svi.
10
Sri
2017
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025
svi. 10 – svi. 12 cjelodnevni
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025 @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 10. – 12. 5. 2017.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavači:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.
dr. sc. Berislav Iharoš, dipl. ing.


O seminaru


Uvod

Na ovome se trodnevnom seminaru potanko razmatraju zahtjevi ove norme koji su ujedno i kriteriji za dobivanje akreditacije. Polaznike se osposobljava za primjenu postavljenih zahtjeva i to pojašnjenjem smisla pojedinih zahtjeva (tj. objašnjenjem razloga zašto je uopće stručna zajednica postavila taj zahtjev), prikazom mogućih rješenja i primjera iz stvarnoga života, sudjelovanjem u skupnom radu i omogućivanjem neposredne komunikacije s predavačima i ostalim polaznicima. Potiče ih se da prilagode “normu sebi, a ne sebe normi”. Usmjerava ih se da izgrade sustav koji je optimalan za način i vrstu poslovanja njihove organizacije te za njezinu veličinu. Seminar je posuvremenjen s novoobjavljenim zahtjevima i tumačenjima Hrvatske akreditacijske agencije te uputama međunarodnih organizacija (ILAC, EA, IUPAC i dr.).

Ciljevi seminara

Nakon završetka ovoga seminara polaznici će:

 • razumjeti značenje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • moći odrediti koje zahtjeve smiju izostaviti u svojemu sustavu upravljanja
 • dobiti praktične upute kako izgraditi sustav upravljanja uzimajući u obzir vlastite potrebe
 • znati koje je dodatne zahtjeve za akreditaciju laboratorija propisala Hrvatska akreditacijska agencija
 • dobiti informacije o korisnim međunarodnim dokumentima (ILAC, EA, IUPAC, Eurolab itd.)
 • naučiti kako pravilno pisati rezultate umjeravanja/ispitivanja.

Kome je seminar namijenjen

Svima kojima je zadaća primijeniti zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 u svojemu poslovanju:

 • osobama koje je uprava imenovala za brigu o sustavu upravljanja u laboratoriju (voditelji za kvalitetu)
 • tehničkim voditeljima
 • ocjeniteljima laboratorija
 • odgovornima za pripremu laboratorija za akreditaciju
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Program

1. dan 9.00 – 17.00 Uvod
– Ciljevi i program seminara
O akreditaciji
– što je akreditacija i najčešće s njom povezane zablude
– priprema za akreditaciju
– iskustva akreditiranoga laboratorija
Zahtjevi za organizaciju
2. dan 9.00 – 17.00 Zahtjevi za upravljanje i kako ih dokumentirati
3. dan 9.00 – 17.00 Tehnička osposobljenost (osoblje, okoliš, metode, mjerna nesigurnost, oprema, sljedivost i dr.)

O predavačima

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

Dr. sc. Berislav Iharoš, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored formalnog školovanja, dr. Iharoš je završio  mnoge tečajeve: TÜV Akademie izobrazba za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001); AMOS (Akkreditierung und Zertifizierung für Mittel- und Osteuropäische Staaten) tečaj u trajanju od šest tjedana nakon kojeg je stekao tzv. „Tutorenpass“, potvrdu osposobljenosti za predavača na području akreditacije i certifikacije; kao i mnoge druge kraće edukacije u području  sustava kvalitete, za auditora za certifikaciju sustava kvalitete te za ocjenitelja u akreditaciji laboratorija, inspekcijskih tijela i tijela za certifikaciju sustava kvalitete. Ocjenitelj je Hrvatske akreditacijske agencije, vodeći auditor pri certifikaciji sustava kvalitete, vanjski suradnik Hrvatske gospodarske komore za ocjenjivanje Hrvatska kvaliteta – Izvorno hrvatsko te predavač na seminarima Hrvatskoga mjeriteljskog društva o akreditaciji laboratorija te inspekcijskih tijela.

Prijave i pristojbe:
Cijena seminara iznosi 3 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.
Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručkove, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave:

S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice(pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).


Odjava seminara:

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka, zaračunavamo 25% administrativnih troškova.
U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave, naplaćujemo punu pristojbu.

Dodatne obavijesti:
Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

Smještaj / rezervacija hotela:

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15,
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.danijela@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025

 

Verifikacija

Zaokružite točan ili najpotpuniji odgovor.

1. Akreditacija je:
a) prijenos ovlasti
b) postupak kojim mjerodavno tijelo formalno priznaje da je ustanova ili osoba sposobna za obavljanje određenih zadataka
c) pismeno jamstvo “treće strane” da nečiji sustav kakvoće zadovoljava sve zahtjeve norme ISO 9000

2. Norma HRN EN ISO/IEC 17025:
a) usklađena je s načelima norme ISO 9001:2008 te zadovoljava njegovim odnosnim zahtjevima
b) nije usklađena je s načelima norme ISO 9001:2008 te ne zadovoljava njegovim odnosnim zahtjevima

3. Laboratorij mora uspostaviti, provoditi i održavati sustav upravljanja:
a) prikladan području svojih djelatnosti u sukladnosti s normom HRN EN ISO/IEC 17025
b) prema zahtjevu zakonodavca
c) prema zahtjevu svojih naručitelja

4. Sustav upravljanja u laboratoriju obuhvaća:
a) planiranje, nadzor, osiguravanje i poboljšavanje djelatnosti laboratorija
b) ono što odredi naručitelj
c) ono što je odredio zakonodavac

5.U sustavu upravljanja akreditiranoga laboratorija upravljanje dokumentima obuhvaća:
a) sve dokumente koji nastaju u laboratoriju ili su iz vanjskih izvora, a zahtijevaju se u pripremi, provođenju i nadzoru djelatnosti laboratorija
b) samo dokumente naručitelja
c) samo zakonsku regulativu

6. Upravljanje dokumentima obuhvaća:
a) spremanje na sigurno mjesto
b) zaštitu od požara
c) određivanje odgovorne osobe za: izradu, kontrolu, odobravanje, raspodjelu, izmjenu, povlačenje, čuvanje i arhiviranje

7. Ocjena naručiteljevog zahtjeva obuhvaća:
a) Ocjenu može li laboratorij izvršiti uslugu uz najmanje troškove
b) Ocjenu može li naručitelj platiti uslugu u dogovorenome terminu
c) Ocjenu jesu li naručiteljevi zahtjevi jasno definirani i dokumentirani, odabrane metode prikladne za tu svrhu te laboratorij ima potrebne resurse kako bi zadovoljio svim postavljenim zahtjevima

8. Laboratorij mora ocjenjivati:
a) sve svoje dobavljače
b) dobavljače onih roba i usluga koji utječu na rezultat ispitivanja/umjeravanja
c) dobavljače koji nisu zadovoljili kriterije odabira

9. Akreditirani laboratorij u odnosu na naručitelja:
a) mora mu bezuvjetno omogućiti prisustvovanje ispitivanju/umjeravanju
b) može mu omogućiti pristup prostorima gdje se izvode ispitivanja/umjeravanja
c) ne smije mu omogućiti pristup prostorima gdje se izvode ispitivanja/umjeravanja

10. Akreditirani će laboratorij pritužbu naručitelja:
a) predati nadležnome sudu
b) rješavati na temelju politike i postupka za rješavanje pritužbe na obostrani interes,
c) akreditirani laboratorij ne smije imati pritužbi naručitelja

11. U slučaju pojave nesukladnoga rada tijekom ispitivanja/umjeravanja laboratorij će:
a) nastaviti rad, a nesukladnost ukloniti prvom slobodnom prilikom
b) obavijestiti naručitelja i tražiti suglasnost za nastavak ispitivanja/umjeravanja
c) ocijeniti značaj, nesukladnost odmah ukloniti te donijeti odluku je li nesukladni rad prihvatljiv, po potrebi, opozvati rad te obavijestiti naručitelja

12. Popravne su radnje:
a) radnje poduzete prije utvrđivanja nesukladnosti
b) radnje poduzete nakon utvrđivanja nesukladnosti
c) rad s neispravnim/neumjerenim mjerilom

13. Preventivne su radnje:
a) otklanjanje uzroka mogućih nesukladnosti
b) svakodnevne radnje za ispravno odvijanje ispitivana/umjeravanja
c) otklanjanje uzroka nastalih nesukladnosti

14. Upravljanje zapisima obuhvaća postupke za prepoznavanje, prikupljanje, indeksiranje, pristup, popunjavanje, pohranjivanje, održavanje i uklanjanje:
a) zapisa o kvaliteti i tehničkih zapisa
b) samo tehničkih zapisa
c) samo zapisa koje zahtijeva naručitelj

15. Akreditirani laboratorij provodi unutrašnje neovisne ocjene:
a) svakodnevno
b) prema utvrđenom Planu
c) samo prije dolaska ocjenitelja HAA

16. Unutrašnje neovisne ocjene (interni audit) u laboratoriju provodi:
a) samo voditelj laboratorija
b) samo vanjski suradnik
c) osposobljeni djelatnik s odgovarajućom izobrazbom koji nije odgovoran za posao koji se ocjenjuje

17. Akreditirani laboratorij provodi upravine ocjene:
a) kada zatraži voditelj laboratorija
b) neposredno prije dolaska ocjenitelja HAA
c) najmanje jednom godišnje prema unaprijed utvrđenome planu provedbe

18. Laboratorij :
a) ne smije u svojemu radu koristiti vježbenike
b) smije u svojemu radu koristiti vježbenike, ali mora primjereno nadzirati njihov rad
c) smije u svojemu radu koristiti vježbenike, ali samo u području za koji nije akreditiran

19. Uprava mora ovlastiti osoblje :
a) koje provodi posebna uzorkovanja, provodi ispitivanja/umjeravanja, izdaje ispitne izvještaje ili umjernice, daje mišljenja i tumačenja, radi s posebnim vrstama opreme
b) s kojim nema sklopljen ugovor o radu
c) koje nema dovoljnu školsku spremu i iskustvo koji se traže opisom posla

20. Laboratorij
a) ne smije provoditi ispitivanja/umjeravanja na terenu jer ne može regulirati okolišne uvjete
b) mora regulirati sve okolišne uvjete koji mogu utjecati na rezultat
c) mora zaustaviti provedbu ispitivanja/umjeravanja kada okolišni uvjeti narušavaju rezultate

21. Ulazak u prostorije laboratorija koja utječu na kakvoću ispitivanja i/ili umjeravanja
a) je zabranjen tijekom ispitivanja/umjeravanja
b) laboratorij mora urediti sukladno svojim posebnim uvjetima
c) dozvoljen je naručitelju ispitivanja/umjeravanja u bilo kojem trenutku

22. Laboratorij:
a) mora primjenjivati isključivo normirane metode
b) mora primijeniti metodu koju je predložio naručitelj
c) smije upotrijebiti nenormiranu metodu uz suglasnost naručitelja te dokaz da je metoda validirana

23. Iskazivanje mjerne nesigurnosti rezultata u ispitnom je izvještaju:
a) obavezno uz svaki rezultat u akreditiranome području
b) obavezno samo u slučajevima kada je to bitno za primjenu ispitnih rezultata, kada to traži naručitelj i kada ona utječe na zadovoljavanje koje granične vrijednosti
c) nije propisano

24. Laboratorij mora osigurati da su računalni programi (softver) koje koristi za prikupljanje, obradbu, bilježenje, izvješćivanje, pohranjivanje i pronalaženje podataka o ispitivanju i umjeravanju validirani:
a) Laboratorij ne smije sam validirati računalne programe koje upotrebljava. Validaciju provode isključivo vanjske tvrtke.
b) Upisivanje formule u Excel tablicu smatra se modifikacijom komercijalnog programa (Excel) i potrebna je validacija.

25. Laboratorij
a) mora imati na raspolaganju svu potrebnu opremu u opsegu akreditacije
b) može dobiti akreditaciju ako nema na raspolaganju svu potrebnu opremu u opsegu ovlaštenja, pod uvjetom da mu ispitivanja/umjeravanja koja on ne može napraviti radi drugi akreditirani laboratorij
c) može se akreditirati ako mu nedostaje manje važna oprema

26. Samo je jedna tvrdnja točna:
a) Laboratoriji, čija mjerna oprema značajno doprinosi mjernoj nesigurnosti, dokazuju mjeriteljsku sljedivost svojih rezultata provedbom umjeravanja svoje mjerne opreme u akreditiranim laboratorijima prikladnih mjernih sposobnosti u skladu u unaprijed utvrđenom programu umjeravanja.
b) Oprema akreditiranih laboratorija mora biti ovjerena kod Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
c) Ispitni laboratoriji dokazuju mjeriteljsku sljedivost svojih rezultata provedbom validacije svojih metoda.

27. Kada u laboratorij dođe uzorak/ili mjerilo na umjeravanje koje nije prikladno za dogovoreno ispitivanje/umjeravanje, ili ne odgovara danom opisu:
a) Laboratorij mora provesti disciplinski postupak protiv osobe koja je taj uzorak/mjerilo zaprimila
b) Laboratorij provodi ispitivanje/umjeravanje te uz rezultat obavještava naručitelja u kakvom je stanju zaprimljen uzorak
c) Laboratorij se savjetuje s naručiteljem o daljnjem postupanju i taj razgovor zabilježi.

28. Mjere osiguranja kavalitete rezultata
a) traže se samo za znanstvene laboratorije
b) određuje ih ispitivač/mjeritelj na licu mjesta ovisno o metodi
c) moraju se planirati, a njihova prikladnost mora se ocijeniti

29. Kada laboratorij iskazuje rezultate koje je dobio od podugovaratelja
a) on to nigdje ne navodi i prikazuje ih kao svoje jer ionako on jamči za njih
b) u ispitnome izvještaju jasno naznačuje koje je rezultate dobio od podugovaratelja
c) dozvoljena su oba prikazana načina.

30. Ispitni izvještaj/umjernicu može potpisati:
a) bilo tko iz laboratorija
b) direktor tvrtke čiji je laboratorij dio
c) ovlaštena osoba

svi.
18
Čet
2017
Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020, 1. savjetovanje @ Opatija
svi. 18 @ 9:00 – 17:00

Savjetovanje Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020

 

 „Grand Hotel Adriatic“, Opatija, 18. svibnja 2017.

 

Inspekcijska su tijela važna sastavnica infrastrukture kvalitete. Oni imaju važnu ulogu u međunarodnoj trgovini, u provjeri kvalitete i kvantitete proizvoda, osiguravanju sigurnosti i ispravnosti proizvoda, procesa ili instalacija i sl. U današnjemu natjecateljskom okružju sve se više traži da neko neovisno akreditacijsko tijelo potvrdi kako je inspekcijsko tijelo osposobljeno za obavljanje određenih zadaća, da ima za to potrebne resurse te da je zadovoljavajuće neovisno i nepristrano. Akreditacija je za mnoga inspekcijska tijela nužnost da bi mogli obavljati neke poslove, zadobiti povjerenje svojih kupaca pa čak i opstati na tržištu. Temeljni kriteriji za njezino dobivanje propisani su u normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Opći zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju.

 

Hrvatsko mjeriteljsko društvo organizira 1. savjetovanje Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020. Namjera je na jednome mjestu okupiti sve zainteresirane strane radi razmjene iskustava: inspekcijska tijela, predstavnike akreditacijskoga tijela te predstavnike tijela državne uprave koja ovlašćuju pravne osobe za potrebe provedbe propisa iz svojega djelokruga. To bi savjetovanje trebalo pridonijeti podizanju svijesti o nužnosti primjene norme za inspekcijska tijela, lakšem pristupu njezinoj primjeni te načinu udovoljavanja međunarodnim kriterijima.

 

Pozivamo vas da se uključite u rad ovoga savjetovanja kao autor, sponzor ili sudionik. Ovo će vas savjetovanje potaknuti da proširite vidike, jasnije sagledate pojedine zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17020, nađete djelotvornija rješenja, povećate njihovu učinkovitost te će pridonijeti uspostavi izvrsnosti u poslovanju.

Pozivamo vas na učenje i druženje te nesputanu razmjenu iskustava!

Program

Vrijeme Događaj Osoba
9.00 – 9.15 Otvaranje  
9.15 – 9.45 Razvoj i primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 M. Šiprak (HZN)
9:45 – 10.30 Iskustva HAA u akreditaciji inspekcijskih tijela H. jelovčić (HAA)
10.30-11.00 Stanka  
11.00 – 11.30 Nepristranost i neovisnost u zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 B. Iharoš (HMD)
11.30-12.00 Osoblje u zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 V. Gašljević (EC4LE)
12.00 – 12.30 Što nakon akreditacije?  D. Jakir (DZM)
12.30-14.00 Stanka za ručak  
14.00-15.00 Iskustva iz prakse B. Pavlović (GPZ); J. Peranić (Vage Zagreb)
15.00 – Raspravljaonica – akreditacija i ovlašćivanje Moderator: B. Bajzek Brezak (HMD)
     

 

Obavijest o prijavi

 

Pristojbe

Sudionici: 1300,00 kn + PDV

Članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva: 1 170,00 kn + PDV (-10 %)

Autori (samo prvi autor): 1 040,00 kn + PDV (-20 %)

 

Dodatni popusti:

 „Nagrada za vjernost“ – sudionici koji su sudjelovali na seminaru Hrvatskoga mjeriteljskog društva Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020 dobivaju dodatnih 5 % popusta. Da biste ostvarili taj popust, potrebno je kod prijave navesti broj potvrde o sudjelovanju.

„Grupni popust“ – za TRI sudionika na savjetovanju iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI sudionika iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET sudionika iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

„Posebna ponuda“ – za sudionike 1. savjetovanja Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020 te 12. konferencije o mjeriteljstvu i akreditaciji (19. svibnja) povlaštena cijena za oba skupa iznosi 1500,00 kn (+ PDV) bez mogućnosti dodatnih popusta.

 

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

Za prijavu na 1. savjetovanje Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020 i 12. konferenciju o mjeriteljstvu i akreditaciji (posebna ponuda: 1500,00 kn), molimo da koristite zajedničku e-prijavnicu (Savjetovanje 17020 + 12 konferencija).

 

Odjava

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka savjetovanja, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na savjetovanje bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu savjetovanje2017@hmd.hr

 

Mjesto održavanja i rezervacija smještaja

Savjetovanje će se održati u hotelu „Grand Hotel Adriatic“ u Opatiji.

Organizator je za sudionike savjetovanja dogovorio posebnu ponudu za smještaj.

Adriatic II (***)

 • Jednokrevetna soba: noćenje s doručkom 532,00 kn; polupansion 647,00 kn
 • Dvokrevetna soba (1/2): noćenje s doručkom 357,00 kn; polupansion 472,00 kn

Adriatic II (****)

 • Jednokrevetna soba: noćenje s doručkom 578,00 kn; polupansion 693,00 kn
 • Dvokrevetna soba (1/2): noćenje s doručkom 384,00 kn; polupansion 499,00 kn

Upiti i rezervacije na:

info@hotel-adriatic.hr

Tel: 051 71 90 10

Izvršni organizator: European Centre for Laboratory Excellence

Prijava - Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO IEC 17020, 1. savjetovanje, Opatija

 

Fieldset

   

  Verifikacija

  svi.
  19
  Pet
  2017
  12. konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji @ Opatija
  svi. 19 cjelodnevni

  12-konferencija-o-mjeriteljstvu-i-akreditaciji

  Povodom obilježavanja Svjetskoga dana mjeriteljstva (moto „Mjeriteljstvo i transport“) i Svjetskoga dana akreditacije (moto: „Akreditacija: stvaranje povjerenja u gradnji i izgrađenom okolišu“) Hrvatsko mjeriteljsko društvo sa suorganizatorima Državnim zavodom za mjeriteljstvo, Hrvatskom akreditacijskom agencijom, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskim zavodom za norme i Hrvatskim mjeriteljskim institutom uz pokroviteljstvo Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture organizira

   12. konferenciju o mjeriteljstvu i akreditaciji

   „Grand Hotel Adriatic“, Opatija, 19. svibnja 2017.

   

  Ovogodišnji je moto obilježavanja Svjetskoga dana mjeriteljstva „Mjeriteljstvo i transport” i u sklopu te teme bit će predstavljene novosti u zakonskome uređivanju i provedbi. Na području zakonskoga mjeriteljstva Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenoga  mjeritelja i dalje je u središtu zanimanja. Okrugli stol pružit će nam priliku za upoznavanje s novim propisima, razmjenu mišljenja i postavljanje pitanja djelatnicima Državnoga zavoda za mjeriteljstvo. DZM će nam dati prikaz najavljenih aktivnosti, otvoriti možda novu stranicu u svojemu djelovanju ne samo u cilju zaštite potrošača nego i sveukupnoga razvoja mjeriteljske djelatnosti. Čini se da je došlo vrijeme za otvaranje novih mogućnosti za ovlaštena tijela za ovjeravanje i ovlaštena tijela za pripremu mjerila za ovjeravanje.

  U povodu obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije (moto: „Akreditacija: stvaranje povjerenja u gradnji i izgrađenom okolišu“) organiziramo predavanja i raspravu u cilju upoznavanja sudionika sa stanjem u graditeljstvu danas: sa zakonima, podzakonskim aktima, normama i drugim normativnim dokumentima te novostima i otvorenim pitanjima u njihovoj provedbi. Ta su znanja potrebna svim sudionicima u gradnji jer bez njih nije moguće poslovati na današnjemu tržištu. HMD omogućava polaznicima postavljanje pitanja predavačima iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Hrvatske gospodarske komore, HMD-a, tvrtke TUV-Croatia, Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr.

  Dan ranije (18. svibnja) na istome mjestu održava se  prvo savjetovanje Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020. Iskoristite posebnu cijenu za sudjelovanje na oba skupa.

   

  Pokrovitelji

  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

  Hrvatska gospodarska komora

  Državni zavod za mjeriteljstvo

  Hrvatska akreditacijska agencija

  Hrvatski mjeriteljski institut

  Hrvatski zavod za norme

   

  Program

  9:00 – 9:15 Otvaranje i pozdravi
  9:15 – 10:30 25 godina DZM i novosti iz DZM (B. Novosel)
  Novosti iz HAA (H. Jelovčić)
  Novosti iz HZN (I. Božićević)
  Novosti iz HMI (M. Bezjak)
  10:30 – 10:50 Stanka
  10:50 -11:50 „Mjeriteljstvo i transport“ – Zakonsko mjeriteljstvo u području transporta (K. Vrgoč, DZM)
  Akreditacija: stvaranje povjerenja u gradnji i izgrađenom okolišu (D. Banov, MGiPU)
  „Mjeriteljstvo i transport“ – Prijevoz opasnih tvari (T. Friganović, CVH)
  „Mjeriteljstvo i transport“ – Zakonsko i tehničko mjeriteljstvo prilikom vaganja vozila (I. Ružić, Vage Zagreb)
  11:50 – 12:00 Stanka
  Mjeriteljstvo Graditeljstvo
  12:00 – 15:00 Uvod (K. Vrgoč, DZM; D. Jakir, DZM) “Akreditacija kao zahtjev za certificiranje i ispitivanje građevnih proizvoda“ (D. Banov, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja)
  Problemi i nedoumice u praksi  (B. Mikić, DZM) „Akreditirani laboratorij za inženjerske usluge u području građevnih materijala i proizvoda“  (Doc. dr. sc. I. Gabrijel, voditelj laboratorija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  Trendovi i iskustva u ovjeri mjerila
  (G. Vivoda, DZM)
  „Primjena termografskih ispitivanja u zgradarstvu“ (Doc. dr. sc. B. Milovanović, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  Mjeriteljska inspekcija u službi zaštite potrošača (T. Stipić, DZM) „Dječja igrališta, igraonice i zabavni parkovi – kako unaprijediti propise i njihovu primjenu?“  (D. Pavičić, dipl.ing., TUV – Croatia)
  Edukacija mjeritelja  (K. Vrgoč, DZM; S. Kovač, DZM) Raspravljaonica: Ispitivanje, certifikacija, akreditacija i inspekcija u graditeljstvu – Problemi u primjeni propisa Moderator: B. Bajzek Brezak (HMD)
  Raspravljaonica Mjeriteljstvo – problemi i izazovi (Moderatori: T. Župić, DZM i M.Jakovčić, HMD)
  15:00 – 16:00 Stanka za ručak
  16:00 – 16:30 Zatvaranje konferencije

   

  Mjesto održavanja i rezervacija smještaja

  Konferencija će se održati u hotelu „Grand Hotel Adriatic“ u Opatiji.

  Organizator je za sudionike konferencije dogovorio posebnu ponudu za smještaj.

  Adriatic II (***)

  • Jednokrevetna soba: noćenje s doručkom 532,00 kn; polupansion 647,00 kn
  • Dvokrevetna soba (1/2): noćenje s doručkom 357,00 kn; polupansion 472,00 kn

  Adriatic II (****)

  • Jednokrevetna soba: noćenje s doručkom 578,00 kn; polupansion 693,00 kn
  • Dvokrevetna soba (1/2): noćenje s doručkom 384,00 kn; polupansion 499,00 kn

  Upiti i rezervacije na:

  info@hotel-adriatic.hr

  Tel: 051 71 90 10

   

  Obavijest o prijavi

  Pristojba za konferenciju

  Cijena je pristojbe 1300,00 kn. Na iskazanu cijenu dodaje se porez na dodanu vrijednost od 25%.

   

  Dodatni popusti:

  • „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
  • „Nagrada za vjernost“ – sudionici koji su sudjelovali na najmanje tri konferencije o mjeriteljstvu i akreditaciji dobivaju dodatnih 5 % popusta. Da bi ostvarili ovaj popust, potrebno je kod prijave navesti broj potvrde o sudjelovanju.
  • „Grupni popust“ – za TRI sudionika iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI sudionika iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET sudionika iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

  „Posebna ponuda“ – za sudionike  konferencije koji će sudjelovati i na 1. savjetovanju Iskustva u primjeni norme HRN EN ISO/IEC 17020 ukupna cijena za oba skupa iznosi 1500,00 kn (+ PDV) bez dodatnih popusta.

   

  Organizator konferencije:

  Hrvatsko mjeriteljsko društvo

  Berislavićeva 8

  10000 Zagreb

  tel.: 01 48 72 485

  faks: 01 48 72 487

  e-adresa: hmd@hmd.hr

   

  Izvršni organizator:

  European Centre for Laboratory Excellence

  Berislavićeva 8

  10000 Zagreb

  tel.: 01 48 72 485

  faks: 01 48 72 487

  Prijava - 12. konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji

   

  Fieldset

    

   Verifikacija

    

   svi.
   23
   Uto
   2017
   Informacijska sigurnost u laboratorijima i inspekcijskim tijelima
   svi. 23 @ 9:00 – 17:00

   Termin: 23. svibnja 2017.
   Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

    

   Predavači

   mr. sc. Igor Liščić, dipl. ing.

   Snježana Grgić, dipl.ing.

    

   Uvod

   Danas je u svakome laboratoriju uporaba računala nužna potreba i gotovo je nemoguće zamisliti uspješan laboratorij bez učinkovite informacijske infrastrukture. U posljednje vrijeme gotovo je sva mjerna i ispitna oprema povezana s računalom. Neovisno o kojoj je vrsti umjeravanja ili ispitivanja riječ, konačni je proizvod koji svaki laboratorij isporučuje klijentu informacija, koja se danas sve češće isporučuje u elektroničkome obliku. Havarija informacijske infrastrukture može rezultirati nestankom laboratorija s tržišta, stoga je bitno na vrijeme postaviti pitanje – na kojoj je razini moja informacijska sigurnost?

   Informacijska infrastruktura mora osigurati da svi podatci (izmjereni, izračunati, komercijalni itd.) budu zaštićeni od vanjskih (virusi, hakeri…) i unutrašnjih opasnosti (HW/SW kvarovi, nenamjerne/namjerne pogreške operatera,…) kako bi im se osigurala povjerljivost, cjelovitost i dostupnost.

   Različiti zakoni određuju načine za postupanje s informacijama koje se odnose na klijente laboratorija. Ako je riječ o fizičkim osobama, riječ je o Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Kod pravnih osoba riječ je o Zakonu o informacijskoj sigurnosti kad je riječ o tijelima s javnim ovlastima (ovlašteni laboratoriji), Zakonu o obveznim odnosima (naknada štete zbog gubitka informacije) ili čak Kaznenome zakonu (odavanje povjerljivih podataka).Ako je riječ o laboratoriju koji je akreditiran ili to namjerava postati, norme ISO 15189 i ISO 17025 (a posebno novo izdanje ISO 17025 koje je u pripremi) imaju posebne zahtjeve koji se odnose na povjerljivost informacija.

