Poziv za prijavu rada

IMEKO&EUROLAB konferenciju „Ispitivanje, dijagnostika i inspekcija kao sveobuhvatni lanac vrijednosti kvalitete i sigurnosti“
Berlin 3. - 4. 9. 2019.
Poziv za prijavu rada

Broj Događaji

Izvršni organizator seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva

Državni zavod za mjeriteljstvo