lis.
4
Sri
2017
Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima
lis. 4 @ 9:00 – lis. 6 @ 12:30
Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

[vc_row][vc_column][vc_tabs interval=”0″ style=”tab-style-one”][vc_tab title=”O seminaru” tab_id=”1440315225-2-155d13-7039c221-14eb4166-48d2″][vc_column_text] Termin: 4. – 6.listopada 2017.

Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

 

Predavači:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.
dr. sc. Berislav Iharoš, dipl. ing.
Mario Sušilović, prof. psihologije

O seminaru

Uvod

Laboratoriji kao i inspekcijska tijela moraju provoditi unutrašnje neovisne ocjene kako bi njihova uprava dobila povratnu obavijest o tome zadovoljava li postojeći sustav sve postavljene kriterije (npr. zahtjeve norma HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN ISO/IEC 17020), primjenjuje li se dosljedno, je li učinkovit i djelotvoran i kakva je kvaliteta usluga koje laboratoriji nude. Da bi ta povratna obavijest bila realna, ocjenitelji moraju biti dovoljno stručni i za to osposobljeni. Sudjelovanjem na ovome seminaru polaznici će osvijestiti zahtjeve norma HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17020, razviti praktične vještine ocjenjivanja, poboljšati sposobnost komunikacije te naučiti kako planirati, provoditi, dokumentirati i ocijeniti unutrašnje neovisne ocjene.

Ciljna skupina polaznika

Ovaj je seminar namijenjen:

 • osobama koje žele postati interni ocjenitelji u laboratorijima ili inspekcijskim tijelima
 • voditeljima za kvalitetu u laboratorijima ili inspekcijskim tijelima
 • upravi laboratorija ili inspekcijskih tijela
 • internim ocjeniteljima sustava ISO 9000 koji žele proširiti svoja znanja na području laboratorijske prakse
 • internim ocjeniteljima organizacija koje žele ocjenjivati laboratorije svojih dobavljača
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Preduvjet sudjelovanja

Poznavanje zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN ISO/IEC 17020.

Molimo polaznike da ponesu normu HRN EN ISO/IEC 17025 ili HRN EN ISO/IEC 17020.

Program

1. dan9.00 – 17.00Norme HRN EN ISO / IEC 17025 i HRN EN ISO / IEC 17020 – ponavljanje njihovih zahtjeva
Vježbanje ocjenjivanja, izrade upitnika, prepoznavanja nesukladnosti
Vježbanje dokumentiranja nesukladnosti
2. dan9.00 – 17.00Organizacija unutrašnjih neovisnih ocjena (planiranje, priprema, provedba, izvješćivanje i popravne radnje)
Dokumentacija o ocjenjivanju
Upravine ocjene
Psihološki aspekti pri ocjenjivanju
3. dan9.00 – 12.00Provedba neovisne ocjene
Završni razgovor

 

O predavačima

Mario Sušilović, prof. psihologije, radi u Učeničkom domu A.G. Matoš i Udruzi za realitetnu terapiju RH (od rujna 2004. član je učiteljskog tima Instituta dr. Williama Glassera), gdje poučava Kvalitetnu školu, Realitetnu terapiju i Suradničko vođenje. Šest godina radio je u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje na poslovima upravljanja ljudskim potencijalima (profesionalna selekcija, profesionalno savjetovanje, profesionalno usmjeravanje). Redovito surađuje s Hrvatskim mjeriteljskim društvom, Visokom novinarskom školom i Plavim telefonom.

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

Dr. sc. Berislav Iharoš, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored formalnog školovanja, dr. Iharoš je završio  mnoge tečajeve: TÜV Akademie izobrazba za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001); AMOS (Akkreditierung und Zertifizierung für Mittel- und Osteuropäische Staaten) tečaj u trajanju od šest tjedana nakon kojeg je stekao tzv. „Tutorenpass“, potvrdu osposobljenosti za predavača na području akreditacije i certifikacije; kao i mnoge druge kraće edukacije u području  sustava kvalitete, za auditora za certifikaciju sustava kvalitete te za ocjenitelja u akreditaciji laboratorija, inspekcijskih tijela i tijela za certifikaciju sustava kvalitete. Ocjenitelj je Hrvatske akreditacijske agencije, vodeći auditor pri certifikaciji sustava kvalitete, vanjski suradnik Hrvatske gospodarske komore za ocjenjivanje Hrvatska kvaliteta – Izvorno hrvatsko te predavač na seminarima Hrvatskoga mjeriteljskog društva o akreditaciji laboratorija te inspekcijskih tijela.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Informacije za prijavu” tab_id=”1440315762395-3-25d13-7039c221-14eb4166-48d2″][vc_column_text]Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 3 080,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak u srijedu i četvrtak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – popust za članove Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Prijava na seminar” tab_id=”1440315509712-1-05d13-7039c221-14eb4166-48d2″][vc_column_text]

