When:
12. srpanj 2017. @ 9:00 – 17:00 Europe/Zagreb Timezone
2017-07-12T09:00:00+02:00
2017-07-12T17:00:00+02:00
Where:
Ul. Grada Vukovara 78
10000, Zagreb
Hrvatska
Cost:
1300
Contact:
Sonja Vurdelja
01 4872 485

Termin: 12. srpnja 2017.

Mjesto održavanja: Hrvatski zavod za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Suorganizator: Hrvatski zavod za norme

 

Predavači

dr.sc. Ana Marija Boljanović

Krešimir Vrgoč, dipl. ing.

Mirko Vuković, dipl. ing.

 

Uvod

Ulaskom Republike Hrvatske u EU, hrvatsko tržište postalo je sastavni dio zajedničkoga tržišta EU-a te se pri stavljanju proizvoda na tržište bez ikakvih izuzetaka usklađeno zakonodavstvo EU-a primjenjuje i u Republici Hrvatskoj. Stoga svi proizvođači koji stavljaju svoje proizvode na tržište moraju dobro poznavati zahtjeve europskoga tehničkog zakonodavstva, ulogu europskih i međunarodnih norma u primjeni tehničkih propisa te europska načela ocjene sukladnosti (certifikacije), zahtjeve koji se odnose na sastavljanje tehničke dokumentacije i izjave o sukladnosti te zahtjeve koji se odnose na označivanje proizvoda.

Svrha je ovoga seminara dati polaznicima pregled okvirnoga europskoga zakonodavstva kojim se uređuje stavljanje proizvoda na tržište (Odluka (EU) 768/2008/EC i Uredba (EU) 765/2008 Europskoga Parlamenta i Vijeća) te pregled direktiva koje se primjenjuju na određene šire skupine proizvoda (niskonaponsku opremu, strojeve, mjerila, igračke, opremu za rad u eksplozivno ugroženim prostorima, tlačnu opremu, osobnu zaštitnu opremu itd.).

Posebno će biti dan prikaz primjene usklađenih norma u zadovoljavanju zahtjeva tehničkog zakonodavstva te sadržaj tehničke dokumentacije koja mora pratiti proizvod koji se stavlja na tržište, sadržaj izjave o sukladnosti te pravila za označivanje proizvoda, prikaz postupaka ocjene sukladnosti proizvoda prema europskome zakonodavstvu te odgovornosti pojedinih gospodarskih subjekata u distribucijskome lancu sa stajališta stavljanja proizvoda na tržište (proizvođača, zastupnika proizvođača, uvoznika, distributera).

Nadalje bit će također dan pregled primjene načela međusobnoga priznavanja za osiguranje slobodnoga kretanja roba na unutrašnjem tržištu prema Uredbi (EC) br. 764/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća za proizvode (ili za posebna svojstva proizvoda) na koje se ne primjenjuje usklađeno zakonodavstvo EU-a nego različita nacionalna tehnička pravila.

 

Teme seminara

 • Europsko tehničko zakonodavstvo, uredbe, odluke, direktive, preporuke
 • Novi zakonodavni okvir EU-a za usklađivanje u području tehničkog zakonodavstva (Uredba 765/2008, Odluka 768/2008, Uredba 764/2008)
 • Uvod u norme i normizaciju
 • Norme i tehnički propisi, upućivanje na norme u tehničkim propisima
 • Odgovornost proizvođača / ovlaštenog zastupnika / uvoznika / distributera za proizvod
 • Postupci ocjene sukladnosti prema usklađenom zakonodavstvu EU-a, moduli za ocjenu sukladnosti
 • Izjava o sukladnosti
 • Dokumentacija koja mora pratiti proizvod na tržištu EU-a
 • Oznaka sukladnosti CE i druge oznake koje prate proizvod na tržištu EU-a
 • Međusobno priznavanje, područje proizvoda koji nisu pokriveni usklađenim zakonodavstvom EU-a
 • Uloga kontaktnih točaka prema Uredbi 764/2008/EC

Ciljna skupina polaznika:

Seminar je namijenjen proizvođačima (prije svega srednjim i malim), projektantima, konstruktorima proizvoda te uvoznicima i distributerima koji stavljaju proizvode na tržište Hrvatske/EU-a na koje se primjenjuje odgovarajuće tehničko zakonodavstvo EU-a.

