Svi seminari

TERMINI SEMINARA

NAZIV SEMINARATerminPrijave i odjave
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 1702529. 1. – 2. 2. 2018. 27.1.2018.
ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija 6. 2. 2018. 5. 2. 2018.
ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija8. 2. 2018.7. 2. 2018.
ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija13. 2. 2018.12. 2. 2018.
ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija15. 2. 2018.14. 2. 2018.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025 21. – 23. 2. 2018.19. 2. 2018.
ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija27. 2.2018.26. 3. 2018.
Upravljanje rizicima6. 3. 2018.5. 3. 2018.
Validacija analitičkih metoda7. – 9. 3. 2018.5. 3. 2018.
Mjerna nesigurnost za praktičare14.-16.3.2018.12.3.2018.
ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija27. 3. 2018.26. 3. 2018.
Siguran rad u laboratoriju10. 4 . 2018.9. 4. 2018.
Unutrašnje neovisne ocjene u laboratorijima i inspekcijskim tijelima25. – 27. 4. 2018.23. 4. 2018.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 170202. – 4. 5. 2018.27. 4. 2018.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:20079. – 11. 5. 2018.7. 5. 2018.
Razvoj sustava upravljanja kvalitetom u  medicinskom mikrobiološkom laboratoriju koji je sukladan zahtjevima HRN EN ISO 15189 22. 5. 2018. 21.5.2018.
ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija (u Crikvenici)16.6.2018.11.6.2018.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:20175. do 7. 9. 2018.3. 9. 2018.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 19. do 21. 9. 2018.17. 9. 2018.
Mjerna nesigurnost za praktičare10. do 12. 10. 2018.8. 10. 2018.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:201717. do 19. 10. 2018.15. 10. 2018.