When:
13. rujan 2017. @ 9:00 – 15. rujan 2017. @ 12:30 Europe/Zagreb Timezone
2017-09-13T09:00:00+02:00
2017-09-15T12:30:00+02:00
Where:
Ul. Ive Robića
10000, Zagreb
Hrvatska
Contact:
Sonja Vurdelja
01 4872 485
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17020 @ Zagreb | Grad Zagreb | Hrvatska

Termin: 13. – 15. rujna 2017.
Mjesto održavanja: Hotel „I”, Ive Robića 2 (ex. Remetinečka 106), Zagreb


Predavači:
dr. sc. Berislav Iharoš, dipl. ing.
mr. sc. Slobodan Galjanić, dipl. ing.
mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing.

Uvod
Na ovome se seminaru potanko razmatraju zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 – Opći zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju. Ovi su zahtjevi ujedno temeljni kriteriji za dobivanje akreditacije. Polaznike se osposobljava za primjenu postavljenih zahtjeva uz prikaz mogućih rješenja, primjerima iz stvarnoga života, sudjelovanjem u skupnom radu i omogućivanjem neposredne komunikacije s predavačima i ostalim polaznicima.

Ciljevi seminara
Nakon završetka ovoga seminara polaznici će:

 • upoznati zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012
 • naučiti primijeniti te zahtjeve u vlastitoj organizaciji
 • upoznati razliku između starog i novog izdanja norme
 • znati kako teče proces akreditacije te koje je dodatne zahtjeve propisala Hrvatska akreditacijska agencija

Ciljna skupina polaznika
Svima kojima je zadaća primijeniti zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17020 u svojemu poslovanju:

 • osobama koje je uprava imenovala za brigu o sustavu upravljanja u inspekcijskome tijelu (voditelji za kvalitetu)
 • rukovođećem osoblju
 • ocjeniteljima i internim auditorima
 • odgovornima za pripremu inspekcijskog tijela za akreditaciju
 • svima ostalima koje zanima ova tema.

O predavačima:
Mr. sc. Slobodan Galjanić, dipl. ing. kem. tehn. aktivno je sudjelovao u uspostavi, radu i razvoju sustava akreditacije u Republici Hrvatskoj. Do svog umirovljenja krajem 2011. godine obnašao je funkcije zamjenika ravnatelja u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) i voditelja Odjela za akreditaciju ispitnih i umjernih laboratorija. Bio je voditelj postupaka i vodeći ocjenitelj u mnogim postupcima akreditacije. Kao voditelj Odbora za ocjenitelje HAA posebnu je pozornost posvetio radu s ocjeniteljima, vanjskim suradnicima HAA, njihovome izboru, edukaciji i razmjeni iskustava.

Mr. sc. Višnja Gašljević, dipl. ing. elektrotehnike, zaposlena je u Hrvatskome mjeriteljskom društvu na izradi mjeriteljskih projekata te provedbi programa izobrazbe osoba. Aktivni je član Eurolabovog Tehničkog odbora za osiguranje kvalitete u ispitivanjima i umjeravanjima (TCQA – Technical Committee for Quality Assurance in testing and calibration), Eurolabove radne skupine o ispitivanjima sposobnosti (WG Proficiency Testing), radne skupine Međulaboratorijske usporedbe Hrvatske akreditacijske agencije, tehničkog odbora Z2 Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija Hrvatskoga zavoda za norme, tehničkog odbora TO 69 Primjena statističkih metoda Hrvatskoga zavoda za norme. Preko članstava u međunarodnim organizacijama ILAC i Eurolab, bila je uključena u reviziju norme ISO/IEC 17020.

Dr. sc. Berislav Iharoš, cijenjeni je stručnjak na području akreditacije i certifikacije. Bio je vodeći i/ili stručni ocjenitelj HAA u gotovo stotinjak ocjenjivanja laboratorija, inspekcijskih i certifikacijskih tijela. Također je vodeći ocjenitelj u području ISO 9001, vanjski suradnik Hrvatske gospodarske komore za ocjenjivanje Hrvatska kvaliteta – Izvorno hrvatsko i višegodišnji suradnik Hrvatskog mjeriteljskog društva u edukaciji laboratorijskog osoblja te njihovu pripremu za akreditaciju.

Program

1.dan:

VrijemePredavačTema
9.00-9.10GašljevićUvod u seminarCiljevi i program seminara
9.10-10.30GaljanićŠto je inspekcijaRazvoj norme ISO/IEC 17020Sadržaj normeAkreditacija inspekcijskih tijela
10.30-11.00Stanka 
11.00-12.30Iharoš4.0 Opći zahtjevi Nepristranost, neovisnost, povjerljivost

5.0 Strukturni zahtjevi Administrativni zahtjevi, ustrojstvo i uprava

12.30-13.30Stanka za ručak 
13.30-15.00IharošKategorizacija inspekcijskih tijela: A, B, C
15.00-15.30Stanka 
15.30 -17.00  Grupni radovi

2.dan:

VrijemePredavačTema
9.00-10.30Gašljević6.0 Zahtjevi na resurse: 6.1 Osoblje 6.2 Uređaji i oprema 6.3 Podugovaranje
10.30-11.00Stanka 
11.00-12.30Iharoš7.0 Proces inspekcije 7.1 Metode i postupci inspekcije 7.2 Rukovanje uzorcima i objektima na kojima se provodi inspekcija
12.30-13.30Stanka za ručak 
13.30-15.00Gašljević7.3 Zapisi 7.4 Izvješća i potvrde 7.5 Pritužbe i žalbe
15.00-15.30Stanka 
15.30 -17.00 Grupni radovi

3. dan:

VrijemePredavačTema
9.00-10.30Iharoš8.0 Sustav upravljanja 8.1 Opcija A 8.2 Opcija B
10.30-11.00Stanka 
11.00-12.00 –       Rasprava

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 3 080,00 kuna. Na iskazanu se cijenu obračunava porez na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručkove, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

 1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
 2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
 3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

 

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87. Prijave se primaju do popunjenja skupine (20 polaznika).

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - PRIMJENA NORME HRN EN ISO/IEC 17020

 

Verifikacija