Prijava za seminar - Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima

 

Verifikacija

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]

lis.
11
Sri
2017
Mjerna nesigurnost za praktičare
lis. 11 – lis. 13 cjelodnevni
Mjerna nesigurnost za praktičare @ Zagreb | Hrvatska

[vc_row][vc_column][vc_tabs interval=”0″ style=”tab-style-one”][vc_tab title=”O seminaru” tab_id=”1440315225-2-155d13-70399c2e-4d67cf61-22cb”][vc_column_text]Termin: 11. – 13. listopada 2017.
Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb

 

Predavači:
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.

prof. dr. Sandra Babić

Uvod

Poznavanje mjerne nesigurnosti važno je za svakoga tko odlučuje na temelju mjernih rezultata jer se u protivnom može sumnjati u ispravnost tih odluka. Međunarodno i multidisciplinarno usklađen postupak procjenjivanja mjerne nesigurnosti opisan je u normi ISO Upute za iskazivanje mjerne nesigurnosti (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement – GUM). Ovaj je trodnevni seminar osmišljen da se polaznici upoznaju s tim postupkom te za to potrebnim statističkim alatima. Polaznici će tijekom seminara samostalno rješavati vježbe u Excelu te se preporučuje ponijeti prijenosno računalo.

 

Ciljevi seminara

Na predavanjima će s pomoću primjera i samostalnim rješavanjem vježba polaznici:

 • naučiti značenje nekih bitnih mjeriteljskih pojmova, kao npr.:
  • mjerna veličina
  • preciznost i istinitost mjernih rezultata
  • ciljna mjerna nesigurnost
  • sustavna i slučajna pogreška
 • upoznati temeljna načela međunarodno usklađenoga pristupa procjenjivanju nesigurnosti opisanoga u GUM-u
 • znati primijeniti vrstu A procjenjivanja standardnih nesigurnosti temeljem podataka dobivenih:
  • nizom mjerenja na konkretnome uzorku
  • s kontrolnih karata
  • validacijom
  • s pravca dobivenoga regresijom
 • znati odabrati primjerenu a priori vjerojatnosnu razdiobu pri procjenjivanju standardnih nesigurnosti vrste B temeljem raspona vrijednosti neke veličine
 • znati izračunati sastavljenu nesigurnost s pomoću koeficijenata osjetljivosti dobivenih linearizacijom mjerne jednadžbe
 • znati izračunati sastavljenu nesigurnost primjenom pojednostavnjenih formula
 • znati značenje stupnjeva slobode pojedinih standardnih nesigurnosti
 • znati izračunati efektivni stupanj slobode primjenom Welch-Satterth­waitove jednadžbe
 • znati izračunati proširenu nesigurnost
 • znati iskazati mjerni rezultat s mjernom nesigurnošću uz primjereno zaokruživanje.

 

Ciljna skupina polaznika:

Ovaj je seminar namijenjen:

 • osobama koje su odgovorne za metode ispitivanja ili umjeravanja
 • laboratorijskomu osoblju koje je zaduženo za procjenjivanje mjerne nesigurnosti rezultata
 • internim i eksternim ocjeniteljima laboratorija
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

Polaznike seminara molimo da ponesu prijenosno računalo.

O predavaču

Mr. sc. Višnja Gašljević, diplomirala je i magistrirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku šestotjednog školovanja AMOS stekla je tzv. „Tutorenpass“, potvrdu o osposobljenosti za predavača u području akreditacije i certifikacije. Naknadno se školovala za ocjeniteljicu umjernih laboratorija kod DKD-a (Deutscher Kalibrierdienst), te auditora za ISO 9001 kod DGQ-a (Deutsche Gesellschaft fűr Qualität). Pohađala je seminare  PTB-a  (Physikalish-Technische Bundesanstalt) u Njemačkoj, IRMM-a (Institute for Reference Materials and Measurements) u Belgiji,  NIST-a (National Institute of Standards and Technology) u SAD-u. Licencirani je trener u području mjeriteljstva u kemiji u okviru Programa cjeloživotnoga učenja Europske komisije TrainMiC. Već dvadesetak godina uspješno organizira, kreira, te predaje na seminarima s temama koje se odnose na mjeriteljstvo, rad laboratorija i inspekcijskih tijela. Aktivno sudjeluje u radu nekoliko tehničkih odbora u RH i Europi.

Dr. sc. Sandra Babić profesorica je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, doktorirala je na matičnom Fakultetu u području prirodnih znanosti, analitička kemija. Održava predavanja na kolegijima iz područja analitičke kemije te upravljanja kvalitetom u analitičkom laboratoriju. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova iz područja osiguranja kvalitete u analitičkom laboratoriju.

Program

1. dan9.00 – 17.00Uvodno predavanje (zašto je važno iskazivati mjernu nesigurnost)
Definicije
Temeljna načela GUM-a (procjene vrsta A i B)
2. dan9.00 – 17.00Koraci u procjeni nesigurnosti prema Uputama za iskazivanje mjerne nesigurnosti (GUM)
Izrada matematičkoga modela
Određivanje sastavljene nesigurnosti
Određivanje proširene nesigurnosti
Vježbe i primjeri
3. dan9.00 – 17.00Statistika
Međunarodni dogovori
Vježbe i primjeri
Zaključak

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Informacije za prijavu” tab_id=”1440315762395-3-25d13-70399c2e-4d67cf61-22cb”][vc_column_text]Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 3 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručkove za sva tri dana seminara, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Prijava na seminar” tab_id=”1440315509712-1-05d13-70399c2e-4d67cf61-22cb”][vc_column_text]

Prijava za seminar - Mjerna nesigurnost za praktičare

 

Verifikacija

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Provjerite svoje znanje” tab_id=”1443037241072-3-2″]

 • Definicije

  Koja je tvrdnja po Vašemu mišljenju istinita/ispravna. Znate li obrazložiti Vaš stav?

  1. Mjerna veličina je sadržaj olova u bezolovnom benzinu.
  2. Točnost rezultata je 99 %.
  3. Slučajne su pogreške nepredvidljive u svome smjeru.
  4. Ponavljanjem mjerenja smanjujemo slučajnu pogrešku.
  5. Sustavna pogreška ima smjer – pozitivna je ili negativna.
  6. Ponavljanjem mjerenja smanjujemo sustavnu pogrešku.
  7. Poznatu sustavnu pogrešku možemo smanjiti korekcijom rezultata.
  8. Korekcija je suprotnog smjera od sustavne pogreške.
  9. Mjerenje je točno ako su male slučajne pogreške.
  10. Mjerenje je točno ako su male i sustavne i slučajne pogreške.
  11. Mjerenje je istinito ako su male slučajne pogreške.
  12. Mjerenje je istinito ako su male sustavne pogreške.
  13. Mjerenje je precizno ako su male slučajne pogreške.
  14. Mjerenje je precizno ako su male sustavne pogreške.
  15. Istinitost rezultata obrnuto je proporcionalna prepoznatoj sustavnoj pogrešci.

  Postupak procjenjivanja

  Koja je tvrdnja po Vašemu mišljenju istinita/ispravna. Znate li obrazložiti Vaš stav?

  1. Kada izravno ne mjerimo mjernu veličinu, funkcijsku vezu mjerne veličine i ulaznih veličina opisujemo s mjernim modelom.
  2. Dva su načina procjenjivanja nesigurnosti – procjenjivanje primjenom statistike (vrsta A) te procjenjivanje temeljem stručne prosudbe i a priori vjerojatnosnih razdiobama (vrsta B).
  3. Procjene vrste A točnije su od onih vrste B.
  4. Kada imamo zadan raspon ± a unutar koje se može nalaziti vrijednost neke veličina i nikakvih drugih informacija o tome, primijenit ćemo pravokutnu (jednoliku) vjerojatnosnu razdiobu. Standardna nesigurnost bit će  a / (3)1/2
  5. Kada imamo zadan raspon ± a unutar koje se može nalaziti vrijednost neke veličine te podatak da je taj interval proširena nesigurnost uz p = 95 %, k = 2 primijenit ćemo Gaussovu (normalnu) vjerojatnosnu razdiobu. Standardna nesigurnost bit će a / 2 .
  6. Kada imamo zadan raspon ± a unutar koje se može nalaziti vrijednost neke veličine te podatak da je taj interval proširena nesigurnost uz p = 95 %, k = 2,6 primijenit ćemo trokutastu  vjerojatnosnu razdiobu. Standardna nesigurnost bit će  a / (6)1/2.
  7. Sastavljena standardna nesigurnost je standardna nesigurnost rezultata mjerenja dobivena iz standardnih nesigurnosti svih ulaznih veličina. Standardne nesigurnosti udružuju se preko sume kvadrata uvažavajući koeficijente osjetljivosti.
  8. Koeficijent osjetljivosti je faktor koji nam govori kako se mijenja izlazna veličina (npr. naš rezultat) kada se mijenja ulazna veličina.
  9. Proširena nesigurnost dobiva se kao umnožak sastavljene standardne nesigurnosti i obuhvatnog faktora k.
  10. Rezultat se uobičajeno iskazuje s proširenom nesigurnosti.
  11. Konačni podatak o procijenjenoj nesigurnosti iskazuje se sa što više znamenaka radi točnosti.
  12. m = (19,9995 +/- 0,000275) kg

  Statistika

  Koja je tvrdnja ispravna i zašto?

  1. Kod mjerenja tvrdoće nekog materijala napravljeno je 5 mjerenja te izračunata aritmetička sredina. Njena je standardna nesigurnost: U = s/(5)1/2
  2. Kod umjeravanja vage napravljeno je jedno mjerenje mase m= 30 g. Ponovljivost vage s određena je kod mase  m= 100 g s pet ponavljajućih mjerenja. Standardna nesigurnost odvage m= 30 g zbog ponovljivosti vage je U = s/(5)1/2
  3. Kod umjeravanja vage napravljeno je jedno mjerenje mase m= 30 g. Ponovljivost vage s određena je kod mase  m= 100 g s pet ponavljajućih mjerenja. Standardna nesigurnost odvage m= 30 g zbog ponovljivosti vage je s.
  4. Validacijskim eksperimentom neki je kemijski laboratorij dobio relativnu standardnu devijaciju s od 0,8 %  u uvjetima ponovljivosti uz n = 10 ponavljanja. U rutinskom je radu na nekom dobivenom uzorku napravio n = 2 mjerenja. Standardna nesigurnost zbog ponovljivosti tog rezultata je: u = s/(10)1/2
  5. Validacijskim eksperimentom neki je kemijski  laboratorij dobio relativnu standardnu devijaciju s od  0,8 %  u uvjetima ponovljivosti uz n = 10 ponavljanja. U rutinskom je radu na nekom dobivenom uzorku napravio n = 2 mjerenja. Standardna nesigurnost zbog ponovljivosti tog rezultata je: u = s/(10)1/2
[/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]

lis.
12
Čet
2017
Umjeravanje, kvalifikacija i interna provjera temperaturnih komora @ Zagreb
lis. 12 cjelodnevni

[vc_row][vc_column][vc_tabs interval=”0″ style=”tab-style-one”][vc_tab title=”O seminaru” tab_id=”1440315225-2-155d13-703921b7-81fe8adc-fcf3″][vc_column_text]Termin: 12. listopada 2017.

Mjesto održavanja: METROTEKA, Zagreb, Ulica Kreše Golika 3

Suorganizator: METROTEKA d.o.o.

 

Predavači:

Siniša Prugovečki, dipl. ing. fizike

Lidija Sarta, dipl. ing. kemije

 

O seminaru

UVOD

Ovom radionicom obuhvaćeni su zamrzivači, hladnjaci, inkubatori, sušionici, sterilizatori i  osnove autoklava. Definirat će se umjeravanja kvalifikacije, validacije i mapiranja takvih komora te raspraviti razlike između akreditiranoga i neakreditiranoga,. Detaljno će se objasniti ispravna provedba interne provjere temperaturnih komora, a sudionici će tu internu provjeru izvršiti na vlastitome kućnom hladnjaku/temperaturnoj komori.

TEME SEMINARA

TEMPERATURNE KOMORE

 • Što je umjeravanje temperaturne komore prema npr. umjeravanju termometra
 • Točke i parametri umjeravanja temperaturnih komora (homogenost, stabilnost itd.)
 • Pregled očekivanih rezultata za zamrzivače, hladnjake, inkubatore, sušionike, sterilizatore…
 • Kvalifikacija, validacija i mapiranje temperaturnih komora
 • Uporaba korekcija za termometre i sonde pri internim provjerama temperaturnih komora
 • Kako provoditi interne provjere temperaturnih komora u svojem laboratoriju – praktični rad

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN;

 • akreditiranim i neakreditiranim ispitnim i umjernim laboratorijima
 • medicinskim laboratorijima
 • odjelima kontrole kvalitete
 • odjelima kvalitete u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji
 • odjelima kvalitete u svim ostalim industrijama koje se koriste temperaturnim komorama

 

O PREDAVAČIMA

Siniša Prugovečki, dipl. ing. fizike, zamjenik je voditelja mjeriteljskoga laboratorija Metroteka, akreditiranoga prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za 33 metode umjeravanja. Njegovo je osnovno područje akreditacije upravo temperatura. Diplomirao je fiziku na Sveučilištu u Zagrebu 2001. Osnivač je Metroteke, koja je 2011., nakon samo dvije godine rada, postala laboratorij s najviše ISO 17025 akreditiranih (međunarodno priznatih) metoda umjeravanja u Republici Hrvatskoj. Od 2009. do 2013. Siniša Prugovečki član je Upravnoga odbora Hrvatskoga mjeriteljskog društva te je bio član Upravnoga vijeća Hrvatskoga mjeriteljskog instituta i Upravnoga odbora Hrvatskoga društva za kvalitetu.

 

Lidija Sarta, dipl. ing. kemije, voditeljica je kvalitete i edukacija u Metroteci d.o.o., u sklopu partnerstva s Juran Globalom iz SAD-a te je certificirana (IACET) kao nositeljica Lean Six Sigma Green Belt pojasa. Radi kao predavač za Hrvatsko mjeriteljsko društvo te je bila predsjednica Nadzornog odbora Hrvatskog društva za kvalitetu. Radila je kao inspektorica za naftu i naftne derivate (IFIA certifikat), Quality Manager za ISO 17020 sustav te je pohađala menadžerske radionice u inozemstvu. Prije toga, radila je  kao glavniai tehnologinja u proizvodnoj organizaciji na kontroli materijala i proizvoda te optimizaciji proizvodnje i implementaciji novih tehnologija. Također je kao Quality Manager vodila projekte implementacije ISO 9001 i ISO 14001 sustava te bila interni auditor.

 

PROGRAM

VrijemePredavačTema
8.30 – 9.00Prijava sudionika
9.00 – 9.10Siniša PrugovečkiUvod u seminar
9.10 – 11.00Siniša PrugovečkiVrste temperaturnih komora, umjeravanje i parametri umjeravanja i osiguranja sljedivosti (prostorna homogenost, vremenska stabilnost, termičko zračenje, utjecaj punjenja uzorcima, mjerna nesigurnost)
11.00 – 11.15Stanka
11.15 – 12.30Lidija SartaKvalifikacija i validacija temperaturnih komora (1.dio)
12.30 – 13.30Stanka za ručak
13.30 – 14.30Lidija SartaKvalifikacija i validacija temperaturnih komora (2.dio)
14.30 – 14.45Stanka
14.45 – 16.00Siniša PrugovečkiInterne provjere temperaturnih komora

 

 

.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Informacije za prijavu” tab_id=”1440315762395-3-25d13-703921b7-81fe8adc-fcf3″][vc_column_text]Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena bez popusta iznosi 1490,00 kn + PDV

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 • „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju popust od 10 %.
 • „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da biste ostvarili taj popust, potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za najmanje TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 • „Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Zadnji je dan za prijavu 10. listopada 2017.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Prijava na seminar” tab_id=”1440315509712-1-05d13-703921b7-81fe8adc-fcf3″][vc_column_text]

Prijava za seminar - Umjeravanje, kvalifikacija i interna provjera temperaturnih komora

 

Verifikacija

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]

stu.
9
Čet
2017
Klipne pipete – pravilno rukovanje i provjera rezultata @ Zagreb
stu. 9 cjelodnevni

[vc_row][vc_column][vc_tabs interval=”0″ style=”tab-style-one”][vc_tab title=”O seminaru” tab_id=”1440315225-2-155d13-703921b7-81fe8adc-fcf3″][vc_column_text]Termin: 9. 11. 2017.

