• 13. Konferencija o mjeriteljstvu i akreditaciji
  • Crikvenica, 17. do 18. svibnja 2018.
  • 2. međunarodni kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane
  • Opatija, 13. do 16. studenog 2018.