IMEKO&EUROLAB konferencija „Ispitivanje, dijagnostika i inspekcija kao sveobuhvatni lanac vrijednosti kvalitete i sigurnosti“.

Berlin 3.- 4. 9. 2019.

Poziv za prijavu rada

[ai1ec cat_name="seminar"]

Izvršni organizator seminara Hrvatskoga mjeriteljskog društva

Državni zavod za mjeriteljstvo

LogoDZM