Poziv za prijavu rada

IMEKO&EUROLAB konferenciju „Ispitivanje, dijagnostika i inspekcija kao sveobuhvatni lanac vrijednosti kvalitete i sigurnosti“
Berlin 3. - 4. 9. 2019.
Poziv za prijavu rada

Datum/VrijemeDogađaj
20/03/2019 - 22/03/2019
9:00 - 17:00
Validacija i verifikacija analitičkih metoda
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska
09/04/2019
9:00 - 17:00
Siguran rad u laboratoriju
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska
10/04/2019 - 12/04/2019
9:00 - 17:00
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska

Izvršni organizator seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva

Državni zavod za mjeriteljstvo