When:
21. veljača 2017. @ 9:00 – 17:43 Europe/Zagreb Timezone
2017-02-21T09:00:00+01:00
2017-02-21T17:43:00+01:00
Where:
Zagreb
Ul. Ive Robića 2
10000, Zagreb
Hrvatska
Contact:
Jasenka Šantek Korica
01 4872485

Termin: 21. veljače 2017.

Mjesto održavanja: Hotel I, Ive Robića 2, Zagreb

 

Uvod

Direktiva 2014/35/EU (LVD) temeljna je direktiva za usklađivanje u području niskonaponske opreme na europskoj razini kojom je uređeno stavljanje na tržište i/ili u uporabu niskonaponske opreme. Ona se primjenjuje na opremu predviđenu za rad na nazivnim izmjeničnim naponima između 50 V i 1000 V i istosmjernim naponima između 75 V i 1500 V.

Direktivom 2014/35/EU zamijenjena je Direktiva 2006/95/EC (stara inačica LVD-a iz 2006. godine), a države članice EU-a tu su direktivu bile dužne transponirati u nacionalno zakonodavstvo do 20. travnja 2016. godine te je ona tako postala i sastavni dio hrvatskoga tehničkog zakonodavstva. Stoga svi gospodarski subjekti (proizvođači, ovlašteni zastupnici, distributeri te korisnici, projektanti i izvođači niskonaponskih instalacija) koji sudjeluju u stavljanju opreme na tržište i/ili u uporabu, projektiranju niskonaponskih instalacija te ugradbi te opreme moraju dobro poznavati tehničke i upravne zahtjeve iz te direktive koji se primjenjuju na niskonaponske uređaje (postupke ocjene sukladnosti, sastavljanje tehničke dokumentacije i izjave o sukladnosti te označivanje sukladnosti itd.).

Cilj seminara

Pružiti temeljne informacije gospodarskim subjektima (proizvođačima, ovlaštenim zastupnicima i distributerima te korisnicima, projektantima i izvođačima niskonaponskih instalacija), iz područja LVD-a o zakonskim obvezama koje proizlaze iz nove europske Direktive 2014/35/EU.

Teme seminara

  • Područje primjene i pregled zahtjeva koji se odnose na niskonaponsku opremu prema novoj Direktivi 2014/35/EU i okvirnom zakonodavstvu EU-a (Uredbi 765/2008, Odluci 768/2008).
  • Primjena usklađenih, međunarodnih i nacionalnih norma za dokazivanje sukladnosti prema Direktivi 2014/35/EU
  • Dokumentacija koja prati niskonaponsku opremu i izjava o sukladnosti.
  • Označivanje sukladnosti (oznaka CE).
  • Postupak ocjene sukladnosti prema LVD-u.
  • Obveze gospodarskih subjekata: proizvođača, zastupnika, distributera i korisnika niskonaponske opreme
  • Odnos Direktive 2014/35/EU s drugim zakonskim aktima novoga zakonodavnog okvira (MD, ATEX, EMC, GAD, Uredba o građevnim proizvodima itd.)

Kome je namijenjen seminar?

Posebno namijenjen svim stručnjacima koji se bave proizvodnjom i distribucijom niskonaponske opreme na koju se primjenjuje Direktiva 2014/35/EU te projektantima i izvođačima niskonaponskih instalacija.

Raspored:

VrijemePredavačNaslov
9:00 – 10:30Mirko VukovićPodručje primjene i pregled zahtjeva za niskonaponsku opremu prema Direktivi 2014/35/EU za niski napon
10:30 – 11:00Stanka
11:00 – 12:00Krešimir VrgočUloga i obveze gospodarskih subjekata u opskrbnom lancu prema Direktivi 2014/35/EU
12:00 – 13:00Stanka za ručak
13:00 – 13:30Mirko Vuković / Krešimir VrgočDokumentacija koja prati proizvod, izjava o sukladnosti, označivanje proizvoda (stavljanje oznake CE)
13:30 – 14:30Mirko VukovićOdnos Direktive 2014/3/EU s drugim direktivama novoga zakonodavnog okvira
14:30 – 15:00Rasprava