   Namjena je ovog seminara upoznati djelatnike laboratorija s rizicima povezanim sa sigurnošću informacija te ih obavijestiti o tome kako ispuniti zahtjeve na optimalan način. Tema će biti obrađena kombiniranjem predavanja i radionica s primjerima iz prakse.

    

   Ciljevi seminara

   Dati polaznicima praktična znanja i vještine s pomoću kojih će moći smanjiti rizike korištenja informacijskoga sustava, odnosno dovesti informacijsku sigurnost na optimalnu razinu bez većih financijskih ulaganja.

    

   Ciljna skupina polaznika:

   • Članovi uprave, tehnički voditelji i voditelji kvalitete te izvršni djelatnici u ispitnim i umjernim laboratorijima, ovlaštenim laboratorijima i inspekcijskim tijelima
   • Ocjenitelji i auditori iz certifikacijskih, akreditacijskih i inspekcijskih tijela
   • Svi ostali koje zanima ova tema.

    

   Teme o kojima će se govoriti na seminaru:

   • Osnovni pojmovi vezani za informacijsku sigurnost
   • Ključni pojmovi informatičke tehnologije bitni za krajnjega korisnika
   • Zakonski i drugi (međunarodne norme) zahtjevi koji se odnose na informacijsku sigurnost u laboratorijima
   • Pregled zahtjeva norme ISO 27001 – Upravljanje informacijskom sigurnošću
   • Procjena rizika informacijskih sustava u laboratoriju
   • Metode osiguranja cjelovitosti, povjerljivosti i raspoloživosti informacija u laboratoriju.

    

   O predavačima

   Igor Liščić, magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ima dugogodišnje iskustvo u vođenju umjernih laboratorija (Pliva, Ravnoteža d.o.o.). Posljednjih osam godina zaposlen je u Raiffeisen banci kao voditelj upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijske sigurnosti. Ujedno je i vodeći ocjenitelj za normu ISO 9001 (kao vanjski suradnik certifikacijske kuće TÜV Croatia).

   Snježana Grgić, diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Radila je kao projektant u Siemensu. Od 2007. do 2010. godine bila je IT ekspert INTERPOL-ove komisije za kontrolu dokumenata. Danas je vodeći auditor za ISO 27001, ISO 22301 i ISO 20000 norme te radi kao vanjski suradnik za TÜV NORD certifikacijsku kuću. Zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga kao voditelj odjela za informatičko-komunikacijsku tehnologiju. Autorica je više stručnih radova iz područja zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti te predavač na niz međunarodnih konferencija.

   Program

   Vrijeme Predavač Tema
   9.00 – 9.10 Liščić, Grgić Uvod u seminar; Ciljevi i program seminara
   9.10 – 10.30 Grgić, Liščić Osnovni pojmovi informacijske sigurnosti: informacijska imovina, svojstva informacije, prijetnje i ranjivosti, procjena rizika i mjere za smanjenje
   10.30 – 11.00 Stanka
   11.00 – 12.30 Liščić, Grgić Zakonski zahtjevi i zahtjevi međunarodnih normi
   12.30 – 13.30 Stanka
   13.30 – 15.00 Liščić, Grgić Radionica – „check-lista“
   15.00 – 15.30 Stanka
   15.30  – 16.30 Grgić, Liščić Osnovni pojmovi informatičke tehnologije ključni za korisnike informacijskih sustava
   16.30  – 17.00 Liščić, Grgić Zaključci i raspravljaonica

   Obavijest o prijavi

    

   Prijave i pristojbe

   Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

   Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

    

    Popusti

   1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
   2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
   3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

   Načini prijave
   S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

    

   Odjava seminara

   Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

   U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

    

   Dodatne obavijesti

   Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
   telefonom na broj 01/487 24 85 ili
   elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

    

   Smještaj / rezervacija hotela

   Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
   telefonom: 01/ 654 24 15
   faksom: 01/ 654 29 61
   elektroničkom poštom na adresu sales.danijela@hotel-i.hr

   Prijava za seminar - Informacijska sigurnost u laboratorijima i inspekcijskim tijelima

    

   Verifikacija

   lip.
   6
   Uto
   2017
   Primjena zahtjeva norme HRN EN ISO 15189 u cilju poboljšavanja kvalitete rada medicinskog mikrobiološkog laboratorija @ Hotel I
   lip. 6 cjelodnevni

   Termin: 6. lipnja 2017.
   Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

   Predavači

   Mr.sc. Dragica Križanec

   Biljana Perica, dipl. san. ing.

   Sandra Šuto, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije

   Uvod

   Akreditacija je veliki izazov za mnoge laboratorije pa tako i one iz područja medicinske mikrobiologije i predstavlja najbolji način uspostave sustava kvalitete i poboljšavanja kvalitete rada laboratorija, a što putem sigurnih i točnih nalaza dovodi do poboljšanja skrbi za pacijente. Na ovome ćemo seminaru prikazati iskustva i rješenja nekih zahtjeva već akreditiranih laboratorija s ciljem razmjene iskustava  i prilagodbe zahtjevima norme HRN EN ISO 15189.

    

   Ciljevi seminara

   Sudjelovanjem na ovome seminaru polaznici će:

   • dobiti informacije o najčešćim nesukladnostima kod ocjenjivanja od strane akreditacijskih tijela
   • upoznati se s procesom otvaranja, analize i rješavanja nesukladnosti uz praktične primjere iz akreditiranoga laboratorija
   • vidjeti koji su dokumenti i postupci važni u provedbi periodičnih pregleda zahtjeva za pretragom i  prikladnosti postupaka i zahtjeva na uzorke
   • ponoviti znanja o važnosti i povezanosti procjene rizika i indikatora kvalitete
   • razmijeniti iskustva o procjeni osposobljenosti osoblja te ocjeni njihova rada
   • saznati iskustva laboratorija koji je akreditirao metodu detekcije genotipova visokog rizika humanog papiloma virusa

    

   Ciljna skupina polaznika

   Seminar je namijenjen:

   • Voditeljima medicinskih mikrobioloških laboratorija
   • Voditeljima kvalitete u medicinskim mikrobiološkim laboratorijima
   • Osoblju koje radi u medicinskim mikrobiološkim laboratorijima
   • Ostalima koje zanima ova tema.

    

   Teme seminara

   • Akreditacija medicinskih mikrobioloških laboratorija u RH – stanje i iskustva
   • Nesukladnosti, popravne i preventivne radnje – pogled iz laboratorija
   • Mali – veliki zahtjevi : Procjena rizika, indikatori kvalitete, periodični pregled zahtjeva za pretragom i  prikladnosti postupaka i zahtjeva na  uzorke
   • Osoblje: procjena osposobljenosti, ocjena rada, vođenje dokumentacije
   • Izazovi u akreditaciji metode detekcije genotipova visokog rizika humanog papiloma virusa

    

   Preduvjeti sudjelovanja

   Nema.

   Potreban pribor

   nema.

   O predavačima:

   Mr. sc. Dragica Križanec, dipl. ing. biotehnologije, zaposlena je u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji – HAA na mjestu stručnog savjetnika za akreditaciju ispitnih laboratorija. Od 2007. godine sudjeluje u uspostavi i razvoju sheme akreditacije medicinskih laboratorija prema HRN EN ISO 15189.  U tom je razdoblju sudjelovala u postupcima akreditacije medicinska laboratorija u Hrvatskoj i Sloveniji  u svojstvu voditelja postupka i vodećeg ocjenitelja. Član je radne grupe EA WG Healthcare ML.

   Biljana Perica, dipl. san.ing. voditeljica je kvalitete u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar, prvog akreditiranog medicinskog mikrobiološkog laboratorija u Republici Hrvatskoj. Akreditirane su metode iz područja virologije i parazitologije – serološka dijagnostika te bakteriologije (metode uzgoja, identifikacije i određivanje osjetljivosti na antibiotike bakterijskih izolata iz stolice, urina i krvi pacijenata). U fazi pripreme za akreditaciju pohađala je mnoge seminare: 2006.godine trodnevni seminar Češke akreditacijske agencije (CAI)  u okviru CARDS 2003 projekta „Razumijevanje i primjena EN ISO 15189 i poveznica s ISO/IEC 17025:2005″; 2008.godine trodnevni seminar švedske akreditacijske agencije SWEDAC „Razumijevanje zahtjeva norme ISO 15189“ te seminare Hrvatskoga mjeriteljskog društva, Crolaba i drugih organizatora.

   Sandra Šuto, dr. med., specijalistica kliničke mikrobiologije, zaposlena je u Odjelu za infekcije dišnog sustava i infekcije kože i mekih tkiva, Službe za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. Osim rada u laboratoriju, obnaša funkciju predstavnice za kvalitetu u Službi za kliničku mikrobiologiju po normi HRN EN ISO 15189, te je odgovorna osoba za mikrobiološku kontrolu kvalitete podloga u Odjelu za mikrobiološke podloge i sterilizaciju koji je u završnoj fazi postupka akreditacije. Služba za kliničku mikrobiologiju akreditirana je u području kliničke mikrobiologije za metodu detekcije genotipova visokog rizika humanog papiloma virusa. Ona primjenjuje i dio je integriranoga sustava upravljanja Zavoda koji je certificiran po normama ISO 9001, ISO 14001 i OXSAS 18001.

    

   Program seminara

    

   8.30 – 9.00 Registracija
   9.00 – 10.30 D. Križanec Akreditacija medicinskih mikrobioloških laboratorija u RH – stanje i iskustva
   10.30 – 11.00 Stanka
   11.00 – 12.30 B. Perica Nesukladnosti, popravne i preventivne radnje – pogled iz laboratorija

   Mali – veliki zahtjevi : Procjena rizika, indikatori kvalitete, periodični pregled zahtjeva za pretragom  i  prikladnosti postupaka i zahtjeva na  uzorke

   12.30 – 13.30 Ručak
   13.30 -15.00 B. Perica Mali – veliki zahtjevi : Procjena rizika, indikatori kvalitete, periodični pregled zahtjeva za pretragom  i  prikladnosti postupaka i zahtjeva na  uzorke (nastavak)

   Osoblje: procjena osposobljenosti, ocjena rada, vođenje dokumentacije

   15.00 – 15.30 Stanka
   15.30 – 16.45 S. Šuto Izazovi u akreditaciji metode detekcije genotipova visokog rizika humanog papiloma virusa
   16.45 – 17.00 Rasprava

    

   Obavijest o prijavi

    

   Prijave i pristojbe

   Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

   Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

   Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

    Popusti

   1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
   2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
   3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

   Načini prijave
   S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

    

   Odjava seminara

   Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

   U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

    

   Izvršni organizator seminara

   European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

   Berislavićeva 8

   10000 Zagreb

   Dodatne obavijesti

   Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
   telefonom na broj 01/487 24 85 ili
   elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

    

   Smještaj / rezervacija hotela

   Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
   telefonom: 01/ 654 24 15
   faksom: 01/ 654 29 61
   elektroničkom poštom na adresu sales.danijela@hotel-i.hr

   Prijava za seminar - Primjena zahtjeva norme HRN EN ISO 15189 u cilju poboljšavanja kvalitete rada medicinskog mikrobiološkog laboratorija

    

   Verifikacija

   lip.
   13
   Uto
   2017
   Pojednostavljeni pristup računanju mjernih nesigurnosti primjenom Excel tablica @ Hotel I
   lip. 13 cjelodnevni

   Termin: 13. lipnja 2017.
   Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

   Predavač

   Mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.

   Uvod

   Poznavanje mjerne nesigurnosti važno je za svakoga tko na temelju mjernih rezultata odlučuje, jer se u protivnom može sumnjati u ispravnost tih odluka. Stoga ne čudi da je to jedan od zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ) te ga traže ocjenitelji kod akreditacije laboratorija. U novije ga vrijeme sve više traže kupci, državna tijela, inspekcije te auditori za sustave kvalitete.

   U praktičnoj provedbi ovoga zahtjeva najveća su prepreka složeni matematički alati. Mnogi odustanu već na samome početku prestrašeni jednadžbama s parcijalnim derivacijama. Ali ne treba uvijek biti tako! Jednostavna rješenja mogu jednako dobro i pouzdano dovesti do istog rezultata kao i složeni matematički izračuni.

   O seminaru

   Na ovome ćemo seminaru prikazat Kragtenovu metodu kojom se putem Excel tablica ili kojeg drugog tabličnog kalkulatora može izračunati sastavljena nesigurnost, relativni doprinosi svake pojedinačne sastavnice nesigurnosti te proširena nesigurnost i to bez uporabe parcijalnih derivacija. Idejno je rješenje ove metode dao analitičar J. Kragten u časopisu The Analyst 1994. godine. Metoda je opisana i u EURACHEM/CITAC-ovoj uputi o kvantifikaciji mjernih nesigurnosti kod analitičkih mjerenja. Temelji se na načelima iz GUM-a, ali ih primjenjuje na jednostavniji način.

   Na seminaru uz teoriju, zajednički će se rješavati primjeri uz pomoć Excel predloška za računanje nesigurnosti kojeg će dobiti svi polaznici.

   Ciljna skupina polaznika

   Seminar je namijenjen:

   • svima koji u svome radu moraju procjenjivati mjernu nesigurnost
   • ocjeniteljima laboratorija
   • auditorima sustava kvalitete
   • inspektorima
   • svima ostalima koga zanima ova tema.

   Seminar se posebno preporuča praktičarima iz područja fizikalnih mjerenja (kao npr. električna mjerenja, mehanička) kojima bi ovaj jednodnevan seminar trebao biti dovoljan u rješavanju njihovih procjena. Seminar je prikladan i za osobe koje su već upoznate s GUM-om (završen HMD-ov seminar „Mjerna nesigurnost za praktičare“ ili neki sličan) jer će na njemu naučiti pojednostavljeni pristup računanju putem  Excela.

   Ciljevi seminara

   Ovaj će vas seminar i radionica uputiti:

   • kako kvantificirati izvore mjernih nesigurnosti procjenama vrste A i B
   • što znače stupnjevi slobode i kako se određuju
   • što je to sastavljena, a što proširena mjerna nesigurnost i kako ih odrediti
   • primjena Kragtenove metode
    • na kojim se načelima zasniva Kragtenova metoda
    • kako primijeniti Kragtenovu metodu te putem Excel tablica izračunati:
     • sastavljenu standardnu nesigurnost
     • proširenu nesigurnost
     • obuhvatni faktor k
     • koeficijente osjetljivosti i relativni doprinos svake sastavnice sastavljene mjerne nesigurnosti
    • kako provjeriti primjenljivost Kragtenovih tablica
    • usporedba primjenjivosti GUM-a, Kragtenove metode i Monte Carlo metode

   Na radionici će se putem vježbi i praktičnih primjera utvrditi naučena teorija.

   Preduvjeti sudjelovanja

   Polaznici trebaju imati temeljna predznanja rada na računalu i uporabi Excela.

   Potreban pribor

   Prijenosno računalo (i punjač). Ukoliko niste u mogućnosti donijeti prijenosno računalo, molimo da nam se javite.

   O predavačici:

   Mr. sc. Višnja Gašljević, mjernom se nesigurnošću bavi već dvadesetak godina. Autor je i predavač na trodnevnome seminaru Mjerna nesigurnost za praktičare koji se redovito održava od 2005. godine. Kragtenovu metodu računanja sastavljene i proširene nesigurnosti naučila je na seminaru američkog držanog mjeriteljskog zavoda NIST – National Institute of Standards and Technology.

    

   Program seminara

    

   8.30 – 9.00 Registracija
   9.00 – 10.30 Temeljna statistička načela i postupci

   • Mjerni model
   • Kvantifikacija izvora mjernih nesigurnosti putem procjena vrste A i B
   • Značenje stupnjeva slobode
   • Računanje sastavljene i proširene nesigurnosti
   • Izvješćivanje mjernih rezultata
   10.30 – 11.00 Stanka
   11.00 – 12.30 Računanje mjerne nesigurnosti putem predloška u Excelu
   12.30 – 13.30 Ručak
   13.30 -15.00 Praktični primjeri i vježbe
   15.00 – 15.30 Stanka
   15.30 – 17.00 Praktični primjeri i vježbe

    

   Obavijest o prijavi

    

   Prijave i pristojbe

   Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

   Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

   Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

    Popusti

   1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
   2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
   3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

   Načini prijave
   S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

    

   Odjava seminara

   Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

   U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

    

   Izvršni organizator seminara

   European Centre for Laboratory Excellence d.o.o.

   Berislavićeva 8

   10000 Zagreb

   Dodatne obavijesti

   Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
   telefonom na broj 01/487 24 85 ili
   elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

    

   Smještaj / rezervacija hotela

   Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
   telefonom: 01/ 654 24 15
   faksom: 01/ 654 29 61
   elektroničkom poštom na adresu sales.danijela@hotel-i.hr

   Prijava za seminar - Pojednostavljeni pristup računanju mjernih nesigurnosti primjenom Excel tablica

    

   Verifikacija