velj.
27
Pon
2017
Umjeravanje ručnih mjerila
velj. 27 @ 9:00 – velj. 28 @ 17:00

 

Umjeravanje ručnih mjerila

 

Datum održavanja: 27.– 28. veljače 2017. 

Mjesto održavanja: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Nacionalni laboratorij za duljinu

 

Uvod

U Republici Hrvatskoj ali i u široj regiji ne postoji primjereno školovanje osoba iz područja mjeriteljstva i umjeravanja mjerila. Neke obrazovne ustanove nude općenita znanja o tome, dok se specifična znanja mogu steći tek prenošenjem iskustava unutar same organizacije. Hrvatsko mjeriteljsko društvo pokrenulo je niz edukacijskih programa s ciljem teorijskog i praktičnog osposobljavanja osoba za provedbu mjerenja i umjeravanja, tzv. mjeriteljsku školu. Jedan od seminara je Umjeravanje ručnih mjerila.   Prvi u nizu programa usmjeren je na izobrazbu u području mjerenja duljine u industrijskoj praksi.

 

Ciljevi seminara:

 • osposobljavanje polaznika za pravilno rukovanje i uporabu ručnih mjerila
 • ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjem potrebnim za samostalnu provedbu umjeravanja pomičnih mjerila, mikrometara za vanjska mjerenja i mjernih ura
 • spoznaja važnosti etalonske baze i osiguravanja mjeriteljskih uvjeta
 • prepoznavanje izvora sustavnih pogrešaka i provođenje nužnih ispravaka rezultata mjerenja
 • procjenjivanje i iskazivanje mjernih nesigurnosti rezultata pri umjeravanju
 • dobivanje smjernica za izradu tehničkih postupaka za provedbu umjeravanja sukladno zahtjevima međunarodnih normi HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO/IEC 17025

 

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen osobama koje u svome radu trebaju znanja i vještine o umjeravanju ručnih mjerila, kao npr:

 • djelatnicima odjela kontrole kvalitete u industriji
 • djelatnicima umjernih laboratorija ili ispitnih laboratorija koji provode takva mjerenja
 • internim auditorima ili auditorima certifikacijskih tijela
 • ocjeniteljima laboratorija

te svima ostalima koga zanima ova tema.

 

Program:

1. dan 9.00 – 17.00 Temeljni pojmovi iz područja mjeriteljstva duljine s naglaskom na umjeravanje ručnih mjerila. Posebno će se obraditi:

osiguravanje sljedivosti, etalonska baza, mjeriteljski uvjeti, mjerne pogreške, ponovljivost i obnovljivost, mjerna nesigurnost.

Vrste i namjena ručnih mjerila duljine, međunarodne norme i zahtjevi na mjeriteljske značajke ručnih mjerila (pomična mjerila, mikrometri za vanjska mjerenja, mjerne ure i komparatori).
2. dan 9.00 – 17.00 Prikaz različitih vrsta ručnih mjerila duljine. Stvarni prikaz (demonstracija) dokazivanja sljedivosti od ručnog mjerila do definicije metra.
Radionica – umjeravanje pomičnih mjerila.
Radionica – umjeravanje mikrometara za vanjska mjerenja.
Radionica – umjeravanje mjernih ura.

 

Predavači

Predavači su djelatnici Katedre za mjerenje i kontrolu (Nacionalni laboratorij za duljinu) Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a voditelj edukacije je doc. dr. sc. Gorana Baršić.

 

Ispit

Seminari započinju (neformalnim) i završavaju (formalnim) zaključnim ispitom (teorijska i praktična provjera znanja). Po položenom ispitu dobiva se potvrda o osposobljenosti. 

 

Besplatna savjetovanja

Cilj je ove izobrazbe  osigurati primjenu stečenih znanja u svakodnevnoj praksi. Iz tog razloga se u razdoblju od šest mjeseci nakon završetka izobrazbe mogu koristiti besplatne konzultacije. Konzultacije se mogu obavljati telefonom, elektronskom poštom, osobnim kontaktima na FSB-u ili na licu mjesta (uz nadoknadu troškova).

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Pristojba2 900,00 kn + PDV

Za polaznike izvan RH primijenit će se fiksni devizni tečaj pa će bruto cijena seminara iznositi: 475 EUR.

 

Način prijave: Ispunjenu pdf prijavnicu faksirajte na broj 01 48 72 487, putem elektroničke pošte jasenka.korica@hmd.hr ili popunite na našoj mrežnoj stranici www.hmd.hr (e-PRIJAVNICA). Uplate izvršiti do početka seminara po primljenome predračunu.

 

Odjava seminara: Kod odjava prispjelih do 24. veljače 2017., kotizaciju vraćamo u cijelosti, a nakon tog naplaćujemo punu kotizaciju. Organizator zadržava pravo otkazivanja seminara kod nedovoljnog broja prijavljenih osoba.

 

Vrijeme i mjesto održavanja

27. – 28. veljače 2017.

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Nacionalni laboratorij za duljinu

Ivana Lučića 1

Zagreb

 

Osoba za vezu:

Jasenka Šantek-Korica

tel:  +385 (0)1 48 72 485

faks: +385 (0)1 48 72 487

e-pošta: jasenka.korica@hmd.hr

web: www.hmd.hr

Prijava za seminar - Umjeravanje ručnih mjerila

 

Verifikacija

ožu.
1
Sri
2017
Validacija analitičkih metoda
ožu. 1 @ 9:00 – ožu. 3 @ 12:30
VALIDACIJA ANALITIČKIH METODA

 

Seminari sheme Svijet po mjeri

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Termin održavanja: 1. – 3. ožujka 2017.

Predavači:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.
mr. sc. Katica Lazarić, dipl. ing.

O seminaru

Uvod

Ovaj je seminar osmišljen u svrhu osposobljavanja polaznika za samostalnu provedbu validacije analitičkih metoda. Razmatraju se parametri validacije te planiranje, izvedba i dokumentiranje validacije analitičkih metoda. Teorijsko se znanje produbljuje primjerima validacija kromatografskih (HPLC, GC, TLC ), spektrofotometrijskih, atomskoapsorpcijskih te titracijskih metoda te skupnim radom.

 

Ciljevi seminara

Na predavanjima s pomoću primjera i samostalnim rješavanjem vježba polaznici će:

 • razumjeti zašto je validacija metode osnova kvalitete analitičkoga mjerenja, a nevalidirani je analitički postupak bezvrijedan
 • odbaciti ideje da se validacija izvodi samo u posebnim laboratorijima opremljenima vrhunskom opremom te posebno osposobljenim osobljem
 • naučiti parametre validacije i način njihova eksperimentalnoga određivanja
 • naučiti odabrati one parametre koji su im bitni za namjeravanu primjenu metode
 • dobiti jasne preporuke o vrsti i sadržaju dokumentacije koja treba popratiti validaciju.

 

Ciljna skupina polaznika:

Ovaj je seminar namijenjen:

 • laboratorijskomu osoblju koje je zaduženo za validaciju metoda
 • osobama koje su zadužene za ocjenjivanje laboratorija (interni i eksterni ocjenitelji)
 • osobama zaduženim za procjenjivanje mjernih nesigurnosti rezultata
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

 

Program seminara

1. dan 9.00 – 17.00 Validacija analitičkih metoda – teorija (zašto, kada i kako validirati metode, preduvjeti, planiranje, izvedba, dokumentiranje, parametri validacije)
Izrada postupka o validaciji metoda
2. dan 9.00 – 17.00 Validacija analitičkih metoda – primjena (kromatografske i spektrofotometrijske metode)
3. dan 9.00 – 12.00 Validacija analitičkih metoda – primjena (AAS, titracije)
Rekapitulacija, zaključci, podjela diploma

 

 

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 3 080,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak u srijedu i četvrtak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Prijave se zaprimaju do popunjenja grupe (20 polaznika).

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Validacija analitičkih metoda

 • Račun ispostaviti na adresu (ako je različita od gore navedene):
 

Verifikacija

ožu.
7
Uto
2017
Statistika u praksi – problemi i rješenja @ Zagreb
ožu. 7 cjelodnevni

Termin: 7. ožujka 2017.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavač:

Dr. sc. Miljenko Košiček

 

O seminaru

UVOD

Ovaj je seminar osmišljen u cilju osposobljavanja polaznika o pravilnoj primjeni statističkih metoda u validaciji i verifikaciji metoda, procjenjivanju mjernih nesigurnosti, provedbi umjeravanja, osmišljavanju, primjeni i tumačenju rezultata unutrašnje kontrole kvalitete i sl.

Temelj su ovoga seminara odgovori i savjeti statističara na najčešće upite polaznika seminara Statističke metode u analizi mjernih rezultata i Statistika u validaciji analitičkih metoda, koje Hrvatsko mjeriteljsko društvo održava već više od deset godina.

Polaznici mogu tjedan dana prije seminara poslati svoje primjere iz prakse, bez povjerljivih podataka, a odabrani će primjeri biti rješavani na seminaru.

Tijekom seminara izradit će se niz primjera u Excelu, pa se preporučuje polaznicima da ponesu prijenosna računala kako bi lakše i bolje pratili seminar.

 

CILJEVI SU SEMINARA:

Po završetku ovoga seminara polaznici će:

 • znati pravilno napraviti prvi korak u statističkoj obradi podataka – opisnu statistiku
 • razumjeti važnost provjere razdiobe mjernih rezultata
 • moći dokazati postojanje sustavne pogreške
 • znati provjeriti radi li analitičarka A jednako precizno kao i analitičarka B
 • znati dokazati je li ponovljivost njihovih mjerenja jednaka kao ona iz norme
 • znati odrediti standardno odstupanje u uvjetima međupreciznosti
 • moći izračunati koliko osoblje doprinosi mjernoj nesigurnosti njihovih rezultata
 • moći dokazati granicu detekcije
 • moći ocijeniti linearnost.

TEME SEMINARA:

 • Opisna statistika
  • distribucije podataka (histogram)
  • statistički pokazatelji
  • intervali pouzdanosti (granice pogreške)
 • Statističke metode
  • t-test, F-test, analiza varijance
  • korelacija, regresijska analiza

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN;

 • osoblju laboratorija
 • osoblju drugih tijela koje se u svojemu radu koristi statistikom
 • svim ostalim koje zanima ova tema.

PROGRAM

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA
9.00 – 10.30 Opisna statistika
10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Statističke metode
12.30 – 13.30 Ručak
13.30 – 15.00 Rješavanje primjera iz prakse u Excelu
15.00 – 15.30 Stanka
15.30 – 17.00  

Raspravljaonica

 

O PREDAVAČIMA

Dr. sc. Miljenko Košiček

 1. diplomirao na Matematičkome odjelu Prirodoslovno-matematičkoga

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Praktična matematika i

informatika

 1. magistrirao na Matematičkome odjelu Prirodoslovno-matematičkoga

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 1.         stekao doktorat medicinskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
 2. znanstveni suradnik za znanstveno područje medicine
 3. – 1980. asistent prof. Branka Součeka na Matematičkome odjelu Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 1. –1981. programer u računskome centru, Zagrebačka banka, Zagreb
 2. – 1991. specijalist za biometriju, Imunološki zavod, Zagreb
 3. – 1985. član WHO projekta Epidemiological Model for Hepatitis B
 4. – 1995. član projekata Ministarstva znanosti i tehnologije Republike

Hrvatske Stohastičko-deterministički modeli u biomedicine i

Matematički modeli za hematološke bolesti

 1. – 1995. voditelj laboratorija za biomatematiku i biostatistiku, Institut za

medicinska istraživanja i medicinu rada, Sveučilišta u Zagrebu

 1. – 1999. koordinator, Osiguranje kvalitete, PLIVA d.d., Zagreb
 2. – 1999. voditelj projekta PLIVA LIMS (Laboratory Information

Management System)

 1. – 2003. voditelj informatičke podrške, Poslovi osiguranja kvalitete,

Osiguranje kvalitete, PLIVA d.d., Zagreb

 1. – 2009. ekspert za informatičku podršku, Poslovi osiguranja kvalitete,

Kvaliteta, Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb

 1. – 2010. ekspert za podršku procesima,

Kvaliteta, Kontrola kvalitete,

Pliva Hrvatska d.o.o.

poslovni voditelj projekta Labware LIMS

 1. – 2013. voditelj validacije računalnih sustava i

kontrole izmjene, Globalna Informatika,

Pliva Hrvatska d.o.o.

 1. – član Global IT Compliance, Global IT, Teva

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Statistika u praksi – problemi i rješenja

 

Verifikacija

ožu.
8
Sri
2017
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025
ožu. 8 – ožu. 10 cjelodnevni
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025 @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 8. – 10. ožujka 2017. (Popunjen! Novi termin 22. do 24. 3. 2017.)

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavači:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.
dr. sc. Berislav Iharoš, dipl. ing.


O seminaru


Uvod

Na ovome se trodnevnom seminaru potanko razmatraju zahtjevi ove norme koji su ujedno i kriteriji za dobivanje akreditacije. Polaznike se osposobljava za primjenu postavljenih zahtjeva i to pojašnjenjem smisla pojedinih zahtjeva (tj. objašnjenjem razloga zašto je uopće stručna zajednica postavila taj zahtjev), prikazom mogućih rješenja i primjera iz stvarnoga života, sudjelovanjem u skupnom radu i omogućivanjem neposredne komunikacije s predavačima i ostalim polaznicima. Potiče ih se da prilagode “normu sebi, a ne sebe normi”. Usmjerava ih se da izgrade sustav koji je optimalan za način i vrstu poslovanja njihove organizacije te za njezinu veličinu. Seminar je posuvremenjen s novoobjavljenim zahtjevima i tumačenjima Hrvatske akreditacijske agencije te uputama međunarodnih organizacija (ILAC, EA, IUPAC i dr.).

Ciljevi seminara

Nakon završetka ovoga seminara polaznici će:

 • razumjeti značenje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • moći odrediti koje zahtjeve smiju izostaviti u svojemu sustavu upravljanja
 • dobiti praktične upute kako izgraditi sustav upravljanja uzimajući u obzir vlastite potrebe
 • znati koje je dodatne zahtjeve za akreditaciju laboratorija propisala Hrvatska akreditacijska agencija
 • dobiti informacije o korisnim međunarodnim dokumentima (ILAC, EA, IUPAC, Eurolab itd.)
 • naučiti kako pravilno pisati rezultate umjeravanja/ispitivanja.

Kome je seminar namijenjen

Svima kojima je zadaća primijeniti zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 u svojemu poslovanju:

 • osobama koje je uprava imenovala za brigu o sustavu upravljanja u laboratoriju (voditelji za kvalitetu)
 • tehničkim voditeljima
 • ocjeniteljima laboratorija
 • odgovornima za pripremu laboratorija za akreditaciju
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Program

1. dan 9.00 – 17.00 Uvod
– Ciljevi i program seminara
O akreditaciji
– što je akreditacija i najčešće s njom povezane zablude
– priprema za akreditaciju
– iskustva akreditiranoga laboratorija
Zahtjevi za organizaciju
2. dan 9.00 – 17.00 Zahtjevi za upravljanje i kako ih dokumentirati
3. dan 9.00 – 17.00 Tehnička osposobljenost (osoblje, okoliš, metode, mjerna nesigurnost, oprema, sljedivost i dr.)

O predavačima

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

Dr. sc. Berislav Iharoš, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored formalnog školovanja, dr. Iharoš je završio  mnoge tečajeve: TÜV Akademie izobrazba za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001); AMOS (Akkreditierung und Zertifizierung für Mittel- und Osteuropäische Staaten) tečaj u trajanju od šest tjedana nakon kojeg je stekao tzv. „Tutorenpass“, potvrdu osposobljenosti za predavača na području akreditacije i certifikacije; kao i mnoge druge kraće edukacije u području  sustava kvalitete, za auditora za certifikaciju sustava kvalitete te za ocjenitelja u akreditaciji laboratorija, inspekcijskih tijela i tijela za certifikaciju sustava kvalitete. Ocjenitelj je Hrvatske akreditacijske agencije, vodeći auditor pri certifikaciji sustava kvalitete, vanjski suradnik Hrvatske gospodarske komore za ocjenjivanje Hrvatska kvaliteta – Izvorno hrvatsko te predavač na seminarima Hrvatskoga mjeriteljskog društva o akreditaciji laboratorija te inspekcijskih tijela.

Prijave i pristojbe:
Cijena seminara iznosi 3 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.
Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručkove, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave:

S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice(pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).


Odjava seminara:

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka, zaračunavamo 25% administrativnih troškova.
U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave, naplaćujemo punu pristojbu.

Dodatne obavijesti:
Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

Smještaj / rezervacija hotela:

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15,
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025

 

Verifikacija

Zaokružite točan ili najpotpuniji odgovor.

1. Akreditacija je:
a) prijenos ovlasti
b) postupak kojim mjerodavno tijelo formalno priznaje da je ustanova ili osoba sposobna za obavljanje određenih zadataka
c) pismeno jamstvo “treće strane” da nečiji sustav kakvoće zadovoljava sve zahtjeve norme ISO 9000

2. Norma HRN EN ISO/IEC 17025:
a) usklađena je s načelima norme ISO 9001:2008 te zadovoljava njegovim odnosnim zahtjevima
b) nije usklađena je s načelima norme ISO 9001:2008 te ne zadovoljava njegovim odnosnim zahtjevima

3. Laboratorij mora uspostaviti, provoditi i održavati sustav upravljanja:
a) prikladan području svojih djelatnosti u sukladnosti s normom HRN EN ISO/IEC 17025
b) prema zahtjevu zakonodavca
c) prema zahtjevu svojih naručitelja

4. Sustav upravljanja u laboratoriju obuhvaća:
a) planiranje, nadzor, osiguravanje i poboljšavanje djelatnosti laboratorija
b) ono što odredi naručitelj
c) ono što je odredio zakonodavac

5.U sustavu upravljanja akreditiranoga laboratorija upravljanje dokumentima obuhvaća:
a) sve dokumente koji nastaju u laboratoriju ili su iz vanjskih izvora, a zahtijevaju se u pripremi, provođenju i nadzoru djelatnosti laboratorija
b) samo dokumente naručitelja
c) samo zakonsku regulativu

6. Upravljanje dokumentima obuhvaća:
a) spremanje na sigurno mjesto
b) zaštitu od požara
c) određivanje odgovorne osobe za: izradu, kontrolu, odobravanje, raspodjelu, izmjenu, povlačenje, čuvanje i arhiviranje

7. Ocjena naručiteljevog zahtjeva obuhvaća:
a) Ocjenu može li laboratorij izvršiti uslugu uz najmanje troškove
b) Ocjenu može li naručitelj platiti uslugu u dogovorenome terminu
c) Ocjenu jesu li naručiteljevi zahtjevi jasno definirani i dokumentirani, odabrane metode prikladne za tu svrhu te laboratorij ima potrebne resurse kako bi zadovoljio svim postavljenim zahtjevima

8. Laboratorij mora ocjenjivati:
a) sve svoje dobavljače
b) dobavljače onih roba i usluga koji utječu na rezultat ispitivanja/umjeravanja
c) dobavljače koji nisu zadovoljili kriterije odabira

9. Akreditirani laboratorij u odnosu na naručitelja:
a) mora mu bezuvjetno omogućiti prisustvovanje ispitivanju/umjeravanju
b) može mu omogućiti pristup prostorima gdje se izvode ispitivanja/umjeravanja
c) ne smije mu omogućiti pristup prostorima gdje se izvode ispitivanja/umjeravanja

10. Akreditirani će laboratorij pritužbu naručitelja:
a) predati nadležnome sudu
b) rješavati na temelju politike i postupka za rješavanje pritužbe na obostrani interes,
c) akreditirani laboratorij ne smije imati pritužbi naručitelja

11. U slučaju pojave nesukladnoga rada tijekom ispitivanja/umjeravanja laboratorij će:
a) nastaviti rad, a nesukladnost ukloniti prvom slobodnom prilikom
b) obavijestiti naručitelja i tražiti suglasnost za nastavak ispitivanja/umjeravanja
c) ocijeniti značaj, nesukladnost odmah ukloniti te donijeti odluku je li nesukladni rad prihvatljiv, po potrebi, opozvati rad te obavijestiti naručitelja

12. Popravne su radnje:
a) radnje poduzete prije utvrđivanja nesukladnosti
b) radnje poduzete nakon utvrđivanja nesukladnosti
c) rad s neispravnim/neumjerenim mjerilom

13. Preventivne su radnje:
a) otklanjanje uzroka mogućih nesukladnosti
b) svakodnevne radnje za ispravno odvijanje ispitivana/umjeravanja
c) otklanjanje uzroka nastalih nesukladnosti

14. Upravljanje zapisima obuhvaća postupke za prepoznavanje, prikupljanje, indeksiranje, pristup, popunjavanje, pohranjivanje, održavanje i uklanjanje:
a) zapisa o kvaliteti i tehničkih zapisa
b) samo tehničkih zapisa
c) samo zapisa koje zahtijeva naručitelj

15. Akreditirani laboratorij provodi unutrašnje neovisne ocjene:
a) svakodnevno
b) prema utvrđenom Planu
c) samo prije dolaska ocjenitelja HAA

16. Unutrašnje neovisne ocjene (interni audit) u laboratoriju provodi:
a) samo voditelj laboratorija
b) samo vanjski suradnik
c) osposobljeni djelatnik s odgovarajućom izobrazbom koji nije odgovoran za posao koji se ocjenjuje

17. Akreditirani laboratorij provodi upravine ocjene:
a) kada zatraži voditelj laboratorija
b) neposredno prije dolaska ocjenitelja HAA
c) najmanje jednom godišnje prema unaprijed utvrđenome planu provedbe

18. Laboratorij :
a) ne smije u svojemu radu koristiti vježbenike
b) smije u svojemu radu koristiti vježbenike, ali mora primjereno nadzirati njihov rad
c) smije u svojemu radu koristiti vježbenike, ali samo u području za koji nije akreditiran

19. Uprava mora ovlastiti osoblje :
a) koje provodi posebna uzorkovanja, provodi ispitivanja/umjeravanja, izdaje ispitne izvještaje ili umjernice, daje mišljenja i tumačenja, radi s posebnim vrstama opreme
b) s kojim nema sklopljen ugovor o radu
c) koje nema dovoljnu školsku spremu i iskustvo koji se traže opisom posla

20. Laboratorij
a) ne smije provoditi ispitivanja/umjeravanja na terenu jer ne može regulirati okolišne uvjete
b) mora regulirati sve okolišne uvjete koji mogu utjecati na rezultat
c) mora zaustaviti provedbu ispitivanja/umjeravanja kada okolišni uvjeti narušavaju rezultate

21. Ulazak u prostorije laboratorija koja utječu na kakvoću ispitivanja i/ili umjeravanja
a) je zabranjen tijekom ispitivanja/umjeravanja
b) laboratorij mora urediti sukladno svojim posebnim uvjetima
c) dozvoljen je naručitelju ispitivanja/umjeravanja u bilo kojem trenutku

22. Laboratorij:
a) mora primjenjivati isključivo normirane metode
b) mora primijeniti metodu koju je predložio naručitelj
c) smije upotrijebiti nenormiranu metodu uz suglasnost naručitelja te dokaz da je metoda validirana

23. Iskazivanje mjerne nesigurnosti rezultata u ispitnom je izvještaju:
a) obavezno uz svaki rezultat u akreditiranome području
b) obavezno samo u slučajevima kada je to bitno za primjenu ispitnih rezultata, kada to traži naručitelj i kada ona utječe na zadovoljavanje koje granične vrijednosti
c) nije propisano

24. Laboratorij mora osigurati da su računalni programi (softver) koje koristi za prikupljanje, obradbu, bilježenje, izvješćivanje, pohranjivanje i pronalaženje podataka o ispitivanju i umjeravanju validirani:
a) Laboratorij ne smije sam validirati računalne programe koje upotrebljava. Validaciju provode isključivo vanjske tvrtke.
b) Upisivanje formule u Excel tablicu smatra se modifikacijom komercijalnog programa (Excel) i potrebna je validacija.

25. Laboratorij
a) mora imati na raspolaganju svu potrebnu opremu u opsegu akreditacije
b) može dobiti akreditaciju ako nema na raspolaganju svu potrebnu opremu u opsegu ovlaštenja, pod uvjetom da mu ispitivanja/umjeravanja koja on ne može napraviti radi drugi akreditirani laboratorij
c) može se akreditirati ako mu nedostaje manje važna oprema

26. Samo je jedna tvrdnja točna:
a) Laboratoriji, čija mjerna oprema značajno doprinosi mjernoj nesigurnosti, dokazuju mjeriteljsku sljedivost svojih rezultata provedbom umjeravanja svoje mjerne opreme u akreditiranim laboratorijima prikladnih mjernih sposobnosti u skladu u unaprijed utvrđenom programu umjeravanja.
b) Oprema akreditiranih laboratorija mora biti ovjerena kod Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
c) Ispitni laboratoriji dokazuju mjeriteljsku sljedivost svojih rezultata provedbom validacije svojih metoda.

27. Kada u laboratorij dođe uzorak/ili mjerilo na umjeravanje koje nije prikladno za dogovoreno ispitivanje/umjeravanje, ili ne odgovara danom opisu:
a) Laboratorij mora provesti disciplinski postupak protiv osobe koja je taj uzorak/mjerilo zaprimila
b) Laboratorij provodi ispitivanje/umjeravanje te uz rezultat obavještava naručitelja u kakvom je stanju zaprimljen uzorak
c) Laboratorij se savjetuje s naručiteljem o daljnjem postupanju i taj razgovor zabilježi.

28. Mjere osiguranja kavalitete rezultata
a) traže se samo za znanstvene laboratorije
b) određuje ih ispitivač/mjeritelj na licu mjesta ovisno o metodi
c) moraju se planirati, a njihova prikladnost mora se ocijeniti

29. Kada laboratorij iskazuje rezultate koje je dobio od podugovaratelja
a) on to nigdje ne navodi i prikazuje ih kao svoje jer ionako on jamči za njih
b) u ispitnome izvještaju jasno naznačuje koje je rezultate dobio od podugovaratelja
c) dozvoljena su oba prikazana načina.

30. Ispitni izvještaj/umjernicu može potpisati:
a) bilo tko iz laboratorija
b) direktor tvrtke čiji je laboratorij dio
c) ovlaštena osoba

ožu.
15
Sri
2017
Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima
ožu. 15 @ 9:00 – ožu. 17 @ 12:30
Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 15. – 17.ožujka 2017.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

 

Predavači:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.
dr. sc. Berislav Iharoš, dipl. ing.
Mario Sušilović, prof. psihologije

O seminaru

Uvod

Laboratoriji kao i inspekcijska tijela moraju provoditi unutrašnje neovisne ocjene kako bi njihova uprava dobila povratnu obavijest o tome zadovoljava li postojeći sustav sve postavljene kriterije (npr. zahtjeve norma HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN ISO/IEC 17020), primjenjuje li se dosljedno, je li učinkovit i djelotvoran i kakva je kvaliteta usluga koje laboratoriji nude. Da bi ta povratna obavijest bila realna, ocjenitelji moraju biti dovoljno stručni i za to osposobljeni. Sudjelovanjem na ovome seminaru polaznici će osvijestiti zahtjeve norma HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17020, razviti praktične vještine ocjenjivanja, poboljšati sposobnost komunikacije te naučiti kako planirati, provoditi, dokumentirati i ocijeniti unutrašnje neovisne ocjene.

Ciljna skupina polaznika

Ovaj je seminar namijenjen:

 • osobama koje žele postati interni ocjenitelji u laboratorijima ili inspekcijskim tijelima
 • voditeljima za kvalitetu u laboratorijima ili inspekcijskim tijelima
 • upravi laboratorija ili inspekcijskih tijela
 • internim ocjeniteljima sustava ISO 9000 koji žele proširiti svoja znanja na području laboratorijske prakse
 • internim ocjeniteljima organizacija koje žele ocjenjivati laboratorije svojih dobavljača
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Preduvjet sudjelovanja

Poznavanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN ISO/IEC 17020.

Molimo polaznike da ponesu normu HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN ISO/IEC 17020.

Program

1. dan 9.00 – 17.00 Norme HRN EN ISO / IEC 17025 i HRN EN ISO / IEC 17020 – ponavljanje njihovih zahtjeva
Vježbanje ocjenjivanja, izrade upitnika, prepoznavanja nesukladnosti
Vježbanje dokumentiranja nesukladnosti
2. dan 9.00 – 17.00 Organizacija unutrašnjih neovisnih ocjena (planiranje, priprema, provedba, izvješćivanje i popravne radnje)
Dokumentacija o ocjenjivanju
Upravine ocjene
Psihološki aspekti pri ocjenjivanju
3. dan 9.00 – 12.00 Provedba neovisne ocjene
Završni razgovor

 

O predavačima

Mario Sušilović, prof. psihologije, radi u Učeničkom domu A.G. Matoš i Udruzi za realitetnu terapiju RH (od rujna 2004. član je učiteljskog tima Instituta dr. Williama Glassera), gdje poučava Kvalitetnu školu, Realitetnu terapiju i Suradničko vođenje. Šest godina radio je u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje na poslovima upravljanja ljudskim potencijalima (profesionalna selekcija, profesionalno savjetovanje, profesionalno usmjeravanje). Redovito surađuje s Hrvatskim mjeriteljskim društvom, Visokom novinarskom školom i Plavim telefonom.

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

Dr. sc. Berislav Iharoš, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored formalnog školovanja, dr. Iharoš je završio  mnoge tečajeve: TÜV Akademie izobrazba za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001); AMOS (Akkreditierung und Zertifizierung für Mittel- und Osteuropäische Staaten) tečaj u trajanju od šest tjedana nakon kojeg je stekao tzv. „Tutorenpass“, potvrdu osposobljenosti za predavača na području akreditacije i certifikacije; kao i mnoge druge kraće edukacije u području  sustava kvalitete, za auditora za certifikaciju sustava kvalitete te za ocjenitelja u akreditaciji laboratorija, inspekcijskih tijela i tijela za certifikaciju sustava kvalitete. Ocjenitelj je Hrvatske akreditacijske agencije, vodeći auditor pri certifikaciji sustava kvalitete, vanjski suradnik Hrvatske gospodarske komore za ocjenjivanje Hrvatska kvaliteta – Izvorno hrvatsko te predavač na seminarima Hrvatskoga mjeriteljskog društva o akreditaciji laboratorija te inspekcijskih tijela.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 3 080,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak u srijedu i četvrtak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – popust za članove Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima

 

Verifikacija

ožu.
16
Čet
2017
Umjeravanje, kvalifikacija i interna provjera temperaturnih komora @ Zagreb
ožu. 16 cjelodnevni

Termin: 16. ožujka 2017.

Mjesto održavanja: METROTEKA, Zagreb, Ulica Kreše Golika 3

Suorganizator: METROTEKA d.o.o.

 

Predavači:

Siniša Prugovečki, dipl. ing. fizike

Lidija Sarta, dipl. ing. kemije

 

O seminaru

UVOD

Ovom radionicom obuhvaćeni su zamrzivači, hladnjaci, inkubatori, sušionici, sterilizatori i  osnove autoklava. Definirat će se umjeravanja kvalifikacije, validacije i mapiranja takvih komora te raspraviti razlike između akreditiranoga i neakreditiranoga,. Detaljno će se objasniti ispravna provedba interne provjere temperaturnih komora, a sudionici će tu internu provjeru izvršiti na vlastitome kućnom hladnjaku/temperaturnoj komori.

 

Napomena: Svaki će sudionik sedam dana prije održavanja radionice dobiti na posudbu tri data loggera koje će prema našim uputama razmjestiti u svojoj temperaturnoj komori.