O predavačima

Ana Marija Boljanović

Doktorica znanosti iz znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti.  Zaposlenik Hrvatskog zavoda za norme. Voditeljica Odsjeka poslova normoteke, informacijsko-dokumentacijsko-komunikacijske središnjice HZN-a. Članica radne skupine HZN-a za uvođenje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO 9001). U sklopu usklađivanja nacionalnoga normizacijskog sustava sa zahtjevima EU-a, sudjelovala na pripremi dokumentacije HZN-a za punopravno članstvo u europskim organizacijama za normizaciju (CEN-u i CENELEC-u). Sudjelovala je na projektu pomoći Europske komisije Institutu za standardizaciju Republike Makedonije za ostvarivanje punopravnog članstva u europskim organizacijama za normizaciju. Članica radne skupine u europskim organizacijama za normizaciju CEN i CENELEC za mala i srednja poduzeća.

Krešimir Vrgoč

Diplomirani inženjer strojarstva. Zaposlenik Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Načelnik Sektora za mjeriteljstvo i plemenite kovine. Samostalni konstruktor i projektant s višegodišnjim iskustvom na konstrukciji peći i kotlova na plin i kruta goriva te projektiranju sustava toplinskih podstanica, klimatizacije, grijanja i hlađenja. Aktivno sudjelovao na izradbi pravilnika kojima su u nacionalno zakonodavstvo transponirane Direktiva za neautomatske vage (NAWI) te Direktiva za mjerne instrumente (MID) te druge direktive iz područja mjeriteljstva koje se temelje na starome pristupu. Sudjelovao u izradi više nacionalnih pravilnika, naredba i naputaka koji se odnose na područje zakonskog mjeriteljstva. Sudjeluje u radu radnih grupa u okviru WELMEC-a (WG8 i WG10). Sudjelovao u radu HAA kao član Akreditacijskog vijeća te u radu tehničkog odbora HZN-a za mjerne instrumente.

Mirko Vuković

Diplomirani inženjer elektrotehnike. Zaposlenik HZN-a. Projektant s višegodišnjim iskustvom na projektiranju industrijskih postrojenja, primjeni norma i propisa na tehničke proizvode. Aktivno sudjelovao na svim područjima uspostavljanja infrastrukture kvalitete: izradbe okvirnih zakona iz područja sigurnosti proizvoda i mjeriteljstva te izradbe tehničkih propisa za provedbu tih zakona, uspostavljanja sustava normizacije, mjeriteljstva i certificiranja te posebno na njegovu usklađivanju s odgovarajućom infrastrukturom Europske unije. Kao nacionalni predstavnik aktivno sudjelovao radu različitih tijela europskih i međunarodnih normizacijskih i mjeriteljskih organizacija (CEN, CENELEC, ISO, IEC, WELMEC, EURAMET, BIPM, OIML). U pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom u području slobode kretanja roba sudjelovao kao jedan od koordinatora od početka od završetka pregovora.

Program

VrijemePredavačTema
9.00 – 10.30K. Vrgoč, M. Vuković, A. M. BoljanovićEuropsko tehničko zakonodavstvo, novi zakonodavni okvir, obveze međusobnoga priznavanja, direktive za sektorsko usklađivanje, uvod u norme i normizaciju, primjena usklađenih norma u tehničkim propisima
10.30 – 11.00Stanka
11.00 – 12.30K. Vrgoč, M. VukovićOcjena sukladnosti, moduli ocjene sukladnosti, prijavljena tijela
12.30 – 13.30Stanka
13.30 – 15.00A. M. Boljanović, K. VrgočOdgovornost gospodarskih subjekata u opskrbnom lancu (proizvođača, zastupnika, uvoznika, distributera) za proizvod
15.00 – 15.30Stanka
15.30  – 16.00K. Vrgoč, M. VukovićDokumentacija koja prati proizvod, izjava o sukladnosti, oznaka sukladnosti

Označivanje proizvoda, oznaka CE (značenje i stavljanje), druge oznake

16.00  – 17.00M. Jakovčić, M. Vuković, K. Vrgoč, A. M. BoljanovićRasprava

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 1 300,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

 

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – uobičajeni popust za člana Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji je uredno podmirio članarinu za tekuću godinu je 10 %.
 2. „Nagrada vjernosti“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.danijela@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Certifikacijom proizvoda do tržišta

 

Verifikacija

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit