Svi seminari

TERMINI SEMINARA

NAZIV SEMINARA Termin Prijave i odjave
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 23. –  25. 1. 2019. 21. 1. 2019.
HRN EN ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija  30. 1. 2019.  29. 1. 2019.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 6. – 8. 2. 2019. 4. 2 . 2019.
Interni auditi u laboratoriju 6. – 8. 3. 2019. 4.3.2019.
HRN EN ISO/IEC 17025 – nova norma za osposobljenost laboratorija 12.3.2019. 11.3.2019.
Validacija i verifikacija analitičkih metoda 20. – 22. 3. 2019. 18. 3. 2019.
Siguran rad u laboratoriju 9. 4. 2019. 8. 4. 2019.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025 10. – 12. 4. 2019. 7.4.2019.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025 15. – 17. 5. 2019. 13. 5. 2019.
HRN EN ISO/IEC 17020 – primjena i provedba internih audita 29. do 31.5. 2019. 27. 5. 2019.
HRN EN ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija 11.9.2019. 10.9.2019.
Validacija i verifikacija analitičkih metoda 18. – 20. 9. 2019. 16. 9. 2019.
Primjena razmišljanja na temelju rizika u sustavima upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 1. 10. 2019. 30. 9. 2019.
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 2. – 4. 10. 2019. 30. 9. 2019.
Interni auditi u laboratoriju 23. – 25. 10. 2019. 21. 9. 2019.
Upravljanje informacijskom sigurnošću u laboratorijima 29. 10. 2019. 28. 10. 2019.