null

Izdana je norma HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Obavijest o novom izdanju norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Izvršni organizator seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva

Državni zavod za mjeriteljstvo