Datum/VrijemeDogađaj
10/04/2018
Cijeli dan
Siguran rad u laboratoriju
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska
25/04/2018 - 27/04/2018
Cijeli dan
Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska
02/05/2018 - 04/05/2018
9:00 - 12:30
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska
09/05/2018 - 11/05/2018
Cijeli dan
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025 (2007.)
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska
22/05/2018
Cijeli dan
Razvoj sustava upravljanja kvalitetom u medicinskom mikrobiološkom laboratoriju koji je sukladan zahtjevima HRN EN ISO 15189
Ul. Ive Robića 2, Zagreb Hrvatska
16/06/2018
Cijeli dan
ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija
Bana Jelačića 16, Crikvenica, Crikvenica Hrvatska

Powered by Events Manager