30. skupština Hrvatskoga mjeriteljskog društva

30. skupština Hrvatskoga mjeriteljskog društva održat će se 29. studenoga 2018. godine u 18 sati u dvorani 15 HIS-a.

Datum/VrijemeDogađaj
23/01/2019 - 25/01/2019
9:00 - 17:00
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska
30/01/2019
Cijeli dan
HRN EN ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska
06/02/2019 - 08/02/2019
9:00 - 17:00
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska
20/03/2019 - 22/03/2019
9:00 - 17:00
Validacija i verifikacija analitičkih metoda
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska
09/04/2019
9:00 - 17:00
Siguran rad u laboratoriju
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska

Izvršni organizator seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva

Državni zavod za mjeriteljstvo