 

TEME SEMINARA

TEMPERATURNE KOMORE

 • Što je umjeravanje temperaturne komore prema npr. umjeravanju termometra
 • Točke i parametri umjeravanja temperaturnih komora (homogenost, stabilnost itd.)
 • Pregled očekivanih rezultata za zamrzivače, hladnjake, inkubatore, sušionike, sterilizatore…
 • Kvalifikacija, validacija i mapiranje temperaturnih komora
 • Uporaba korekcija za termometre i sonde pri internim provjerama temperaturnih komora
 • Kako provoditi interne provjere temperaturnih komora u svojem laboratoriju – praktični rad

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN;

 • akreditiranim i neakreditiranim ispitnim i umjernim laboratorijima
 • medicinskim laboratorijima
 • odjelima kontrole kvalitete
 • odjelima kvalitete u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji
 • odjelima kvalitete u svim ostalim industrijama koje se koriste temperaturnim komorama

 

O PREDAVAČIMA

Siniša Prugovečki, dipl. ing. fizike, zamjenik je voditelja mjeriteljskoga laboratorija Metroteka, akreditiranoga prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za 33 metode umjeravanja. Njegovo je osnovno područje akreditacije upravo temperatura. Diplomirao je fiziku na Sveučilištu u Zagrebu 2001. Osnivač je Metroteke, koja je 2011., nakon samo dvije godine rada, postala laboratorij s najviše ISO 17025 akreditiranih (međunarodno priznatih) metoda umjeravanja u Republici Hrvatskoj. Od 2009. do 2013. Siniša Prugovečki član je Upravnoga odbora Hrvatskoga mjeriteljskog društva te je bio član Upravnoga vijeća Hrvatskoga mjeriteljskog instituta i Upravnoga odbora Hrvatskoga društva za kvalitetu.

 

Lidija Sarta, dipl. ing. kemije, voditeljica je kvalitete i edukacija u Metroteci d.o.o., u sklopu partnerstva s Juran Globalom iz SAD-a te je certificirana (IACET) kao nositeljica Lean Six Sigma Green Belt pojasa. Radi kao predavač za Hrvatsko mjeriteljsko društvo te je bila predsjednica Nadzornog odbora Hrvatskog društva za kvalitetu. Radila je kao inspektorica za naftu i naftne derivate (IFIA certifikat), Quality Manager za ISO 17020 sustav te je pohađala menadžerske radionice u inozemstvu. Prije toga, radila je  kao glavniai tehnologinja u proizvodnoj organizaciji na kontroli materijala i proizvoda te optimizaciji proizvodnje i implementaciji novih tehnologija. Također je kao Quality Manager vodila projekte implementacije ISO 9001 i ISO 14001 sustava te bila interni auditor.

 

PROGRAM

Vrijeme Predavač Tema
8.30 – 9.00 Prijava sudionika
9.00 – 9.10 Siniša Prugovečki Uvod u seminar
9.10 – 11.00 Siniša Prugovečki Vrste temperaturnih komora, umjeravanje i parametri umjeravanja i osiguranja sljedivosti (prostorna homogenost, vremenska stabilnost, termičko zračenje, utjecaj punjenja uzorcima, mjerna nesigurnost)
11.00 – 11.15 Stanka
11.15 – 12.30 Lidija Sarta Kvalifikacija i validacija temperaturnih komora (1.dio)
12.30 – 13.30 Stanka za ručak
13.30 – 14.30 Lidija Sarta Kvalifikacija i validacija temperaturnih komora (2.dio)
14.30 – 14.45 Stanka
14.45 – 16.00 Siniša Prugovečki Interne provjere temperaturnih komora

 

 

.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena bez popusta iznosi 1490,00 kn + PDV

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 • „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju popust od 10 %.
 • „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da biste ostvarili taj popust, potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za najmanje TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 • „Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Zadnji je dan za prijavu 14. ožujka 2017.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Prijava za seminar - Umjeravanje, kvalifikacija i interna provjera temperaturnih komora

 

Verifikacija

ožu.
21
Uto
2017
Ustroj i procesi organizacije – ključni čimbenici uspješnoga poslovanja @ Zagreb
ožu. 21 cjelodnevni

Mjesto održavanja: Hotel „I“, Ive Robića 2, Zagreb

Vrijeme održavanja:  21. ožujka 2017.

Predavač:

Ante Jakovčev, dipl. ing.

 

 1. UVOD

Nalaz je mnogih ocjenitelja, koji ne mora nužno utjecati na dobivanje akreditacije, da se mnoge organizacije suočavaju s ozbiljnim organizacijskim problemima  koji se odnose na ustroj, podjelu odgovornosti i ovlasti te određivanje svojih procesa. Ponajviše se takvi problemi pojavljuju kad se procesi protežu na nekoliko organizacijskih jedinica, kad je izlaz iz jedne organizacijske jedinice ulaz u drugu organizacijsku jedinicu. Organizacijski problemi mogu proizvesti nepotrebne radnje koje zahtijevaju dodatne resurse. Oni loše utječu na motiviranost osoblja te učinkovitost poslovanja. Ovaj je seminar osmišljen da uputi polaznike kako poboljšati ustroj i procese svoje organizacije, a time i njezino uspješno poslovanje.

 

 1. CILJEVI SEMINARA

Po završetku ovoga seminara polaznici će moći:

 • utvrditi jasnu i logičnu organizacijsku strukturu (ovlasti, odgovornosti, linije komuniciranja)
 • jasno i potpuno omeđiti procese (granice, ulaze, izlaze, resurse)
 • razlučiti ključni proces od pomoćnih procesa
 • raščlaniti procese na sastavne faze i njihov slijed (prikazati dijagramom tijeka)
 • definirati prijelaze procesa između više organizacijskih jedinica
 • utvrditi kontrolne točke i kriterije prihvatljivosti
 • bilježiti podatke u kontrolnim točkama
 • ocjenjivati uspješnost procesa
 • analizirati procese radi njihova poboljšanja.

 

 1. TEME SEMINARA
 • Organizacijska struktura (ovlasti, odgovornosti, linije komuniciranja)
 • Osnove procesnoga pristupa
 • Vrste procesa u laboratoriju
 • Što su faze procesa / potprocesi?
 • Što je aktivnost?
 • Čime je proces definiran?
 • Ulazni zahtjevi, pravila i kontrole, mehanizmi (resursi i partneri), izlaz
 • Odgovornosti i ovlasti za proces i pojedinu fazu
 • Opisi poslova
 • Informiranje unutar laboratorijskoga procesa – tijek informacija
 • Primjena procesnoga pristupa upravljanja u laboratoriju
 • Izrada temeljnoga laboratorijskog procesa

                                                          

 1. KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN
 • Upravi organizacija
 • Voditeljima laboratorija i inspekcijskih organizacija
 • Odgovornim osobama za upravljanje kvalitetom
 • Osobama odgovornim za ispitne ili umjerne metode
 • Ocjeniteljima laboratorija
 • Svima ostalima koje zanima ova tema.

 

 1. PROGRAM

 

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA
9.00 – 10.30 Organizacijska struktura (ovlasti, odgovornosti, linije komuniciranja)

Procesni pristup – načela i definiranje procesa

Odgovornosti i ovlasti za proces i pojedinu fazu

10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Informiranje unutar laboratorijskoga procesa – tijek informacija

Primjena procesnoga pristupa upravljanja u laboratoriju

12.30 – 13.30 Ručak
13.30 – 15.00 Izrada temeljnoga laboratorijskog procesa
15.00 – 15.30 Stanka
15.30– 17.00 Radionica i raspravljaonica

 

 1. O PREDAVAČU

ANTE JAKOVČEV, dipl. ing. strojarstva, diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Nakon dugogodišnjega iskustva u području strojarskih konstrukcija i razvoja preuzeo  je vođenje osiguranja kvalitete u tvrtki ATM. Također je radio kao menadžer za upravljanje kvalitetom u američkoj tvrtki EATON („loan job“ poslovi u Zagrebu), u kojoj je uspostavio sustav upravljanja kvalitetom. Od tada je kao menadžer kvalitete ili vanjski savjetnik vodio uspostave i uspješno doveo do certifikacije sustave upravljanja kvalitetom i upravljanja okolišem u dvadesetak organizacija različitih područja djelatnosti te akreditacije u desetak ispitnih i medicinskih laboratorija. Kao član AMOS grupe sudjelovao je u uspostavi akreditacijskoga sustava u Republici Hrvatskoj. Radio je na programu i bio jedan od prvih predavača koje je za voditelje laboratorija organizirala Hrvatska akreditacijska agencija u suradnji s Centrom za transfer tehnologije. Autor je nekoliko stručno-znanstvenih radova iz područja upravljanja kvalitetom i akreditacijskoga sustava. Dugogodišnji je vodeći ocjenitelj tvrtke Lloyd’s Register EMEA za sustave upravljanja kvalitetom i okolišem i Hrvatske akreditacijske agencije za sustave upravljanja u laboratorijima.

 

Informacije za prijavu

Prijave i pristojbe:

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave:

S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Rok je za prijavu 20. ožujka 2017. Zbog zanimljivosti tema te omogućivanja što bolje rasprave i kvalitete seminara broj je polaznika ograničen.

Odjava:

Ako odjavu zaprimimo 24 sata prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti.
U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave, naplaćujemo punu pristojbu.

Dodatne obavijesti

Dodatne obavijesti potražite na www.hmd.hr ili nam se obratite:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu jasenka.korica@hmd.hr

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Ustroj i procesi organizacije – ključni čimbenici uspješnoga poslovanja

 

Verifikacija

ožu.
22
Sri
2017
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025
ožu. 22 – ožu. 24 cjelodnevni
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025 @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 22. – 24. ožujka 2017.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavači:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.
dr. sc. Berislav Iharoš, dipl. ing.


O seminaru


Uvod

Na ovome se trodnevnom seminaru potanko razmatraju zahtjevi ove norme koji su ujedno i kriteriji za dobivanje akreditacije. Polaznike se osposobljava za primjenu postavljenih zahtjeva i to pojašnjenjem smisla pojedinih zahtjeva (tj. objašnjenjem razloga zašto je uopće stručna zajednica postavila taj zahtjev), prikazom mogućih rješenja i primjera iz stvarnoga života, sudjelovanjem u skupnom radu i omogućivanjem neposredne komunikacije s predavačima i ostalim polaznicima. Potiče ih se da prilagode “normu sebi, a ne sebe normi”. Usmjerava ih se da izgrade sustav koji je optimalan za način i vrstu poslovanja njihove organizacije te za njezinu veličinu. Seminar je posuvremenjen s novoobjavljenim zahtjevima i tumačenjima Hrvatske akreditacijske agencije te uputama međunarodnih organizacija (ILAC, EA, IUPAC i dr.).

Ciljevi seminara

Nakon završetka ovoga seminara polaznici će:

 • razumjeti značenje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025
 • moći odrediti koje zahtjeve smiju izostaviti u svojemu sustavu upravljanja
 • dobiti praktične upute kako izgraditi sustav upravljanja uzimajući u obzir vlastite potrebe
 • znati koje je dodatne zahtjeve za akreditaciju laboratorija propisala Hrvatska akreditacijska agencija
 • dobiti informacije o korisnim međunarodnim dokumentima (ILAC, EA, IUPAC, Eurolab itd.)
 • naučiti kako pravilno pisati rezultate umjeravanja/ispitivanja.

Kome je seminar namijenjen

Svima kojima je zadaća primijeniti zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 u svojemu poslovanju:

 • osobama koje je uprava imenovala za brigu o sustavu upravljanja u laboratoriju (voditelji za kvalitetu)
 • tehničkim voditeljima
 • ocjeniteljima laboratorija
 • odgovornima za pripremu laboratorija za akreditaciju
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Program

1. dan 9.00 – 17.00 Uvod
– Ciljevi i program seminara
O akreditaciji
– što je akreditacija i najčešće s njom povezane zablude
– priprema za akreditaciju
– iskustva akreditiranoga laboratorija
Zahtjevi za organizaciju
2. dan 9.00 – 17.00 Zahtjevi za upravljanje i kako ih dokumentirati
3. dan 9.00 – 17.00 Tehnička osposobljenost (osoblje, okoliš, metode, mjerna nesigurnost, oprema, sljedivost i dr.)

O predavačima

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

Dr. sc. Berislav Iharoš, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored formalnog školovanja, dr. Iharoš je završio  mnoge tečajeve: TÜV Akademie izobrazba za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001); AMOS (Akkreditierung und Zertifizierung für Mittel- und Osteuropäische Staaten) tečaj u trajanju od šest tjedana nakon kojeg je stekao tzv. „Tutorenpass“, potvrdu osposobljenosti za predavača na području akreditacije i certifikacije; kao i mnoge druge kraće edukacije u području  sustava kvalitete, za auditora za certifikaciju sustava kvalitete te za ocjenitelja u akreditaciji laboratorija, inspekcijskih tijela i tijela za certifikaciju sustava kvalitete. Ocjenitelj je Hrvatske akreditacijske agencije, vodeći auditor pri certifikaciji sustava kvalitete, vanjski suradnik Hrvatske gospodarske komore za ocjenjivanje Hrvatska kvaliteta – Izvorno hrvatsko te predavač na seminarima Hrvatskoga mjeriteljskog društva o akreditaciji laboratorija te inspekcijskih tijela.

Prijave i pristojbe:
Cijena seminara iznosi 3 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.
Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručkove, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave:

S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice(pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).


Odjava seminara:

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka, zaračunavamo 25% administrativnih troškova.
U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave, naplaćujemo punu pristojbu.

Dodatne obavijesti:
Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

Smještaj / rezervacija hotela:

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15,
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025

 

Verifikacija

Zaokružite točan ili najpotpuniji odgovor.

1. Akreditacija je:
a) prijenos ovlasti
b) postupak kojim mjerodavno tijelo formalno priznaje da je ustanova ili osoba sposobna za obavljanje određenih zadataka
c) pismeno jamstvo “treće strane” da nečiji sustav kakvoće zadovoljava sve zahtjeve norme ISO 9000

2. Norma HRN EN ISO/IEC 17025:
a) usklađena je s načelima norme ISO 9001:2008 te zadovoljava njegovim odnosnim zahtjevima
b) nije usklađena je s načelima norme ISO 9001:2008 te ne zadovoljava njegovim odnosnim zahtjevima

3. Laboratorij mora uspostaviti, provoditi i održavati sustav upravljanja:
a) prikladan području svojih djelatnosti u sukladnosti s normom HRN EN ISO/IEC 17025
b) prema zahtjevu zakonodavca
c) prema zahtjevu svojih naručitelja

4. Sustav upravljanja u laboratoriju obuhvaća:
a) planiranje, nadzor, osiguravanje i poboljšavanje djelatnosti laboratorija
b) ono što odredi naručitelj
c) ono što je odredio zakonodavac

5.U sustavu upravljanja akreditiranoga laboratorija upravljanje dokumentima obuhvaća:
a) sve dokumente koji nastaju u laboratoriju ili su iz vanjskih izvora, a zahtijevaju se u pripremi, provođenju i nadzoru djelatnosti laboratorija
b) samo dokumente naručitelja
c) samo zakonsku regulativu

6. Upravljanje dokumentima obuhvaća:
a) spremanje na sigurno mjesto
b) zaštitu od požara
c) određivanje odgovorne osobe za: izradu, kontrolu, odobravanje, raspodjelu, izmjenu, povlačenje, čuvanje i arhiviranje

7. Ocjena naručiteljevog zahtjeva obuhvaća:
a) Ocjenu može li laboratorij izvršiti uslugu uz najmanje troškove
b) Ocjenu može li naručitelj platiti uslugu u dogovorenome terminu
c) Ocjenu jesu li naručiteljevi zahtjevi jasno definirani i dokumentirani, odabrane metode prikladne za tu svrhu te laboratorij ima potrebne resurse kako bi zadovoljio svim postavljenim zahtjevima

8. Laboratorij mora ocjenjivati:
a) sve svoje dobavljače
b) dobavljače onih roba i usluga koji utječu na rezultat ispitivanja/umjeravanja
c) dobavljače koji nisu zadovoljili kriterije odabira

9. Akreditirani laboratorij u odnosu na naručitelja:
a) mora mu bezuvjetno omogućiti prisustvovanje ispitivanju/umjeravanju
b) može mu omogućiti pristup prostorima gdje se izvode ispitivanja/umjeravanja
c) ne smije mu omogućiti pristup prostorima gdje se izvode ispitivanja/umjeravanja

10. Akreditirani će laboratorij pritužbu naručitelja:
a) predati nadležnome sudu
b) rješavati na temelju politike i postupka za rješavanje pritužbe na obostrani interes,
c) akreditirani laboratorij ne smije imati pritužbi naručitelja

11. U slučaju pojave nesukladnoga rada tijekom ispitivanja/umjeravanja laboratorij će:
a) nastaviti rad, a nesukladnost ukloniti prvom slobodnom prilikom
b) obavijestiti naručitelja i tražiti suglasnost za nastavak ispitivanja/umjeravanja
c) ocijeniti značaj, nesukladnost odmah ukloniti te donijeti odluku je li nesukladni rad prihvatljiv, po potrebi, opozvati rad te obavijestiti naručitelja

