• 2. međunarodni kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane
  • Opatija, 13. do 16. studenog 2018.