Svijet po mjeri, časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti – Godina 6., Broj 4/2017

 • Čvrsta veza između mjerenja i vrijednosti te sigurnosti i kvaliteteRazgovor s gđom. Brankicom Novosel, ravnateljicom Državnog zavoda za mjeriteljstvo
 • Ususret novomu izdanju norme HRN EN ISO/IEC 17025Zlatko GRGIĆ, Međunarodna norma za osposobljenost laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025 doživjela i svoje treće izdanje koje donosi znatne novosti s kojima će se laboratoriji, a pogotovo oni koji su akreditirani, morati suočiti u prijelaznome razdoblju tijekom kojega će svoj rad morati uskladiti s novim izdanjem norme.
 • Industrija 4.0 = PromjeneTatjana RUČEVIĆ, Glavni je cilj stvoriti i digitalizirati poslovne i proizvodne procese kako bi se povećala kvaliteta, smanjili troškovi proizvodnje i poslovanja te povećala fleksibilnost i učinkovitost proizvodnje. U budućnosti tvrtke će umrežiti svoje sustave, strojeve, komponente, logistiku i radnu opremu. Zahvaljujući najboljoj mogućoj informacijskoj tehnologiji, bit će moguće da strojevi i same komponente aktivno podupru proces proizvodnje.
 • Pitanja i odgovori – Pitanje o zakonitosti zahtjeva za prevođenje izjave o sukladnosti na nacionalne jezike
 • Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu NZZJZAŠ-u prema normi BS OHSAS 18001:2007 – Ana DEVČIĆ-JERAS, Ova OHSAS-ova norma sadržava zahtjeve koji se auditiraju uz zahtjeve koji su u skladu sa zakonskim i drugim zahtjevima koji su na snazi i na koje se Zavod obvezao radi sprječavanja ozljeda i bolesti u ispitnim laboratorijima, medicinskim laboratorijima, higijensko-epidemiološkim ambulantama, školskim ambulantama te pri odlascima na teren, obavljanju administrativnih poslova itd.
 • Pitanja i odgovori – Pitanje o nazivima učinkovitost i djelotvornost
 • Akreditacija i sustav upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 na Institutu Ruđer Bošković – Ivanka LOVRENČIĆ MIKELIĆ, Na IRB-u se već krajem 1990-ih ili početkom 2000-ih razmišljalo o akreditaciji i uspostavljanju sustava upravljanja u pojedinim laboratorijima. Prva je akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025: Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija na IRB-u dodijeljena 2008. godine. U idućih pet godina (do 2013.) Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) dodijelila je još dvije akreditacije prema toj normi u druga dva laboratorija. Svaki od tih triju laboratorija za svoju je akreditaciju izradio cjeloviti vlastiti sustav upravljanja koji je obuhvaćao sve zahtjeve Norme. Ti sustavi nisu ni na koji način bili povezani i funkcionirali su odvojeno i samo u laboratorijima u kojima su bili izrađeni. To znači da postojeći sustavi nisu bili jedinstveni za sve laboratorije jer na razini Instituta nije postojao nikakav zajednički sustav ni službene smjernice za uspostavljanje i oblikovanje sustava.
 • Pitanja i odgovori – Pitanje ocjene sukladnosti plinodojavnih uređaja
 • Sterilizacija i kontrola sterilizacije – Mirjana ŠIMIĆ, Sterilizacija znači uništavanje svih mikroorganizama uključujući i bakterijske spore. Cilj je sterilizacije osigurati potpunu odsutnost živih organizama.
 • Što nam donosi novo izdanje ISO 50001? – Igor LIŠČIĆ, Nekoliko je razloga zašto se sve više organizacija odlučuje za certifikaciju sustava upravljanja energijom u skladu sa zahtjevima norme ISO 50001. Prvo, ono što ovu normu čini jedinstvenom u odnosu na slične norme (ISO 9001, ISO 14001, i druge) je to što je njena učinkovita primjena vidljiva u financijskim izvješćima, budući da je rezultat manji utrošak energije. Drugo, iako inicijative za smanjenje troškova energije postoje već niz godina (praktički još od prve energetske krize početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća), posebnost sustava upravljanja energijom prema ISO 50001 je u tome što zahtjeva postavljanje veze između apsolutne potrošnje energije i utjecajnih veličina, odnosno vrijednosti kao što su količina proizvoda i slične.
 • Od bačve i pinte do hektolitra i toneZvonimir JAKOBOVIĆ

 

 • Nazivlje iz područja tehničke infrastrukture, Prikaz naziva i njihovih definicija iz područja fizike koji se upotrebljavaju u tehničkim znanostimaMirko VUKOVIĆ