12. Popravne su radnje:
a) radnje poduzete prije utvrđivanja nesukladnosti
b) radnje poduzete nakon utvrđivanja nesukladnosti
c) rad s neispravnim/neumjerenim mjerilom

13. Preventivne su radnje:
a) otklanjanje uzroka mogućih nesukladnosti
b) svakodnevne radnje za ispravno odvijanje ispitivana/umjeravanja
c) otklanjanje uzroka nastalih nesukladnosti

14. Upravljanje zapisima obuhvaća postupke za prepoznavanje, prikupljanje, indeksiranje, pristup, popunjavanje, pohranjivanje, održavanje i uklanjanje:
a) zapisa o kvaliteti i tehničkih zapisa
b) samo tehničkih zapisa
c) samo zapisa koje zahtijeva naručitelj

15. Akreditirani laboratorij provodi unutrašnje neovisne ocjene:
a) svakodnevno
b) prema utvrđenom Planu
c) samo prije dolaska ocjenitelja HAA

16. Unutrašnje neovisne ocjene (interni audit) u laboratoriju provodi:
a) samo voditelj laboratorija
b) samo vanjski suradnik
c) osposobljeni djelatnik s odgovarajućom izobrazbom koji nije odgovoran za posao koji se ocjenjuje

17. Akreditirani laboratorij provodi upravine ocjene:
a) kada zatraži voditelj laboratorija
b) neposredno prije dolaska ocjenitelja HAA
c) najmanje jednom godišnje prema unaprijed utvrđenome planu provedbe

18. Laboratorij :
a) ne smije u svojemu radu koristiti vježbenike
b) smije u svojemu radu koristiti vježbenike, ali mora primjereno nadzirati njihov rad
c) smije u svojemu radu koristiti vježbenike, ali samo u području za koji nije akreditiran

19. Uprava mora ovlastiti osoblje :
a) koje provodi posebna uzorkovanja, provodi ispitivanja/umjeravanja, izdaje ispitne izvještaje ili umjernice, daje mišljenja i tumačenja, radi s posebnim vrstama opreme
b) s kojim nema sklopljen ugovor o radu
c) koje nema dovoljnu školsku spremu i iskustvo koji se traže opisom posla

20. Laboratorij
a) ne smije provoditi ispitivanja/umjeravanja na terenu jer ne može regulirati okolišne uvjete
b) mora regulirati sve okolišne uvjete koji mogu utjecati na rezultat
c) mora zaustaviti provedbu ispitivanja/umjeravanja kada okolišni uvjeti narušavaju rezultate

21. Ulazak u prostorije laboratorija koja utječu na kakvoću ispitivanja i/ili umjeravanja
a) je zabranjen tijekom ispitivanja/umjeravanja
b) laboratorij mora urediti sukladno svojim posebnim uvjetima
c) dozvoljen je naručitelju ispitivanja/umjeravanja u bilo kojem trenutku

22. Laboratorij:
a) mora primjenjivati isključivo normirane metode
b) mora primijeniti metodu koju je predložio naručitelj
c) smije upotrijebiti nenormiranu metodu uz suglasnost naručitelja te dokaz da je metoda validirana

23. Iskazivanje mjerne nesigurnosti rezultata u ispitnom je izvještaju:
a) obavezno uz svaki rezultat u akreditiranome području
b) obavezno samo u slučajevima kada je to bitno za primjenu ispitnih rezultata, kada to traži naručitelj i kada ona utječe na zadovoljavanje koje granične vrijednosti
c) nije propisano

24. Laboratorij mora osigurati da su računalni programi (softver) koje koristi za prikupljanje, obradbu, bilježenje, izvješćivanje, pohranjivanje i pronalaženje podataka o ispitivanju i umjeravanju validirani:
a) Laboratorij ne smije sam validirati računalne programe koje upotrebljava. Validaciju provode isključivo vanjske tvrtke.
b) Upisivanje formule u Excel tablicu smatra se modifikacijom komercijalnog programa (Excel) i potrebna je validacija.

25. Laboratorij
a) mora imati na raspolaganju svu potrebnu opremu u opsegu akreditacije
b) može dobiti akreditaciju ako nema na raspolaganju svu potrebnu opremu u opsegu ovlaštenja, pod uvjetom da mu ispitivanja/umjeravanja koja on ne može napraviti radi drugi akreditirani laboratorij
c) može se akreditirati ako mu nedostaje manje važna oprema

26. Samo je jedna tvrdnja točna:
a) Laboratoriji, čija mjerna oprema značajno doprinosi mjernoj nesigurnosti, dokazuju mjeriteljsku sljedivost svojih rezultata provedbom umjeravanja svoje mjerne opreme u akreditiranim laboratorijima prikladnih mjernih sposobnosti u skladu u unaprijed utvrđenom programu umjeravanja.
b) Oprema akreditiranih laboratorija mora biti ovjerena kod Državnog zavoda za mjeriteljstvo.
c) Ispitni laboratoriji dokazuju mjeriteljsku sljedivost svojih rezultata provedbom validacije svojih metoda.

27. Kada u laboratorij dođe uzorak/ili mjerilo na umjeravanje koje nije prikladno za dogovoreno ispitivanje/umjeravanje, ili ne odgovara danom opisu:
a) Laboratorij mora provesti disciplinski postupak protiv osobe koja je taj uzorak/mjerilo zaprimila
b) Laboratorij provodi ispitivanje/umjeravanje te uz rezultat obavještava naručitelja u kakvom je stanju zaprimljen uzorak
c) Laboratorij se savjetuje s naručiteljem o daljnjem postupanju i taj razgovor zabilježi.

28. Mjere osiguranja kavalitete rezultata
a) traže se samo za znanstvene laboratorije
b) određuje ih ispitivač/mjeritelj na licu mjesta ovisno o metodi
c) moraju se planirati, a njihova prikladnost mora se ocijeniti

29. Kada laboratorij iskazuje rezultate koje je dobio od podugovaratelja
a) on to nigdje ne navodi i prikazuje ih kao svoje jer ionako on jamči za njih
b) u ispitnome izvještaju jasno naznačuje koje je rezultate dobio od podugovaratelja
c) dozvoljena su oba prikazana načina.

30. Ispitni izvještaj/umjernicu može potpisati:
a) bilo tko iz laboratorija
b) direktor tvrtke čiji je laboratorij dio
c) ovlaštena osoba

ožu.
28
Uto
2017
Siguran rad u laboratoriju
ožu. 28 cjelodnevni

Termin: 28. ožujka 2017.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavači:

dr. sc. Dražen Marijan

Robert Vuk, dipl. ing.

O seminaru

UVOD

Svakodnevnim radom u laboratoriju izlažemo se različitim izvorima opasnosti. One su prisutne neovisno o tome kojim se metodama koristimo ili u kojoj vrsti laboratorija radimo. Izvori opasnosti prouzročuju nezgode koje mogu dovesti do ozljeda s lakšim ili težim posljedicama, profesionalnih bolesti i materijalnih gubitaka. Većina nezgoda nastaje zbog nečije pogreške, tj. kada netko ne zna sigurno raditi, ne može sigurno raditi ili ne želi sigurno raditi. Upravo zato svima nam je dužnost naučiti raditi na siguran način. Usvajanjem pravila sigurnoga rada znat ćemo na vrijeme prepoznati opasnosti, ukloniti ih ili ih svesti na prihvatljivu razinu.

Na seminaru ćemo prikazati pravila zaštite na radu s primjerima njihove primjene u laboratorijskoj praksi. Pokazat ćemo siguran rad tijekom cijeloga životnog ciklusa uzorka u laboratoriju i to od nabave, zaprimanja, skladištenja, analize ili sinteze pa do njegova upućivanja na konačno zbrinjavanje.

CILJEVI SU SEMINARA:

Ovladati osnovnim pojmovima u zaštiti na radu (ZNR):

 • provedba zaštite na radu
 • zakonska i podzakonska regulativa
 • pravila zaštite na radu
 • vrste opasnosti i
 • načela ZNR-a.

Prikazati primjenu pravila zaštite na radu u svakodnevnoj laboratorijskoj praksi:

 • opskrbljenost radne opreme zaštitnim napravama
 • zaštita od udara električne struje
 • zaštita od statičkoga elektriciteta
 • sprečavanje nastanka požara i eksplozije
 • osiguranje potrebne radne površine, putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju
 • osposobljavanje i
 • poslovi s posebnim uvjetima rada

Objasniti i prikazati postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju:

 • razvrstavanje i obilježavanje opasnih kemikalija
 • štetni učinci na zdravlje
 • strategija zaštite od opasnih kemikalija
 • ispitivanje uvjeta u radnome okolišu
 • primjeri sigurnoga postupanja s opasnim kemikalijama uključujući njihovu

– nabavu

– skladištenje

– uzorkovanje

– analizu/sintezu

– proglašenje otpadom.

Primijeniti osobna zaštitna sredstva u laboratoriju:

 • kada i kako se njima ispravno koristiti
 • primjeri dobroga i lošega odabira osobnoga zaštitnog sredstva

Prikazati ergonomska načela rada u laboratoriju:

 • opasnosti pri kretanja prostorijama
 • siguran rad na računalu
 • ručno rukovanje teretima i
 • siguran rad sa staklenom opremom

Opisati postupanje u kriznim stanjima, evakuaciju i spašavanje iz laboratorija:

 • primjer plana za krizna stanja, evakuaciju i spašavanje
 • primjer vježbe i spašavanja te
 • prva pomoć ozlijeđenima.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN;

 • zaposlenicima i rukovoditeljima laboratorija
 • nastavnicima u sustavu obrazovanja
 • zaposlenicima odgovornim za nadzor nad radom laboratorijske opreme
 • zaposlenicima koji održavaju laboratorijske prostore ispravnima
 • ocjeniteljima i auditorima te
 • svim ostalim koje zanima ova tema.

 

PROGRAM

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA
9.00 – 10.30  

Osnovni pojmovi u zaštiti na radu

Primjena pravila zaštite na radu u svakodnevnoj laboratorijskoj praksi

10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju
12.30 – 13.30 Ručak
13.30 – 15.00 Postupanje s opasnim kemikalijama na siguran način u laboratoriju (nastavak)

Korištenje osobnim zaštitnim sredstvima

Prikaz ergonomskih načela rada u laboratoriju

15.00 – 15.30 Stanka
15.30 – 17.00 Krizna stanja, evakuacija i spašavanje iz laboratorija

Raspravljaonica

 

O PREDAVAČIMA

Dražen Marijan diplomirao je na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije, a magistrirao i doktorirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. Izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika. Zaposlen je u Plivi Hrvatska d.o.o. na radnome mjestu eksperta za zaštitu na radu i zaštitu okoliša. Odgovoran je za unapređenje sustava upravljanja zaštitom na radu i zaštitom okoliša te za nadzor i stručnu pomoć pri njihovoj primjeni u procesima Plivina istraživanja i razvoja generičkih proizvoda te kvalitete Zagreb.

 

Robert Vuk diplomirao je na Visokoj školi za sigurnost. Zaposlen je u Plivi Hrvatska d.o.o. Dugogodišnje iskustvo stekao je u različitim odjelima i na različitim radnim mjestima u kemijskoj i farmaceutskoj proizvodnji na poslovima provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara. Trenutačno radi na radnome mjestu eksperta za zaštitu na radu, u stručnoj službi Zaštita na radu i zaštita okoliša, zadužen je za stručnu pomoć u provedbi i unapređenju zaštite na radu, za unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te praćenje i analizu uzroka sigurnosnih nezgoda.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Broj je polaznika ograničen.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Siguran rad u laboratoriju

 

Verifikacija

tra.
11
Uto
2017
Iskustva akreditiranoga laboratorija u mikrobiologiji hrane @ Zagreb
tra. 11 cjelodnevni

Termin: 11. 4. 2017.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

Predavači:

Dr. sc. Ivančica Kovaček, dr. med. , spec. med. mikrob. s parasit.

Sonja Žinić, dipl. sanit. ing.

Zdenko Mlinar, dipl. sanit. ing.


Uvod

Mikrobiološki laboratoriji odlikuju se specifičnim zahtjevima jer analiziraju živa bića koja se hrane, rastu i razmnožavaju i/ili ugibaju ovisno o mediju u kojemu se nalaze. Također, za većinu metoda nije propisan postupak validacije, pa se laboratoriji služe postupcima koje su propisale druge struke. Na ovome seminaru iznijet će se iskustva u akreditaciji laboratorija koji se bavi mikrobiološkom analizom hrane. Polaznike se upoznaje s izazovima koje je laboratorij imao tijekom 13-godišnjega iskustva u akreditaciji. Prikazat će se rješenja iz prakse i omogućiti neposredna komunikacija polaznika i predavača.

 

Ciljevi

Nakon seminara polaznici će:

 • steći informacije kako se snaći u uvjetima kad svi postupci nisu propisani
 • moći organizirati sustav upravljanja prema svojim specifičnim zahtjevima
 • moći odrediti koje zahtjeve norme moraju poštivati u svojem sustavu upravljanja
 • moći odlučiti koje metode akreditirati
 • znati kako pojednostavniti opsežnu dokumentaciju.

 

Ciljna skupina polaznika

Tehnički voditelji laboratorija i osobe odgovorne za sustav upravljanja kvalitetom u laboratoriju

Osoblje laboratorija koje rutinski provodi ispitivanja i izvještava o svakodnevnim kontrolama

 

O predavačima:

Dr. sc. Ivančica Kovaček, dr. med., specijalistica medicinske mikrobiologije s parazitologijom, voditeljica je Odjela za mikrobiološke analize hrane i predmeta opće uporabe Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, koji je akreditiran od 2003. godine. Doktorirala je na Prehrambeno-biotehničkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području biotehničkih znanosti, grana nutricionizam. Od 2008. godine predsjednica je Sekcije za mikrobiologiju hrane Hrvatskoga mikrobiološkog društva. Članica je znanstvenoga Odbora za biološke opasnosti Hrvatske agencije za hranu.

Sonja Žinić, dip. sanit. ing., voditeljica je Laboratorija za mikrobiološke analize predmeta opće uporabe i predstavnica za kvalitetu na Odjelu za mikrobiološke analize hrane i predmeta opće uporabe Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“. Sudjeluje u uvođenu akreditacije, validaciji i verifikaciji novih metoda i to posebno onih za izolaciju ili brojenje mikroorganizama iz kozmetičkih proizvoda. Sudjeluje u radu tehničkih odbora pri HZN-u i to kao predsjednica TO 568 – Analiza hrane – horizontalne metode te kao članica TO – 217 – Kozmetika i TO – 539 – Kemijski dezinficijensi i antiseptici.

Zdenko Mlinar, dipl. sanit. ing., zamjenik je voditelja Laboratorija za mikrobiološke analize hrane i zamjenik predstavnice za kvalitetu Odjela za mikrobiološke analize hrane i predmeta opće uporabe Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Sudjeluje u razvoju i poboljšanju sustava kvalitete primjenom vođenja elektroničke dokumentacije. Vodio je akreditaciju uzorkovanja hrane u svrhu mikrobioloških ispitivanja. Sudjeluje u razvoju molekularnih metoda za dokazivanje patogenih mikroorganizama, detekciju i kvantifikaciju alergena te dokazivanje prisutnosti mesa različitih životinjskih vrsta. Od 2009. godine radi na izvještavanju rezultata monitoringa mikrobioloških pokazatelja u službenim uzorcima za HAH, odnosno EFSA-u.

 

8.30 – 9.00

REGISTRACIJA

9.00 – 10.30 Ivančica Kovaček: Uvod. Cilj i program seminara – Kako započeti akreditaciju. Organizacija akreditiranoga laboratorija
10.30 – 11.00 Stanka
11.00 – 12.30 Sonja Žinić: Iskustva u validaciji metoda; Učestalost provedbe međulaboratorijskih usporedbi
12.30 – 13.30 Ručak
13.30 – 15.00 Ivančica Kovaček: Kontrola hranjivih podloga
15.00 – 15.30 Stanka
15.30 – 17.00 Zdenko Mlinar: Osiguranje kvalitete rada laboratorija implementacijom mreže elektroničkih zapisa

Zaključak


Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Iskustva akreditiranoga laboratorija u mikrobiologiji hrane

 

Verifikacija