prijetnje i ranjivosti, procjena rizika i mjere za smanjenje
   10.30 – 11.00 Stanka
   11.00 – 12.30 Liščić, Grgić Zakonski zahtjevi i zahtjevi međunarodnih normi
   12.30 – 13.30 Stanka
   13.30 – 15.00 Liščić, Grgić Radionica – „check-lista“
   15.00 – 15.30 Stanka
   15.30  – 16.30 Grgić, Liščić Osnovni pojmovi informatičke tehnologije ključni za korisnike informacijskih sustava
   16.30  – 17.00 Liščić, Grgić Zaključci i raspravljaonica

   Obavijest o prijavi

    

   Prijave i pristojbe

   Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

   Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

    

    Popusti

   1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
   2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
   3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

   Načini prijave
   S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

    

   Odjava seminara

   Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

   U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

    

   Dodatne obavijesti

   Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
   telefonom na broj 01/487 24 85 ili
   elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

    

   Smještaj / rezervacija hotela

   Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
   telefonom: 01/ 654 24 15
   faksom: 01/ 654 29 61
   elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

   Prijava za seminar - Informacijska sigurnost u laboratorijima i inspekcijskim tijelima

    

   Verifikacija