Mjesto održavanja: METROTEKA, Zagreb, Ulica Kreše Golika 3

Suorganizator: METROTEKA d.o.o.

 

Predavači:

Marija Pavlović, mag. ing. tech. tex.

Mirna Fakin, struč. spec. ing. aedif.

 

O seminaru

UVOD

Sudionici radionice upoznat će se s različitim vrstama klipnih mjerila obujama, kako ih pravilno odabrati i koristiti. Detaljno će biti prikazani svi funkcionalni dijelovi mjerila, ispravan način rukovanja i postupak provjere točnosti mjerenja. Definirat će se pojmovi kao što su osiguravanje kvalitete rezultata, umjeravanje, interna provjera, mjerna nesigurnost, akreditacija i ostalo. Kroz praktičan rad sudionici će imati priliku sami provesti provjeru, a na raspolaganju će imati svu potrebnu opremu i dokumente.

 

TEME SEMINARA

UPOZNAVANJE S VRSTAMA KLIPNIH MJERILA OBUJMA

 • Vrste klipnih mjerila obujma.
 • Njihovi funkcionalni dijelovi.
 • Za što se koriste?
 • Ispravan način rukovanja.

 

POJMOVI U MJERITELJSTVU

 • Što je to osiguravanje kvalitete?
 • Čemu sluči umjeravanje?
 • Zašto akreditacija?
 • Utjecaji na mjernu nesigurnost.
 • Koliko često umjeravati?
 • Što je to interna provjera?

 

MJERENJE PREMA NORMI HRN EN ISO 8655-6

 • Osiguravanje kvalitete rezultata mjerenja.
 • Kako odrediti mjernu pogrešku?
 • Pojašnjenje zahtjeva ISO normi za klipna mjerila obujma.

 

PRAKTIČAN RAD (u grupama)

 • Kako se pripremiti za mjerenje?
 • Postupak mjerenja.
 • Računska vježba.
 • Iskazivanje faktora uspješnosti.

 

KOME JE NAMIJENJEN OVAJ SEMINAR?

Radionica je namjenjena svima koji se u svakodnevnome radu susreću s ovom vrstom mjerila.

 

O PREDAVAČIMA

Marija Pavlović, mag. ing. tech. tex. je voditeljica umjernog laboratorija u Metroteka d.o.o., akreditiranog prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za 33 metode umjeravanja, a već pet godina radi kao mjeritelj u području mjerenja temperature, relativne vlažnosti, gustoće, kemijskih veličina (pH i provodnost) i obujma. Sudjelovala je na raznim konferencijama i simpozijima.

Mirna Fakin, struč. spec. ing. aedif. je voditeljica kvalitete u Metroteka d.o.o. te se brine o održanju razine kvalitete usluge koje tvrtka pruža, sudjeluje na projektima poboljšanja te pet godina radi kao mjeritelj u području obujma i duljine. Također sudjeluje na konferencijama i simpozijima te je konzultant u području mjeriteljstva.

 

 

PROGRAM

VrijemePredavačTema
8.30 – 9.00Prijava sudionika
9.00 – 10.30Marija PavlovićVrste klipnih mjerila
10.30 – 10.45Stanka
10.45 – 12.15 Mirna FakinPojmovi u mjeriteljstvu
12.15 – 13.15Stanka za ručak
13.15 – 14.15 Marija PavlovićMjerenje prema HRN EN ISO 8655-6 normi
14.15 – 14.30Stanka
14.30 – 16.00 Marija Pavlović, Mirna FakinPraktični rad – mjerenje i izračun

 

 

.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Informacije za prijavu” tab_id=”1440315762395-3-25d13-703921b7-81fe8adc-fcf3″][vc_column_text]Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena bez popusta iznosi 1490,00 kn + PDV

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 • „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju popust od 10 %.
 • „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da biste ostvarili taj popust, potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za najmanje TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 • „Grupni popust“ – za TRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika iz iste tvrtke na jednome seminaru popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Zadnji je dan za prijavu 7. 11. 2017.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Prijava na seminar” tab_id=”1440315509712-1-05d13-703921b7-81fe8adc-fcf3″][vc_column_text]

Prijava za seminar - Klipne pipete – pravilno rukovanje i provjera rezultata

 

Verifikacija

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]