 

Predavači:

Mirko Vuković – Diplomirani inženjer elektrotehnike. Projektant s dugogodišnjim iskustvom na projektiranju najsloženijih sustava mjerenja i upravljanja u procesnoj industriji i energetici. Kao zaposlenik DZNM-a aktivno sudjelovao na svim područjima uspostavljanja nacionalne infrastrukture kvalitete: izradbe okvirnih zakona iz područja sigurnosti proizvoda i mjeriteljstva te izradbe tehničkih propisa za provedbu tih zakona, uspostavljanja sustava normizacije, mjeriteljstva i certificiranja te posebno na njegovu usklađivanju s odgovarajućom infrastrukturom Europske unije. Obavljao dužnost ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo i ravnatelja Hrvatskog zavoda na norme. U pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom u području slobode kretanja roba sudjelovao kao jedan od koordinatora od početka do završetka pregovora.

Krešimir Vrgoč – Samostalni konstruktor i projektant s višegodišnjim iskustvom na konstrukciji peći i kotlova na plin i kruta goriva te projektiranju sustava toplinskih podstanica, klimatizacije, grijanja i hlađenja. Aktivno sudjelovao na izradbi pravilnika kojima su u nacionalno zakonodavstvo transponirane Direktiva za neautomatske vage (NAWI) te Direktiva za mjerne instrumente (MID) te druge direktive iz područja mjeriteljstva koje se temelje na starome pristupu. Sudjelovao u izradi više nacionalnih pravilnika, naredba i naputaka koji se odnose na područje zakonskog mjeriteljstva. Sudjeluje u radu radnih grupa u okviru WELMEC-a (WG8 i WG10). Sudjelovao u radu HAA kao član Akreditacijskog vijeća te u radu tehničkog odbora HZN-a za mjerne instrumente.

Obavijest o prijavi

 

Prijave i pristojbe

Cijena seminara iznosi 900,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Pristojbu treba po primljenome predračunu uplatiti do početka seminara.

Pristojba obuhvaća radne materijale, ručak, osvježenje u stankama i potvrdu o sudjelovanju.

 Popusti

  1. „Popusti za članove“ – članovi Hrvatskoga mjeriteljskog društva koji su uredno podmirili članarinu za tekuću godinu ostvaruju 10 % popusta.
  2. „Nagrada za vjernost“ – polaznici koji su sudjelovali na više seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva mogu dobiti popust od 10 %. Da bi ostvarili ovaj popust potrebno je kod prijave navesti jedinstvene oznake s potvrda o sudjelovanju za barem TRI seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva.
  3. „Grupni popust“ – za TRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 5 % na ukupnu cijenu, za ČETIRI polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke dobiva se popust od 10 % na ukupnu cijenu, a za više od PET polaznika na jednom seminaru iz iste tvrtke popusti se dogovaraju zasebno.

Načini prijave
S pomoću e-prijavnice ili slanjem ispunjene prijavnice (pdf) na faks: 01/ 487 24 87.

 

Odjava seminara

Ako odjavu zaprimimo tri radna dana prije početka seminara, pristojbu vraćamo u cijelosti. Za odjave nakon toga roka zaračunavamo 25 % administrativnih troškova.

U slučaju nedolaska na seminar bez prethodne odjave naplaćujemo punu pristojbu.

 

Dodatne obavijesti

Za sve dodatne obavijesti obratite nam se:
telefonom na broj 01/487 24 85 ili
elektroničkom poštom na adresu seminari@hmd.hr

 

Smještaj / rezervacija hotela

Smještaj u Hotelu „I“ možete rezervirati
telefonom: 01/ 654 24 15
faksom: 01/ 654 29 61
elektroničkom poštom na adresu sales.jasenka@hotel-i.hr

Prijava za seminar - Novo izdanje europske direktive 2014/35/EU za niskonaponsku opremu

 

Verifikacija

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit