lip.
6
Uto
2017
Primjena zahtjeva norme HRN EN ISO 15189 u cilju poboljšavanja kvalitete rada medicinskog mikrobiološkog laboratorija @ Hotel I
lip. 6 cjelodnevni

Termin: 6. lipnja 2017.
Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavači

Mr.sc. Dragica Križanec

Biljana Perica, dipl. san. ing.

Sandra Šuto, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije

Uvod

Akreditacija je veliki izazov za mnoge laboratorije pa tako i one iz područja medicinske mikrobiologije i predstavlja najbolji način uspostave sustava kvalitete i poboljšavanja kvalitete rada laboratorija, a što putem sigurnih i točnih nalaza dovodi do poboljšanja skrbi za pacijente. Na ovome ćemo seminaru prikazati iskustva i rješenja nekih zahtjeva već akreditiranih laboratorija s ciljem razmjene iskustava  i prilagodbe zahtjevima norme HRN EN ISO 15189.

Seminar je radi bodovanja prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori te Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika.

 

Ciljevi seminara

Sudjelovanjem na ovome seminaru polaznici će:

 • dobiti informacije o najčešćim nesukladnostima kod ocjenjivanja od strane akreditacijskih tijela
 • upoznati se s procesom otvaranja, analize i rješavanja nesukladnosti uz praktične primjere iz akreditiranoga laboratorija
 • vidjeti koji su dokumenti i postupci važni u provedbi periodičnih pregleda zahtjeva za pretragom i  prikladnosti postupaka i zahtjeva na uzorke
 • ponoviti znanja o važnosti i povezanosti procjene rizika i indikatora kvalitete
 • razmijeniti iskustva o procjeni osposobljenosti osoblja te ocjeni njihova rada
 • saznati iskustva laboratorija koji je akreditirao metodu detekcije genotipova visokog rizika humanog papiloma virusa

 

Ciljna skupina polaznika

Seminar je namijenjen:

 • Voditeljima medicinskih mikrobioloških laboratorija
 • Voditeljima kvalitete u medicinskim mikrobiološkim laboratorijima
 • Osoblju koje radi u medicinskim mikrobiološkim laboratorijima
 • Ostalima koje zanima ova tema.

 

Teme seminara

 • Akreditacija medicinskih mikrobioloških laboratorija u RH – stanje i iskustva
 • Nesukladnosti, popravne i preventivne radnje – pogled iz laboratorija
 • Mali – veliki zahtjevi : Procjena rizika, indikatori kvalitete, periodični pregled zahtjeva za pretragom i  prikladnosti postupaka i zahtjeva na  uzorke
 • Osoblje: procjena osposobljenosti, ocjena rada, vođenje dokumentacije
 • Izazovi u akreditaciji metode detekcije genotipova visokog rizika humanog papiloma virusa

 

Preduvjeti sudjelovanja

Nema.

Potreban pribor

nema.

O predavačima:

Mr. sc. Dragica Križanec, dipl. ing. biotehnologije, zaposlena je u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji – HAA na mjestu stručnog savjetnika za akreditaciju ispitnih laboratorija. Od 2007. godine sudjeluje u uspostavi i razvoju sheme akreditacije medicinskih laboratorija prema HRN EN ISO 15189.  U tom je razdoblju sudjelovala u postupcima akreditacije medicinska laboratorija u Hrvatskoj i Sloveniji  u svojstvu voditelja postupka i vodećeg ocjenitelja. Član je radne grupe EA WG Healthcare ML.

Biljana Perica, dipl. san.ing. voditeljica je kvalitete u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar, prvog akreditiranog medicinskog mikrobiološkog laboratorija u Republici Hrvatskoj. Akreditirane su metode iz područja virologije i parazitologije – serološka dijagnostika te bakteriologije (metode uzgoja, identifikacije i određivanje osjetljivosti na antibiotike bakterijskih izolata iz stolice, urina i krvi pacijenata). U fazi pripreme za akreditaciju pohađala je mnoge seminare: 2006.godine trodnevni seminar Češke akreditacijske agencije (CAI)  u okviru CARDS 2003 projekta „Razumijevanje i primjena EN ISO 15189 i poveznica s ISO/IEC 17025:2005″; 2008.godine trodnevni seminar švedske akreditacijske agencije SWEDAC „Razumijevanje zahtjeva norme ISO 15189“ te seminare Hrvatskoga mjeriteljskog društva, Crolaba i drugih organizatora.

Sandra Šuto, dr. med., specijalistica kliničke mikrobiologije, zaposlena je u Odjelu za infekcije dišnog sustava i infekcije kože i mekih tkiva, Službe za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. Osim rada u laboratoriju, obnaša funkciju predstavnice za kvalitetu u Službi za kliničku mikrobiologiju po normi HRN EN ISO 15189, te je odgovorna osoba za mikrobiološku kontrolu kvalitete podloga u Odjelu za mikrobiološke podloge i sterilizaciju koji je u završnoj fazi postupka akreditacije. Služba za kliničku mikrobiologiju akreditirana je u području kliničke mikrobiologije za metodu detekcije genotipova visokog rizika humanog papiloma virusa. Ona primjenjuje i dio je integriranoga sustava upravljanja Zavoda koji je certificiran po normama ISO 9001, ISO 14001 i OXSAS 18001.

 

Program seminara

 

8.30 – 9.00 Registracija
9.00 – 10.30 D. Križanec Akreditacija medicinskih mikrobioloških laboratorija u RH – stanje i iskustva
10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 B. Perica Nesukladnosti, popravne i preventivne radnje – pogled iz laboratorija

Mali – veliki zahtjevi : Procjena rizika, indikatori kvalitete, periodični pregled zahtjeva za pretragom  i  prikladnosti postupaka i zahtjeva na  uzorke

12.30 – 13.30 Ručak
13.30 -15.00 B. Perica Mali – veliki zahtjevi : Procjena rizika, indikatori kvalitete, periodični pregled zahtjeva za pretragom  i  prikladnosti postupaka i zahtjeva na  uzorke (nastavak)

Osoblje: procjena osposobljenosti, ocjena rada, vođenje dokumentacije

15.00 – 15.30 Stanka
15.30 – 16.45 S. Šuto Izazovi u akreditaciji metode detekcije genotipova visokog rizika humanog papiloma virusa
16.45 – 17.00 Rasprava

 

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

Seminar je radi bodovanja prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori te Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika.Sve zainteresirane za upis bodova molimo da nam jave potrebne podatke (matični broj u komori ili sl.).

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Izvršni organizator seminara

European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

Berislavićeva 8

10000 Zagreb

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.danijela@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Primjena zahtjeva norme HRN EN ISO 15189 u cilju poboljšavanja kvalitete rada medicinskog mikrobiološkog laboratorija

 

Verifikacija

lip.
8
Čet
2017
UČINKOVITA ORGANIZACIJA LABORATORIJA – Poboljšanje procesa i smanjenje troškova @ Zagreb
lip. 8 cjelodnevni

Hrvatsko mjeriteljsko društvo, European Centre for Laboratory Excellence i Metroteka

organiziraju

seminar i raspravljaonicu

UČINKOVITA ORGANIZACIJA LABORATORIJA

Poboljšanje procesa i smanjenje troškova

Mjesto održavanja: Metroteka d.o.o, Zagreb, Kreše Golika 3

Vrijeme održavanja: 8. lipnja 2017.

 

 

Uvod

Svaki rukovoditelj želi da je radna jedinica za koju je odgovoran učinkovita i efikasna, da su procesi dobro postavljeni i usklađeni, zaposlenici zadovoljni i učinkoviti, bez pogrešaka, reklamacija, izgubljenoga vremena i ostalih resursa. Zaposlenici žele dobro organizirane procese kako bi imali dobre uvjete rada i više vremena za obavljanje svakodnevnih zadataka. Sve to doprinosi zadovoljstvu krajnjega korisnika usluge, smanjenom broju reklamacija, pogrešaka i na kraju troškova.

Zbog toga je kvaliteta u laboratoriju od presudne važnosti bez obzira na to je li riječ o akreditiranome ili neakreditiranome laboratoriju. Procesi se uvijek mogu poboljšati, a tomu pomaže alat kvalitete, tzv. dijagram tijeka, čijim je korištenjem i analizom moguće poboljšati procese te ukloniti neprikladne i suvišne korake koji oduzimaju resurse u obliku vremena, zaposlenika i novca. Svaki ponovljeni rad, reklamacija, popravak, izgubljeno vrijeme, čekanje, transport i sl., prevodi se u stvarni financijski gubitak laboratorija odnosno tvrtke, a rezultat je loših procesa. Postoje metode i alati koji pomažu otkriti gdje se nalaze skriveni troškovi, koje su to vrste troškova, kako provesti procjenu tih troškova te jednostavne metode njihova izračunavanja. Koristeći se također jednostavnim, a vrlo efikasnim alatom – Paretovom analizom, može se utvrditi koji troškovi imaju najveći utjecaj na organizaciju, što će olakšati donošenje odluke o tome kojim se problemom treba prvo baviti i ukloniti ga. Također je potrebno znati analizirati sve dostupne podatke koje laboratorij već prikuplja u svrhu bolje organizacije rada i koristiti se njima.

Sve metode bit će obrađene kroz vježbe i stvarne primjere drugih laboratorija. To će olakšati trenutačnu primjenu stečenoga znanja u vlastitome laboratoriju te poslovanju organizacije općenito s obzirom na to da je riječ o univerzalnim principima pristupa problemu koji se pritom pretvara u priliku za stalno poboljšavanje.

 

Ciljevi seminara

Nakon završetka ovoga seminara polaznici će:

 • saznati što čini kvalitetan proces/uslugu/proizvod
 • naučiti metode i alate za povećanje učinkovitosti i efikasnosti laboratorija
 • naučiti konstruirati dijagram tijeka procesa (prema stvarnim procedurama)
 • naučiti analizirati dijagram tijeka procesa
 • predložiti novi poboljšani proces na odabranome primjeru
 • moći prepoznati nepoželjne troškove u laboratoriju
 • naučiti gdje i kako prepoznati nepoželjne troškove
 • pripremiti i provesti procjenu troškova (metode izračuna)
 • analizirati podatke u svrhu uklanjanja problema/troška (Paretov dijagram)
 • naučiti uklanjati probleme i uzroke nesukladnosti.

 

Kome je seminar namijenjen

 

 • voditeljima laboratorija i zamjenicima voditelja laboratorija
 • zaposlenicima laboratorija
 • osobama koje je uprava imenovala za brigu o sustavu upravljanja kvalitetom
 • rukovoditeljima i koordinatorima na području osiguranja i upravljanja kvalitetom
 • voditeljima projekata, članovima projektnih timova
 • voditeljima timova, razvoja i istraživanja
 • osoblju koje projektira, nabavlja, održava i umjerava mjernu/ispitnu opremu
 • ocjeniteljima i internim auditorima
 • onima koji se spremaju akreditirati laboratorij
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

 

O predavaču

Lidija Sarta radi kao voditeljica kvalitete i edukacija u Metroteci d.o.o. u sklopu partnerstva s Juran Globalom iz SAD-a, radi kao konzultant, certificirana (IACET) je nositeljica pojasa Lean Six Sigma Green Belt te se bavi naprednim poslovnim metodologijama u svrhu kontinuiranoga poboljšanja kvalitete (Quality by Design, DMAIC metodologija, LSS, RCA itd.). Također radi kao predavačica Hrvatskoga mjeriteljskog društva, a bila je i predsjednica Nadzornoga odbora Hrvatskoga društva za kvalitetu, u kojemu se bavi promicanjem kulture kvalitete te sudjeluje u organizaciji konferencija o kvaliteti. Osam godina radila je kao inspektorica za naftu i naftne derivate (IFIA certifikat) te menadžerica kvalitete (Quality Manager) za ISO 17020 sustav upravljanja, a pohađala je menadžerske radionice u inozemstvu. Prije toga radila je na mjestu glavne tehnologinje u proizvodnoj tvrtki i to na kontroli materijala i proizvoda te optimizaciji proizvodnje i implementaciji novih tehnologija. Tamo je kao rukovoditeljica kvalitete vodila projekte implementacije ISO 9001 i ISO 14001 sustava upravljanja te bila interna auditorica za navedene sustave. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu.

 

 

Program

9:00 – 9:15 Uvod u radionicu
9:15 – 9:30 Definicija kvalitete u laboratoriju / Primjeri problema – diskusija
9:30 – 10:45 Definicija i kategorije troškova / Primjeri iz laboratorija / Vježba

Priprema procjene troška (4. faze ) – identifikacija aktivnosti

Vrste procesa

Uporaba i vrste dijagrama tijeka / Primjeri

10:45 – 11:00 Stanka
11:00 – 12:30 Konstrukcija i analiza dijagrama tijeka – prijedlog poboljšanoga procesa / Vježba / Diskusija
12:30 – 13:30 Stanka/Ručak
13:30 – 15:00 Metode izračuna troška / Vježbe izračuna

Prikupljanje, obrada, kategorizacija i analiza podataka / Vježba u skupini

15:00 – 15:15 Stanka
15:15 – 16:30 Paretova analiza – identifikacija i rješavanje problema / Vježba / Primjeri iz laboratorijske prakse / Diskusija

 

 

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 490,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Prijava za seminar - UČINKOVITA ORGANIZACIJA LABORATORIJA

 

Verifikacija

lip.
13
Uto
2017
Pojednostavljeni pristup računanju mjernih nesigurnosti primjenom Excel tablica @ Hotel I
lip. 13 cjelodnevni

Termin: 13. lipnja 2017.
Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavač

Mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.

Uvod

Poznavanje mjerne nesigurnosti važno je za svakoga tko na temelju mjernih rezultata odlučuje, jer se u protivnom može sumnjati u ispravnost tih odluka. Stoga ne čudi da je to jedan od zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ) te ga traže ocjenitelji kod akreditacije laboratorija. U novije ga vrijeme sve više traže kupci, državna tijela, inspekcije te auditori za sustave kvalitete.

U praktičnoj provedbi ovoga zahtjeva najveća su prepreka složeni matematički alati. Mnogi odustanu već na samome početku prestrašeni jednadžbama s parcijalnim derivacijama. Ali ne treba uvijek biti tako! Jednostavna rješenja mogu jednako dobro i pouzdano dovesti do istog rezultata kao i složeni matematički izračuni.

O seminaru

Na ovome ćemo seminaru prikazat Kragtenovu metodu kojom se putem Excel tablica ili kojeg drugog tabličnog kalkulatora može izračunati sastavljena nesigurnost, relativni doprinosi svake pojedinačne sastavnice nesigurnosti te proširena nesigurnost i to bez uporabe parcijalnih derivacija. Idejno je rješenje ove metode dao analitičar J. Kragten u časopisu The Analyst 1994. godine. Metoda je opisana i u EURACHEM/CITAC-ovoj uputi o kvantifikaciji mjernih nesigurnosti kod analitičkih mjerenja. Temelji se na načelima iz GUM-a, ali ih primjenjuje na jednostavniji način.

Na seminaru uz teoriju, zajednički će se rješavati primjeri uz pomoć Excel predloška za računanje nesigurnosti kojeg će dobiti svi polaznici.

Ciljna skupina polaznika

Seminar je namijenjen:

 • svima koji u svome radu moraju procjenjivati mjernu nesigurnost
 • ocjeniteljima laboratorija
 • auditorima sustava kvalitete
 • inspektorima
 • svima ostalima koga zanima ova tema.

Seminar se posebno preporuča praktičarima iz područja fizikalnih mjerenja (kao npr. električna mjerenja, mehanička) kojima bi ovaj jednodnevan seminar trebao biti dovoljan u rješavanju njihovih procjena. Seminar je prikladan i za osobe koje su već upoznate s GUM-om (završen HMD-ov seminar „Mjerna nesigurnost za praktičare“ ili neki sličan) jer će na njemu naučiti pojednostavljeni pristup računanju putem  Excela.

Ciljevi seminara

Ovaj će vas seminar i radionica uputiti:

 • kako kvantificirati izvore mjernih nesigurnosti procjenama vrste A i B
 • što znače stupnjevi slobode i kako se određuju
 • što je to sastavljena, a što proširena mjerna nesigurnost i kako ih odrediti
 • primjena Kragtenove metode
  • na kojim se načelima zasniva Kragtenova metoda
  • kako primijeniti Kragtenovu metodu te putem Excel tablica izračunati:
   • sastavljenu standardnu nesigurnost
   • proširenu nesigurnost
   • obuhvatni faktor k
   • koeficijente osjetljivosti i relativni doprinos svake sastavnice sastavljene mjerne nesigurnosti
  • kako provjeriti primjenljivost Kragtenovih tablica
  • usporedba primjenjivosti GUM-a, Kragtenove metode i Monte Carlo metode

Na radionici će se putem vježbi i praktičnih primjera utvrditi naučena teorija.

Preduvjeti sudjelovanja

Polaznici trebaju imati temeljna predznanja rada na računalu i uporabi Excela.

Potreban pribor

Prijenosno računalo (i punjač). Ukoliko niste u mogućnosti donijeti prijenosno računalo, molimo da nam se javite.

O predavačici:

Mr. sc. Višnja Gašljević, mjernom se nesigurnošću bavi već dvadesetak godina. Autor je i predavač na trodnevnome seminaru Mjerna nesigurnost za praktičare koji se redovito održava od 2005. godine. Kragtenovu metodu računanja sastavljene i proširene nesigurnosti naučila je na seminaru američkog držanog mjeriteljskog zavoda NIST – National Institute of Standards and Technology.

 

Program seminara

 

8.30 – 9.00 Registracija
9.00 – 10.30 Temeljna statistička načela i postupci

 • Mjerni model
 • Kvantifikacija izvora mjernih nesigurnosti putem procjena vrste A i B
 • Značenje stupnjeva slobode
 • Računanje sastavljene i proširene nesigurnosti
 • Izvješćivanje mjernih rezultata
10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Računanje mjerne nesigurnosti putem predloška u Excelu
12.30 – 13.30 Ručak
13.30 -15.00 Praktični primjeri i vježbe
15.00 – 15.30 Stanka
15.30 – 17.00 Praktični primjeri i vježbe

 

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Izvršni organizator seminara

European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

Berislavićeva 8

10000 Zagreb

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.danijela@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Pojednostavljeni pristup računanju mjernih nesigurnosti primjenom Excel tablica

 

Verifikacija